76
Piŋkop da emaron teban tagɨt
Asap dakon kap kɨnda. Kap on Piŋkop gawak ɨmɨm dakon kap. Gita tɨdaŋek yogogɨ.
Juda mɨktɨmon amɨn da Piŋkop pakyaŋsi nandaŋ ɨmaŋ.
Israel mɨktɨmon mani wukwisi tosok.
Yutni uŋun Jerusalem tosok.
Saion Kabapmon tosok.
Uŋun kokupmon uwal dakon gobɨŋni gat, ae pasɨkni gat, ae emat agak sɨbani gat jokgalgɨt.
Piŋkop da emat dakon yo morapni paŋupbal agɨt.
Piŋkop, gak tɨlɨmgo uŋun madepsi, ae gak kɨla amɨn madep mibɨltogɨ.
Gak wukwisi, man madepgo da kabap madep dakon man madep yapmaŋ mudosok.
Gak uwal dakon emat amɨni tapmɨmɨ toŋ dakon yoni tagɨsi gwayeŋ paŋapgul.
Uŋun emat amɨn uŋun kɨlɨ kɨmak mudawit, ae emat dakon yo kabɨni tɨmɨtni dakon tapmɨm mɨni.
Jekop dakon Piŋkop, gak da tebai yoyɨgɨl, do os gat ae amɨn ɨlɨk pawɨlgaŋ tamo gat kɨsi wayɨŋɨ mɨni.
Piŋkop, amɨn gak do si pasolgoŋ.
Gak da butjap nandaŋ yobi bɨsapmon, namɨn da gak da dabɨlon tagɨ atjak?
Amɨn kɨnda da arɨpmɨ dɨma.
Gak kwen kokupmon da uwal da kobogɨ yokwisi tɨmɨtni do yagɨl, aŋaki mɨktɨmon mɨŋat amɨnyo da pasalek tayaŋgok egɨpgwit.
Piŋkop gak pɨdaŋ agek amɨn yokwi dakon aŋpakni kokwin aŋek jɨgɨni toŋ amɨn pulugaŋ yopmaŋdal.
10 Gak butjap nandaŋek kobogɨ yomɨsal, do amɨn dɨwarɨ mango awɨkwaŋ.
Ae amɨn emaron dɨma yokwi toni uŋun da gak gawak gamdaŋ.
11 Yawe Piŋkopgo yaŋ teban tok aŋ ɨmɨŋek uŋun gen si guramɨkgi.
Mɨŋat amɨn morap ji Yawe do pasalek but galak do yo paŋkɨ ɨmni.
12 Uŋun on mɨktɨm dakon kɨla amɨn madep kwen wɨgɨk aŋ, uŋun pabɨŋ yopmaŋdak, do madepsi pasal ɨmaŋ.