85
Piŋkop da amɨn kabɨni kɨla asak do amɨn kɨnda da bɨsit agɨt
Kap on Kora amɨn kabɨ dakon kap. Kap yoŋ amɨn dakon kɨla amɨn do mandabi.
Yawe, gak da mɨktɨmgo ae amɨn kabɨgo Jekop nin paŋpulugaŋaki kalɨp tagɨsi egɨpgumaŋ abɨsokyo kɨsi yaŋ gɨn aŋaki tagɨsi ekwamaŋ.
Amɨn kabɨgo nin yokwi morap agɨmaŋ dakon dɨwarɨnin uŋun wɨrɨrɨk nimgul.
Gak kalɨp nin do butjap nandagɨl uŋun nandabɨ magɨt.
Nin do japmɨsi nandagɨl, mani kulabɨk aŋek butgo magɨt.
Piŋkop, yokwikon baŋ tɨmɨt tɨmɨt amɨnin, kalɨpsi nin tagɨsi egɨpgumaŋ abɨsok paŋkaluk abɨ yaŋgɨn egɨpneŋ.
Butjap saŋbeŋek dɨma nandaŋ nibi.
Bɨsap mudok mudogɨ mɨni butjap sigɨn nandaŋ nimɨŋ wɨgɨkdɨsal?
Babɨkon da babɨkon yaŋ gɨn taŋ aŋaŋ wɨgɨkdɨsak?
Mɨŋat amɨn kabɨyogo aego paŋteban abɨ nin kɨsɨk kɨsɨk aŋek gak aŋkɨsineŋ.
Yawe, gak asisi mudok mudogɨ mɨni nin do but dasi galak taŋ nimɨsal uŋun dakon bamɨ nolɨŋbɨ koneŋ.
Yokwikon baŋ tɨmɨgaki tagɨsi egɨpneŋ.
Nak Piŋkop Yawe da gen yosok uŋun do mɨrak pakyaŋsi yopmaŋdat.
Nin da aŋpak yokwi kalɨp agɨmaŋon tobɨl dɨma pɨgɨneŋ kaŋ, uŋun iyɨ dakon telagɨ amɨn kabɨni nin but yawot nim do yosok.
Asisi, amɨn Piŋkop do pasal ɨmaŋ uŋun yokwikon baŋ tɨmɨtdɨsak.
Aŋakwan tɨlɨmni mɨktɨmninon tokdɨsak.
10 Uŋun bɨsapmon amɨn da amɨn do but dasi galak taŋ yomɨŋek aŋpak tagɨsi aŋ yomdaŋ.
Yaŋ aŋek kɨlegɨsi egek but yaworon da tagɨsi egɨpdaŋ.
11 Mɨktɨmon Piŋkop but dasi yolyol aŋpak mɨktɨmgwan da pawɨŋban pɨsaŋek kwokdɨsak.
Ae Kwen Kokup da aŋpak kɨlegɨ sɨŋtaŋban mɨktɨmon pɨkdɨsak.
12 Asisi, Yawe da yo tagɨsi nimɨŋakwan mɨktɨmnin da jap morapmɨsi paŋalon akdɨsak.
13 Yawe apjak dakon kosit yul ɨm do kaŋ, amɨn da aŋpak kɨlegɨ aba kaŋek uŋudon tagɨ apjak.