78
Amɨn yokwi aba Piŋkop da but yokwi nandagɨt
Asap dakon kap kɨnda. Kap on do Maskil yaŋ yoŋ.
Nak dakon mɨŋat amɨnyo, ji nak dakon nawa gen pakyaŋsi nandani.
Gen yokdɨsat uŋun do mɨrak pakyaŋsi yopni.
Mt 13.35 Nak ji do tɨlak gen dayɨkdɨsat.
Nak da yo kalɨpsigwan noman tawit uŋun dakon mibɨlɨ do yokdɨsat.
Kalɨp babɨknin da yo uŋun do kɨlɨ niyɨŋba nandaŋek tɨmɨkgɨmaŋ.
Nin monjɨ gwayonin do gen uŋun dɨma paŋkɨsɨbɨneŋ.
Monjɨ gwayonin uŋun yoyɨneŋ. Piŋkop dakon tapmɨmni gat ae pi tapmɨmɨ toŋ agɨt gat ae wasok tapmɨmɨ toŋ mibɨlɨ mibɨlɨ agɨt uŋun do yoyɨneŋ.
Piŋkop da Jekop do geni yomgut.
Israel dakon babɨni da guramɨtni do yomgut. Kalɨpsigwan babɨknin yaŋ yoyɨgɨt,
“Ji monjɨ gwayosi nak dakon gen teban morapno pakyaŋsi yoyɨŋdetni.”
Yaŋ ani kaŋ, mɨŋat monjɨyo don altoni uŋun da nandaŋ pɨsaŋek yoyɨŋ dek aŋ aŋ ani.
Yaŋ aŋakwa uŋun amɨn kabɨ kɨsi da egɨp egɨpni Piŋkopmon tosok yaŋsi nandaŋek jomjom aŋek yo agɨt uŋun do dɨma ɨŋtoni.
Aŋek gen teban morapni tagɨ guramɨtni.
Aŋek babɨkni yombem dɨma egɨpni.
Babɨkni kwen wɨgɨk aŋek Piŋkop dakon gen pabɨŋ yopmaŋek tebai dɨma nandaŋ gadaŋ ɨmgwit.
Aŋek wupmon da toktogɨsi dɨma yolgwit.
Kalɨp Epraim amɨn obip gobɨŋyo taŋ yomgwit, mani emat noman taŋban pasal kɨwit.
10 Piŋkop da saŋbek saŋbek agɨt uŋun dɨma guramɨkgwit, ae nawa geni dɨmasi yol do nandawit.
11 Wasok tapmɨmɨ toŋ yolɨŋban pɨndakgwit uŋun do kɨlɨ ɨŋtawit.
12  TP 7.8–12.32 Babɨkni da dabɨlon Isip mɨktɨm uŋudon Soan mɨktɨm tɨmon Piŋkop da wasok tapmɨmɨ toŋ agɨt.
13  TP 14.21-22 Uŋun da tap ɨdap pudaŋban tap ɨdap terɨ terɨ agakwan Israel amɨn binapmon da paŋkɨgɨt.
14  TP 13.21-22 Gɨldarɨ uŋun gɨkwem naŋ yolɨŋakwan uŋun naŋ kaŋek yolgwit, ae kalbi kɨndap teŋteŋ naŋ yolɨŋakwan uŋun naŋ kaŋek yolgwit.
15  TP 17.1-7; IDT 20.2-13 Mɨktɨm kɨbɨrɨ tɨmon tɨp pudaŋban pakbi madepsi mibɨlɨkon noman taŋban nawit.
16 Tɨpmon pakbi aban noman tagɨt uŋun koron pakbi madep da yaŋ pak kɨgɨt.
17 Mani Piŋkop Wukwisi do yokwi sigɨn aŋ ɨmgwit.
Mɨktɨm kɨbɨrɨ tɨmon egek kwen wɨgɨk aŋ ɨmgwit.
18  TP 16.2-15; IDT 11.4-23,31-35 Piŋkop aŋkɨlɨt do aŋek yaŋ awit, jap si galak tawit uŋun si yomjak dosi tebai iyɨwit.
19 Piŋkop manji gen yaŋ ɨmɨŋek yaŋ yawit, “Piŋkop mɨktɨm kɨbɨrɨ tɨmon jap morapmɨ arɨpmɨ tagɨ nimjak?
20 Asi, mibɨltok tɨp tɨdaŋban pakbi madepsi noman tagɨt.
Mani bret gat ae bɨt kɨlapyo dɨ arɨpmɨ tagɨ nimjak bo dɨma?”
21 Yawe da geni uŋun nandaŋek Jekop do butjap nandaŋ yomgut.
Israel dakon amɨn kabɨ do kɨndap yɨpban pɨŋakwan japmɨsi nandaŋ yomgut.
22 Nido, dɨma nandaŋ gadaŋ ɨmgwit.
Uŋun da kɨlani arɨpmɨ tagɨ asak yaŋ dɨma nandawit.
23 Yaŋ awit, mani Piŋkop da yaŋban kundu yoma wɨtdal kɨgɨt.
Wɨtdal kɨŋakwan Kwen Kokup da
