77
Amɨn kɨnda da jɨgɨ bɨsapmon Piŋkop do yaŋ tɨdagɨt
Asap dakon kap kɨnda. Kap yoŋ amɨn dakon kɨla amɨn da mɨŋat amɨnyo yoyɨŋban “Jedutun” uŋun tegon da yoni.
Nak Piŋkop da aŋpulugosak do yaŋ tɨdosot.
Bɨsitno nandɨsak do nandɨsat.
Jɨgɨ bɨsapmon nak Amɨn Tagɨ do bɨsit asat.
Kalbi bɨsit aŋ ɨmɨsat, mani but yawot dɨma abɨdosot.
Nak Piŋkop do nandak nandak aŋek iyoŋ iyoŋ yosot.
Nandak nandak aŋegek butno jɨk tosok.
Butno jɨgɨsi, do gen arɨpmɨ dɨma yokeŋ.
Piŋkop gak da yum nandaŋaki dɨpmɨn dɨma pokdot.
Nak kalɨp tagɨ egɨpgum uŋun do nandɨsat.
Bɨlak uŋun kɨlɨ kɨŋ mudawit, uŋun do nandɨsat.
Kalbi nak nandak nandak morapmɨ aŋek naga do yaŋ yosot,
“Amɨn Tagɨ da toktogɨ manji namjak bo?
Nak do saŋbeŋek dɨma galak tosak bo?
Amɨn do but dasi galaktaŋ yomyom aŋpakni wagɨl pasɨlgɨt bo?
Yaŋ teban tok morapni ɨsalɨ bo akdaŋ?
Piŋkop da kɨlɨ ɨŋtaŋ nimgut da bupmɨ nandaŋ nim do dɨma bo nandɨsak?
Butjapni da bupmɨni sopmaŋdak bo?”
10 Nak yaŋ nandaŋek yagɨm,
“Piŋkop Wukwisi, gak abɨsok nak dɨma aŋpulugosol, do nak uŋun do butno obɨsi jɨk tosok.”
11 Piŋkop, nak gak dakon pi madep do aeno nandakeŋ.
Asi, wasok tapmɨmɨ toŋ kalɨp agɨl uŋun do nandakeŋ.
12 Pi morap agɨl uŋun do nandakeŋ.
Pi tapmɨmɨ toŋ agɨl uŋun kɨsi do nandakeŋ.
13 Piŋkop, aŋpakgo telagɨ.
Kokup kɨdat kɨnda gak gat arɨp dɨma.
Gak da yapmaŋ mudosol.
14 Piŋkop, gak kaloŋ dagɨn wasok tapmɨmɨ toŋ asal.
Kalɨp gak da tapmɨmgo madepsi mɨŋat amɨn kabɨ morapmon yolɨgɨl.
15 Gaga da tapmɨmon da mɨŋat amɨn kabɨgo Jekop gat Josep gat dakon babɨkni yokwikon baŋ tɨmɨkgɨl.
16 Piŋkop, Tap Gami da gak gandagɨt bɨsapmon si pasalek kwakwalɨkgɨt.
17 Sɨkak madepsi maŋakwa kɨrɨrɨŋ madepsi awit.
Aŋek mal madepsi aŋek teŋteŋɨ dukwan dukwan kɨsi yamgwit.
18 Mɨrɨm kwasɨgɨlgwit da binapgwan gak da kɨrɨrɨŋ yopbɨ yawit.
Mal da aban mɨktɨm morap dukwan dukwan kɨsi teŋteŋaŋakwa mɨktɨm kwakwalɨkgɨt.
19 Gak tap binap naŋ agɨpgul.
Kosit tap ɨdap madep da binap tagɨt, mani gak dakon kandap tamo dɨma kawit.
20 Gak mibɨltok kɨŋaki mɨŋat amɨnyo da buŋon golgwit.
Gak da Moses gat Aron gat do pi yobɨ uŋun da kɨlani agɨmal.