89
Israel amɨn jɨgɨ bɨsapmon kap on yogogɨ
Etan uŋun Esra amɨn kabɨkon nani kɨnda dakon kap. Kap on do Maskil yaŋ yoŋ. 1KA 4.31
Yawe, gak da amɨn do but dasi galak taŋ yomɨsal, uŋun do nak toktogɨsi kap yokeŋ.
Gak gengo aŋteban aŋek nin tagɨsi paŋpulugosol uŋun dakon geni babɨkon da babɨkon yaŋ teŋteŋokeŋ.
Gak toktogɨsi nin do but dasi galak taŋ nimɨsal uŋun dakon geni yaŋ teŋteŋaŋ wɨgɨkeŋ.
Gak gengo aŋteban aŋek nin tagɨsi paŋpulugosol.
Uŋun aŋpak kundu da tebai tosok uŋudeŋ toktogɨsi tokdɨsak.
Gak da yaŋ yagɨl,
“Naga dakon amɨno manjɨŋek uŋun gat saŋbek saŋbek kɨlɨ agɨm.
Oman monjɨno Dewit uŋun do yaŋ teban tok kɨlɨ agɨm.
2Sa 7.12-16; 1KAG 17.11-14; Kap 132.11; Ya 2.30 Aŋek yaŋ iyɨgɨm, ‘Israel dakon kɨla amɨn madep noman taŋ noman taŋ ani uŋun gak da kabɨkon dagɨn noman tokdaŋ.
Babɨkon da babɨkon gak da kabɨkon nani kɨnda da kɨla amɨn madep yɨyɨt tamokon yɨtdɨsak.’ ”
Yawe, Kwen Kokup aŋelo gak da yo tagɨsi agɨl uŋun do kap yaŋek mango awɨkwaŋ.
Gak da gengo guramɨkdal uŋun do nandaŋek kap yoŋ.
Nido Kwen Kokupmon Yawe gak yombem kɨnda mɨni.
Aŋelo kɨnda gak yombem mɨni.
Aŋelo dakon kɨla amɨn da muwukgaŋon Piŋkop do si pasolgoŋ.
Uŋun aŋelo kabɨ aŋgwasɨŋek akgaŋ uŋun masɨ masɨmɨ, mani Piŋkop da uŋun kabɨ si yapmaŋek wagɨl masɨ masɨmɨsi.
Piŋkop Tapmɨm Ami, gagon tapmɨm madep tosok uŋuden amɨn kɨnda mɨni.
Toktogɨsi gak kulabɨk dɨma aŋek gengo guramɨk kɨmokdol.
Gak da tap ɨdap tapmɨmɨ toŋ uŋun kɨla asal.
Tap ɨdap si pɨdosok bɨsapmon gak da abɨŋ yɨpmaŋaki wayɨŋ dɨma asak.
10 Gak da Isip dakon tapmɨm madepni tuwɨlek obɨsi aŋupbal agɨl.
Aŋek tapmɨm madepgokon da uwalgo pabɨŋ yopgul.
11 Kundu gat mɨktɨm gat uŋun gak dakon gɨn.
Gak da mɨktɨm gat yo morap uŋudon toŋ gat wasagɨl.
12 Gak da not tetgɨn dakon mɨktɨm wasagɨl, ae saut tetgɨn dakon mɨktɨm kɨsi wasagɨl.
Ɨleŋ Tabor gat ae Ɨleŋ Emon gat gak do kɨsɨk kɨsɨk aŋek kap yaŋ gamamal.
13 Yawe, gak tapmɨmgo madepsi.
Tapmɨmgo pɨdaŋbisi.
14 Gak kɨla amɨn madep egek aŋpak kɨlegɨkon da amɨn kɨlani aŋek gen kokwin pi kɨlegɨsi asal.
Gak mɨŋat amɨn do but dasi galak taŋ yomɨŋek gengo aŋteban aŋek tagɨsi paŋpulugosol.
15 Amɨn gak gawak gamɨŋek kap yaŋ gamaŋ uŋun kɨsɨk kɨsɨk tagɨ ani.
Yawe, amɨn morap gak da ɨŋamon teŋteŋɨgokon akwaŋ uŋun kɨsɨk kɨsɨk tagɨ ani.
16 Uŋun amɨn aŋpakgo kɨlegɨ do gɨldat kɨnda kaloŋ uŋun do nandaŋek kɨsɨk kɨsɨk aŋek mango aŋkɨsaŋ.
17 Gak kaloŋgɨn teban toknin, ae gak do kɨsɨk kɨsɨk madepsi nandamaŋ.
Nin do nandaŋ yawok nimɨŋek paŋpulugaŋaki emaron teban tomaŋ.
18 Asisi, Yawe uŋun pasɨknin egɨ nimɨsak.
Gak Israel amɨn nin dakon Piŋkop Telagɨsi nin da kɨla amɨn madepnin nimgul.
Piŋkop da Dewit do yaŋ teban tok agɨt
19 Kalɨpsigwan oman amɨn kabɨgo tagɨsi do dɨpmɨn yolɨgɨl, aŋek yaŋ yoyɨgɨl,
“Nak da emat amɨn tagɨsi kɨnda kɨlɨ manjɨgɨm.
