83
Asap da Israel amɨn dakon uwalni Piŋkop da dapban pasɨlni do bɨsit agɨt
Asap dakon kap kɨnda. Kap on Piŋkop gawak ɨmɨm dakon kap.
Piŋkop, gak gen mapmɨt dɨma abi.
Gak ɨsal dɨma yɨkgi.
Piŋkop, gak ɨsal dɨma egɨpbi.
Pɨndakgi. Uwalgo emat wasaŋek aŋ.
Gak do nandaba yokwi tok aŋ amɨn kwen wɨgɨk aŋgamaŋ.
Uŋun pasɨlɨ egek mɨŋat amɨngo yokwi aŋ yom do gen yaŋ paŋteban aŋ.
Gak da mɨŋat amɨngo uŋun kɨlani tagɨsi asal, mani uwal uŋun paŋupbal ak do muwugek gen yoŋ.
Uŋun da yaŋ yoŋ, “Kɨlɨ kɨno!
Israel amɨn dapno pasɨl mudaŋakwa, amɨn da saŋbeŋek dɨma nandaŋ yomni.”
Piŋkop, uŋun amɨn gak abɨŋ gep do but kaloŋ aŋ.
Idom amɨn, ae Ismael amɨn, ae Moap amɨn, ae Akri amɨn,
ae Gebal amɨn, ae Amon amɨn, ae Amelek amɨn, ae Pilistia amɨn ae Tair amɨn, uŋun mɨktɨm morap dakon amɨn da yo uŋun ak do nandaŋ.
Siria yo kɨsi uŋun gat muwukgaŋ.
Uŋun amɨn tapmɨmɨ toŋ kabɨ uŋun Lot dakon babɨni kabɨ paŋpulugoŋ.
GK 4.6-22; 7.1-23 Uŋun amɨn kabɨ da gak aŋupbal ak do but kaloŋ aŋ, do kalɨp
Midian amɨn do agɨl, bo pakbi madep Kison uŋudon Sisera amɨn gat Jabin amɨn gat do agɨl yaŋ gɨn uŋun amɨn paŋupbal abi.
10 Uŋun bɨsapmon gak da kokup pap Endo uŋudon paŋupbal abɨ bumjotni mɨktɨmon taŋek mɨktawit.
11  GK 7.25; 8.12 Kalɨp kɨla amɨn bamot Orep gat ae Sep garon agɨl uŋudeŋ gɨn emat amɨni dakon mibɨltok amɨni paŋupbal aki.
Kɨla amɨn madep bamot Seba gat ae Salmuna garon agɨl uŋudeŋ gɨn kɨla amɨni pabɨŋ yopbi.
12 Uŋun amɨn da yaŋ yawit,
“Piŋkop dakon sipsip upmot mɨktɨmni nin do aŋawatneŋ.”
13 Piŋkopno, mɨktɨmon kɨmbabaŋ baŋ yaŋ uwalgo wɨrɨrɨkbɨ kɨni.
Mɨrɨm da wit dakon gɨpmɨ pɨsoŋba kwaŋ uŋudeŋ wɨrɨrɨkbɨ kɨni.
14 Kɨndap da koron sosoŋ, ae ɨleŋ gurɨgɨ toŋ da madepsi sosoŋ,
15 yaŋ gɨn gak da sɨkak mal kɨrɨrɨŋyo madepsi yɨpbɨ abɨŋek uŋun amɨn kabɨ yolban pasal kɨni.
Ae uŋun da pasolni do mɨrɨm madepsi yɨpbɨ kɨsak.
16 Yawe, pabɨŋ yopmaŋaki mayaktok madepsi pani.
Aŋek gak tapmɨmgo madepsi yaŋ yokdaŋ.
17 Pabɨŋ yopmaŋaki toktogɨsi pasal kɨmotni do nandɨsat.
Paŋmayak aŋek dapbɨ kɨmotni dosi nandɨsat.
18 Yaŋ aŋaki uŋun da gak kaloŋgɨn Yawe ae Piŋkop Wukwisi egek mɨktɨm morap kɨsi kɨla asal yaŋ nandaŋ gamni.

83:9: GK 4.6-22; 7.1-23

83:11: GK 7.25; 8.12