90
Piŋkop gat amɨn gat dakon gen
Kap on Piŋkop dakon pi amɨni Moses dakon bɨsit.
Amɨn Tagɨ, gak nin dakon yutsi yombem.
Kalɨp babɨknin gagon egɨpgwit, ae abɨsokyo kɨsi, nin yaŋ gɨn gagon ekwamaŋ.
Kalɨpsigwan ae don kɨsi toktok teban egɨpgul da egɨsal.
Kabap morap dɨma noman tawit, ae mɨktɨmon yo morap dɨma wasagɨl, mani gak kɨlɨ egɨpgul.
Gak da yaŋ yosol, “Mɨŋat amɨnyo ji aesi mɨktɨm dagoni.”
Yaŋ yaŋek mɨŋat amɨnyo abɨ kɨmagek ae mɨktɨm dagoŋ.
2Pi 3.8 Gak da bɨlak 1 tausen uŋun bɨsap pɨsɨpmɨsok gɨldat kaloŋgɨn, apma gɨldat egapno tepmɨ mudak uŋun yombem gɨn yaŋ kosol, ae emat amɨn da kalbi bɨsap pɨsɨpmɨsok kɨla aŋ uŋun da arɨp gɨn.
Pakbi da ɨgek amɨn tɨmɨk paŋabɨkwa kɨmokgoŋ, uŋudeŋ gak da amɨn abɨ kɨmokgoŋ.
Bɨsap pɨsɨpmɨsok ekwaŋ, uŋun dɨpmɨn yombem gɨn pɨndakgaŋ.
Uŋun joŋ yombem da wɨsa dagokdo kwaŋ
madep taŋek tɨlɨmni yopmaŋgaŋ, mani pɨlɨndo si kɨbɨdaŋ mudoŋ.
Gak nin do butjap nandɨsal, do nin paŋupbal asal.
Gak nin do butjap nandɨsal, do madepsi pasolgomaŋ.
Gak da nin dakon yokwi morap kɨsi pɨndak mudosol.
Yokwi morap pasɨlɨ amaŋ, uŋun gak da nomansi yopmaŋek pɨndak mudosol.
Mɨktɨmon egɨpneŋ bɨsap morapmon butjapgo da kagagwan ekwamaŋ.
Egɨp egɨpnin mudok do aŋakwan yaŋwɨk aŋek kɨmokgomaŋ.
10 Nin bɨlak 70 yaŋ da arɨpmon gɨn ekwamaŋ.
Ae tapmɨmnin toni kaŋ, bɨlak 80 da arɨp tagɨ egɨpneŋ.
Mani uŋun bɨlak morap ekwamaŋon, nin pi madepsi amaŋ, aŋek jɨgɨ morapmɨ paŋalon amaŋ.
Uŋun bɨlak morap tepmɨsi kɨŋ mudaŋakwa nin tepmɨsi pasɨlgamaŋ.
11 Namɨn da butjap madepgo dakon tapmɨm uŋun nandɨsak?
Butjapgo uŋun madepsi, do amɨn da gak do pasol pasol madepsi nandani kaŋ, uŋun da tagɨ asak.
12 Niyɨŋ dekbɨ on mɨktɨmon bɨsap dubagɨ dɨma egɨpdamaŋ yaŋsi nandaneŋ.
Yaŋ aki kaŋdo nandaŋ kokwin tagɨsi baŋ paŋek egɨpneŋ.
13 Yawe, butjapgo bɨsap niaŋ da sigɨn tosak?
Oman amɨngo nin do bupmɨ nandaŋ nibi.
14 Wɨsa dagokdo but dasi galak taŋ nimaŋaki butnin kadɨmɨsi tosak.
Yaŋ aŋaki mɨktɨmon egɨ aŋaŋ kɨneŋ daman kɨsɨk kɨsɨk kap yaŋek tagɨsi egɨpneŋ.
15 Gɨldat niaŋ da jɨgɨ nimgul uŋun da arɨp kɨsɨk kɨsɨk nibi.
Ae bɨlak niaŋ da yokwisi egɨpgumaŋ uŋun da arɨp kɨsɨk kɨsɨk nibi.
16 Wasok tapmɨmɨ toŋ asal uŋun oman amɨngo nin do nolɨŋbɨ pɨndatneŋ.
Ae tɨlɨmgo tagɨsi mɨŋat monjɨyonin do yolɨŋbɨ pɨndatni dosi nandɨsat.
17 Amɨn Tagɨ Piŋkopnin, gɨsamgo ninon tosak do nandamaŋ.
Ninon taŋakwan pi morap amaŋ uŋun bamɨ tagɨsi tosak.
Asi, paŋteban aŋaki pi amaŋ dakon bamɨ tagɨsi tosak.

90:4: 2Pi 3.8