84
Amɨn kɨnda da Piŋkop dakon telagɨ yut do galak tagɨt
Kora amɨn kabɨ dakon kap kɨnda. Kokup pap Gat dakon gita tɨdaŋek yogogɨ.
Piŋkop Tapmɨm Ami, gak dakon yut tɨlɨmɨ toŋ galagɨsi.
Nak uŋudon egɨp do but dasi madepsi galak tosot.
Galak tok morapno kɨsi gak dakon yut do tosok.
Gɨptɨm ae nandak nandakno kɨsi da Piŋkop egɨp egɨpmɨ toŋ gak do kɨsɨk kɨsɨk kap yosot.
Yawe Tapmɨm Ami, gak Kɨla Amɨn Madepno ae Piŋkopno.
Bibagap ae bibagap gɨman da gak dakon alta da kapmatjok yutni aŋek pudɨgɨ kɨla amal.
Mɨŋat amɨnyo gak da yutnon ekwaŋ uŋun kɨsɨk kɨsɨk aŋek bɨsapmɨ bɨsapmɨ mango awɨgɨk do kap yoŋ.
Mɨŋat amɨnyo gak dakon tapmɨm tɨmɨgek Saion Kabapmon wɨgɨk do but dasi galak toŋ, uŋun kɨsɨk kɨsɨk tagɨ ani.
Mɨktɨm kɨnda mani Mɨktɨm Kunam Pakbi Kulduk Gɨbaŋ, uŋudon kɨŋakwa uŋun mɨktɨmon pakbi gapma morapmɨ noman toŋ.
Aŋakwa sɨkak maŋakwa pakbi gapmakon wɨŋoŋ.
Uŋun amɨn kosit agek tapmɨm kaluk sigɨn paŋ.
Uŋun Saion kɨŋ Piŋkop da ɨŋamon altokdaŋ.
Piŋkop Yawe Tapmɨm Ami, bɨsitno nandaki.
Jekop dakon Piŋkop, mɨrak pak yaŋsi yopmaŋek geno nandaki.
Nin dakon kɨla amɨn madep do koki.
Pasɨknin da yaŋ nin dam aŋek kɨlanin tagɨsi asak.
Yawe, gaga kɨla amɨn madep egɨpjak do manjɨgɨl, do yo tagɨsi aŋ ɨbi.
10 Nak gɨldat kaloŋ kɨndagɨn gak dakon yut da yomakon egɨpbeŋ kaŋ, uŋun da tagɨsisi asak.
Uŋun da gɨldat 1 tausen tɨmɨ dukon egɨ egɨ asat uŋun yapmaŋ mudosok.
Nak oman amɨn pɨŋbisi egek Piŋkopno dakon yoma kagakon yoma kɨla agak amɨni egɨp do but dasi galak taŋ kɨmokdot.
Mani amɨn yokwi da yutnon egɨp do dɨma galak tosot.
11 Nido Yawe uŋun paŋkutnok amɨnin ae teŋteŋɨnin.
Uŋun da nin do yo tagɨsi aŋ nimɨŋek man madep nimɨsak.
Kɨlegɨ akwaŋ amɨn do yo tagɨ yom do dɨma paŋkutnosok.
12 Yawe Tapmɨm Ami, mɨŋat amɨnyo gak nandaŋ gadaŋ gamaŋ amɨn uŋun kɨsɨk kɨsɨk tagɨ ani.