24  Jn 6.31 mana yopban pɨŋakwa nawit.
Uŋun Kwen Kokup dakon jap.
25 Uŋun aŋelo dakon jap.
Piŋkop da mana morapmɨ arɨpnikon yomgut.
26 Aŋek gɨldat wɨsak tet da mɨrɨm yɨpban kɨgɨt.
Ae tapmɨm madepnikon da saut tet da mɨrɨm yɨpban kɨgɨt.
27 Aŋek mɨnam morapmɨsi, kɨmbabaŋ ae tap nɨman da tɨlak, morapmɨsi yopban bɨkbɨknikon mawit.
28 Piŋkop da mɨnam morapmɨ yopban maŋek yut kabeŋni paŋgwasɨŋek tawit.
29 Maŋakwa naŋek arɨpmɨsi tugawit.
Yo uŋun do galak tawit uŋun Piŋkop da yomgut.
30 Mani jap si galak tawit uŋun sigɨn naŋ egakwa
31 Piŋkop da butjap nandaŋek Israel amɨn dakon monjɨ tebaisi ae tagɨsi uŋun dapban kɨmakgwit.
32 Piŋkop da wasok tapmɨmɨ toŋ yaŋ agɨt, mani mɨŋat amɨnyo da yokwi sigɨn aŋek dɨma nandaŋ gadaŋ ɨmgwit.
33 Do mɨrɨm da gen kagakon noman taŋek tepmɨsi pasɨlgaŋ uŋun da tɨlak tepmɨsi paŋpasɨl agɨt.
Uŋun paŋupbal aban pasol pasol madepsi aŋek kɨmakgwit.
34 Piŋkop da dɨ dapban kɨmakgwit bɨsapmon dɨwarɨ but tobɨl aŋek tobɨl abɨŋ yolgwit.
35 Aeni nandawit, Piŋkop uŋun tɨp damanin.
Piŋkop Wukwisi uŋun yokwikon baŋ tɨmɨt tɨmɨt amɨnin.
36 Mani uŋun si aŋgalak aŋek top yawit.
37 Uŋun but dasi dɨma yolgwit.
Uŋun gat saŋbek saŋbek awit uŋun kɨrɨŋɨkgwit.
38 Mani bupmɨ nandaŋ yomɨŋek dɨwarɨni wɨrɨrɨk yomɨŋek dɨma paŋupbal agɨt.
Bɨsap morapmɨ butjapni yɨpmaŋek dɨma japtaŋ yomgut.
39 Uŋun do aeni nandagɨt, uŋun mɨktɨm amɨn gɨn, uŋun mɨrɨm da yaŋ kɨŋ mudoŋ, aeni dɨma abaŋ.
40 Bɨsap morapmɨ mɨktɨm kɨbɨrɨ tɨmon kwen wɨgɨk aŋakwa bupmɨsi nandagɨt.
41 Israel amɨn dakon Piŋkop Telagɨsi bɨsap morapmɨ aŋkewalakwa nandaban yokwi tok aŋyomgut.
42 Tapmɨm madepni do ɨŋtawit, ae uwal da kɨsiron baŋ tɨmɨkgɨt uŋun do dɨma nandawit.
43 Uŋun tɨlak tapmɨmɨ toŋ Isip mɨktɨmon Soan mɨktɨm tɨmon agɨt uŋun do dɨma nandawit.
44  TP 7.17-21 Pakbi aŋtobɨlban yawi dagaŋba arɨpmɨ dɨma noknogɨ agɨt.
45  TP 8.1-6,20-24 Ae bɨgal morapmɨ yabekban ɨnjɨŋ yomgwit.
Ae meŋgak morapmɨ yabekban yo morapni paŋupbal awit.
46  TP 10.12-15 Ae pɨlak pɨlak yabekban kɨŋ pigagani yo kwawit uŋun naŋ mudawit.
47  TP 9.22-25 Ae ais yɨpban maŋek wain napni ae pik kɨndapni paŋupbal awit.
48 Ae ais yopban maŋek bulmakauni dapba kɨmakgwit.
49 Butjap madepsi nandaŋ yomɨŋek yo yokwisi aŋ yomgut.
Aŋek aŋelo kabɨ kɨnda yabekban kɨŋ paŋupbal aŋakwa jɨgɨ madepsi pawit.
50 Butjap madepsi nandaŋek yum dɨma pɨndakgɨt.
Sot madepsi yoban kɨmakgwit.
51  TP 12.29Isip amɨn morap kɨsi dakon monjɨ mibɨltogɨ dapban kɨmakgwit.
52  TP 13.17-22 Mani uŋun sipsip kɨla amɨn yombem da iyɨ mibɨltok kɨŋek mɨŋat amɨn kabɨni kɨla agɨt.
Mɨktɨm kɨbɨrɨ tɨmon kosit yolɨgɨt.
53  TP 14.26-28 Tɨmɨk paŋgwan jɨgɨni mɨni egɨpgwit, do dɨma pasalgwit.
Mani tap ɨdap da uwalni wɨtjɨgɨt.
