86
Amɨn kɨnda Piŋkop da aŋpulugosak do bɨsit agɨt
Dewit dakon bɨsit kɨnda.
Yawe, nak wadak wadak amɨn, do bɨsitno nandaŋek aŋpulugoki do nandɨsat.
Yokwikon naŋ abɨdaŋaki dɨma kɨmokgeŋ, nido nak gak naŋ goldat.
Nak oman amɨngo, gak naŋ nandaŋ gadaŋ gamɨsat, do aŋpulugoki.
Amɨn Tagɨno, nak gɨldat kɨnda kaloŋ gak do bɨsit asat, do nak do bupmɨ nandaŋ nabi.
Amɨn Tagɨ, nak gak dogɨn bɨsit asat, do oman amɨngo nak do kɨsɨk kɨsɨk nabi.
Amɨn Tagɨ, gak tagɨsisi, dɨwarɨnin wɨrɨrɨk nimɨsal.
Gak mɨŋat amɨnyo bɨsit gayaŋ uŋun but dasi galak taŋ yomɨsal.
Yawe, gak bɨsitno do mɨrak pakyaŋsi yopbi.
Nak do bupmɨ nandaŋ nabi do yaŋ tɨdosot.
Yaŋ ɨlɨtno nandaki.
Nak gak do yaŋ tɨdosot bɨsapmon aŋpulugosol, do jɨgɨ pakeŋ bɨsapmon gak do bɨsit abeŋ.
Amɨn Tagɨ, piŋkop gak yombem dɨ mɨni.
Gak da kɨsi morap yapmaŋdal.
Ae amɨn kɨnda da wasok tapmɨmɨ toŋ asal uŋudeŋ kɨnda arɨpmɨ dɨma asak.
PA 15.4 Amɨn Tagɨ, mɨŋat amɨn kabɨ morap gak da wasagɨl, uŋun da abɨŋ ŋwakbeŋ aŋ gamɨŋek gak dakon man awɨgɨkdaŋ.
10 Nido, gak kaloŋgɨn tapmɨmgo madep ae gak dagɨn yo masɨ masɨmɨsi asal.
Gak kaloŋgɨn Piŋkop bamɨsi.
11 Yawe kositgo kɨlegɨ do nayɨŋ dekbɨ gengo bamɨsi yolek egɨpbeŋ.
Nayɨŋ dekbɨ gak dogɨn nandaŋ egek mango awɨgɨkeŋ.
12 Amɨn Tagɨ Piŋkopno, nak but dasi gak aŋkɨsikeŋ.
Toktogɨsi mango aŋkɨsiŋ wɨgɨkeŋ.
13 Nido gak nak do madepsi but dasi galak taŋ namɨsal.
Kɨmoron naŋ pulugaŋ nepbɨ gapmagwan dɨma pɨgɨgɨm.
14 Piŋkop, kwen wɨgɨk amɨn da nak nɨt do abaŋ.
Uŋun amɨn yokwi bupmɨni mɨni da nak nɨkba kɨmokgeŋ do abɨŋ muwukgaŋ.
Uŋun manji gamɨŋek gengo dɨma guramɨkgaŋ.
15 Mani Amɨn Tagɨ, gagon bupmɨ ae nandaŋ yawotyo tugagɨt da tosok.
Gak butjap tepmɨ dɨma nandɨsal.
Gak nin do but dasi galak taŋ nimɨŋek gengo aŋteban aŋek nin paŋpulugaŋ wɨgɨsal.
16 Tobɨl nagon abɨŋek bupmɨ nandaŋ nabi.
Meŋno da kalɨp gak dakon pi agɨt, abɨsok monji nakyo kɨsi pigo asat, do nak dakon but aŋteban aŋek yokwikon naŋ pulugaŋ nepbi.
17 Yawe, gak da nak do but dasi galak taŋ namɨsal uŋun dakon tɨlak kɨnda nolɨŋbɨ kokeŋ.
Yaŋ aŋaki uwalno da gak da nak aŋpulugaŋek aŋteban asal uŋun kaŋ nandaŋyo aŋek aŋpak yokwini dakon mayagɨ pani.

86:9: PA 15.4