91
Piŋkop uŋun kɨla amɨnin
Piŋkop Wukwi Madep gat ekwaŋ amɨn uŋun Piŋkop Tapmɨm Ami da yoŋgamgwan egek yɨk yawot tagɨsi aŋ.
Nak Yawe do yaŋ yosot,
“Gak da dam madepno arɨpmɨ dɨma tuwɨlɨ egek nak tagɨsi aŋkutnosol.
Gak Piŋkopno.
Egɨp egɨpno gagon tosok yaŋsi nandɨsat.”
Piŋkop da kɨlago tagɨsi aŋakwan paron dɨma yokwalgi.
Ae gak nagal aŋakwan sot teban gagon dɨma noman toni.
Pup da pudɨgɨ pɨrɨgwan wutjaŋ uŋudeŋ Yawe da tagɨsi aŋkutnosak.
Uŋun toktok teban kɨlago aŋek pasɨkgo asak.
Kalbi binap bo gɨldat kalba yo yokwisi kɨnda da aŋupbal asak yaŋ do pasol pasol dɨma abi.
Ae sot teban kɨnda da kalbi altaŋ gamjak, bo gɨldat binap yo yokwisi kɨnda da gak aŋupbal asak yaŋ do pasol pasol dɨma abi.
Amɨn 1 tausen gak da kapmatjok kɨmagakwa ae amɨn 10 tausen amɨn tetgo do kɨmotni kaŋ, uŋun yo yokwi gak da kapmatjok arɨpmɨ dɨma apni.
Dabɨlgo da si pɨndagaki Piŋkop da amɨn yokwi kobogɨ yokwi yomdɨsak.
Yawe Wukwi Madep da yoŋgamgwan egɨpbi kaŋ,
10 yo yokwisi gagon arɨpmɨ dɨma noman toni.
Ae sot teban gak da yut da kapmatjok arɨpmɨ dɨma apni.
11  Mt 4.6; Lk 4.10 Kosit morap agɨpbikon Yawe da aŋeloni pi yoban kɨlago akdaŋ.
12  Mt 4.6; Lk 4.11 Aŋakwa kandapgo tɨpmon tɨdoki yaŋ do gak kɨsit da bedaŋ awɨldaŋ.
13  Lk 10.19 Gak da laion emarɨ yokwi gat ae tuŋon amɨn emarɨ toŋ gat bamaŋ mɨsɨŋɨtdɨsal.
14 Yawe da yaŋ yosok,
“Amɨn nak do but dasi galak taŋ namaŋ uŋun yokwikon baŋ tɨmɨkgeŋ.
Amɨn nak dakon man do nandaŋ teban toŋ uŋun paŋkutnokeŋ.
15 Nak do bɨsit aba bɨsitni nandaŋ yobeŋ.
Ae jɨgɨ noman taŋ yomni kaŋ, nak uŋun gat egɨpneŋ.
Nak da yokwikon baŋ tɨmɨgek man madep yobeŋ.
16 Nak da yokwikon baŋ tɨmɨgek egɨp egɨpni saŋbeko dubagɨ aŋakwan tagɨsi nandakdaŋ.”

91:11: Mt 4.6; Lk 4.10

91:12: Mt 4.6; Lk 4.11

91:13: Lk 10.19