54  TP 15.17; Jos 3.14-17 Tɨmɨk paŋpaŋ telagɨ mɨktɨmnikon paŋapgut.
Uŋun mɨktɨm ɨleŋɨ obani toŋ iyɨ da tapmɨmon abɨdagɨt.
55  Jos 11.16-23 Mɨŋat amɨni apgwit bɨsapmon amɨn ŋwakŋwarɨ yolban kɨwit.
Kɨŋakwa mɨktɨm uŋun Israel amɨn kabɨ do kokwinɨk yomgut.
Aŋek yopban yutnikon yɨkgwit.
56  GK 2.11-15 Mani Israel amɨn da Piŋkop Wukwisi aŋkewalek kwen wɨgɨk aŋ ɨmɨŋek gen tebani dɨma guramɨkgwit.
57 Kalɨp babɨkni da awit, uŋudeŋ gɨn, kwen wɨgɨk aŋek Piŋkop manji ɨmgwit.
Uŋun obip gɨreŋɨ dɨkdɨk suŋ yamaŋdak uŋun yombem.
58 Kokup kɨdat dakon alta wasaŋakwa uŋun do aŋek Piŋkop da butjap madep nandagɨt.
Piŋkop yɨpmaŋek kokup kɨdat gawak yomɨŋakwa nandaba yokwi tok aŋ yomgut.
59 Piŋkop da aŋpakni pɨndagek butjap nandaŋ yomgut, do Israel amɨn do manji wagɨlsi yomgut.
60  Jos 18.1; Jer 7.12-14; 26.6 Aŋek ɨmal yutni telagɨ Silo kokup papmon tagɨt uŋun yɨpmaŋ kɨgɨt.
Kalɨp uŋun yutnon egɨpgut bɨsapmon mɨŋat amɨnyo da binapmon egɨpgut.
61  1Sa 4.4-22 Mani yum pɨndagakwan Saŋbek Saŋbek Kɨnam uwal da abɨdawit.
Uŋun tamo tɨmon tapmɨmni gat ae tɨlɨmni uŋudon tagɨt.
62 Mɨŋat amɨn kabɨni do butjap nandaŋek yum pɨndagakwan uwal da emat agak sɨba baŋ dapba kɨmakgwit.
63 Monjɨ bulagɨ emat madepmon kɨmagakwa mɨŋatjok wɨli mɨni, do amɨn dɨma pawit.
64 Uwal da mukwa sogok amɨn dapba kɨmagakwa mɨŋatni da bupmɨ kunamyo ani dakon bɨkbɨk dɨma taŋ yomgut.
65 Amɨn da dɨpmɨnon da pɨdoŋ uŋudeŋ Amɨn Tagɨ pɨdagɨt.
Ae amɨn tebai wain morapmɨ naŋek pokgoŋ da don pɨdaŋek yaŋ tɨdoŋ uŋun da tɨlak Yawe pɨdagɨt.
66 Aŋek uwal gat emat aŋek yolban kɨŋ mudawit.
Pabɨŋ yopmaŋakwan mayaktok toktok teban pawit.
67 Mani Josep dakon babɨkni dɨma manjɨgɨt.
68 Uŋun Juda amɨn kabɨ gat ae Saion Kabap iyɨ but dasi galak taŋ ɨmɨsak uŋun baŋ manjɨgɨt.
69 Yutni telagɨ uŋun kabapmon agɨt.
Kwen kundu wasagɨt, ae mɨktɨm wasagɨt da tebai tomal, uŋudeŋ yutni aŋteban aban tebaisi toktogɨsi tokdɨsak.
70  1Sa 16.11-12; 2Sa 7.8; 1KAG 17.7 Piŋkop da oman amɨni Dewit manjɨŋek sipsip kɨla agɨron naŋ abɨdagɨt.
71 Sipsip kɨla agɨron naŋ abɨdaŋek yɨpban amɨn kabɨni Jekop dakon kɨla amɨni dagagɨt.
Piŋkop iyɨ dakon amɨn kabɨni Israel kɨla agɨt.
72 Dewit but dasi nandaŋek kɨlani tagɨsi agɨt.
Aŋek tagɨsi tɨmɨk paŋkɨgɨt.

78:2: Mt 13.35

78:12: TP 7.8–12.32

78:13: TP 14.21-22

78:14: TP 13.21-22

78:15: TP 17.1-7; IDT 20.2-13

78:18: TP 16.2-15; IDT 11.4-23,31-35

78:24: Jn 6.31

78:44: TP 7.17-21

78:45: TP 8.1-6,20-24

78:46: TP 10.12-15

78:47: TP 9.22-25

78:51: TP 12.29

78:52: TP 13.17-22

78:53: TP 14.26-28

78:54: TP 15.17; Jos 3.14-17

78:55: Jos 11.16-23

78:56: GK 2.11-15

78:60: Jos 18.1; Jer 7.12-14; 26.6

78:61: 1Sa 4.4-22

78:70: 1Sa 16.11-12; 2Sa 7.8; 1KAG 17.7