Nak da mɨŋat amɨnyo da binapmon naŋ kɨla amɨn madep egɨpjak do abɨdagɨm.
Aŋek kɨla amɨn madep dakon pelɨt kɨnda busuŋɨkon yɨpmaŋ ɨmgum.
20  1Sa 13.14; Ya 13.22; 1Sa 16.12 Nak da oman amɨno Dewit kɨlɨ manjɨgɨm, aŋek yɨpbo ji dakon kɨla amɨn madep dagagɨt.
21 Nak tapmɨmno yɨpbo uŋun gat toktogɨsi egɨpdamal.
Nak dakon tapmɨm da aban teban tokdɨsak.
22 Uwalni da emaron arɨpmɨ dɨma abɨŋ yɨpni.
Ae amɨn yokwi da arɨpmɨ dɨma abɨŋ yɨpni.
23 Nak da uwalni bamaŋ yomdɨsat, aŋek amɨn nandaba yokwi taŋ ɨmni amɨn dapbo kɨmotdaŋ.
24 Nak da but dasi galak taŋ ɨmɨŋ kɨmagek uŋun gat toktogɨsi egɨpdɨsat.
Uwal gat emat wamni bɨsapmon nak da aŋpulugaŋapbo pabɨŋ yopdɨsak.
25 Nak da mɨktɨmni abo tap ɨdap Mediterenian uŋudon da wasaŋek kɨŋ pakbi madep Yupretis da arɨpmon kɨkdɨsak.
26 Aŋek Dewit da yaŋ nayɨkdɨsak, ‘Gak Datno ae Piŋkopno.
Gak da tɨp tebano egek toktogɨsi aŋpulugosol.’
27  PA 1.5 Nak da manjɨko monjɨno mibɨltogɨ dagosak, ae kɨla amɨn madep mibɨltogɨ dagaŋek mɨktɨmon kɨla amɨn madep morap yapmaŋ mudosak.
28 Nak toktogɨsi but dasi galak taŋ ɨmɨŋ kɨmotdɨsat.
Aŋek uŋun gat saŋbek saŋbek aŋapdo saŋbek saŋbek uŋun toktok teban taŋ wɨgɨkdɨsak.
29 Toktogɨsi uŋun da kabɨkon kɨnda da kɨla amɨn madep egɨ egɨ akdɨsak.
Kundu da toktogɨsi tosok uŋun da tɨlak, uŋun da kabɨkon kɨla amɨn madep kɨnda da toktogɨsi Israel amɨn kɨla akdɨsak.
30 “Mani babɨni kabɨ nawa geno pabɨŋ yopni, ae nak dakon gen dɨma yolni kaŋ,
31 bo ae geno do manji ɨmɨŋek gen tebano dɨma guramɨtni kaŋ,
32 yokwini do nandaŋek baljokdɨsat.
33 Mani uŋun bɨsapmon kɨsi nak Dewit but dasi galak taŋ ɨmdɨsat.
Aŋek dɨma yɨpmaŋ dekgeŋ, ae uŋun do yaŋ teban tok agɨm uŋun dɨma aŋsuŋ abeŋ.
34 Nak uŋun gat saŋbek saŋbek agɨmak dɨma kɨrɨŋɨkgeŋ, ae geno kulabɨk kɨnda dɨma abeŋ.
35 Nak Dewit do yaŋ teban tok agɨm.
Nak telagɨsi, do top dɨmasi yosot.
36 Babɨkni kabɨ toktogɨsi egɨ wugɨkdaŋ.
Gɨldat da tosok uŋun da tɨlak uŋun dakon dɨwatni da mɨŋat amɨnyo bɨsap dubagɨ kɨla akdaŋ.
37 Kanek da kundukon tosok, uŋun da tɨlak toktogɨsi yaŋ egɨ wɨgɨkdaŋ.”
Uwal da kɨla amɨn madep abɨŋ yɨpgwit bɨsapmon kunam takgwit
38 Mani abɨsok kɨla amɨn madep manjɨgɨl uŋun do butjap nandaŋ ɨmɨsal.
Kɨlɨ yɨpmaŋ dekgɨl, aŋek manji ɨmgul.
39 Oman amɨngo gat saŋbek saŋbek agɨmal uŋun paŋdagagɨl.
Gak da kɨla amɨn madep pelɨtni mabɨ mɨktɨmon maŋek yo ɨsalɨ agɨt.
40 Gak da kokup papni dakon dam kɨlɨ tuwɨlgɨl.
Yutni tebaisi uŋun kɨlɨ tasɨk tawit.
41 Mɨŋat amɨn morap kapmatjok akwaŋ uŋun da yo kabɨni kabo tɨmɨkgaŋ.
Ae amɨn kapmatjok ekwaŋ da yaŋsul aŋ ɨmaŋ.
42 Gak da yum pɨndagaki uwal da emaron abɨŋ yɨpgwit.
Yaŋ aŋyomɨŋaki kɨsɨk kɨsɨk awit.
43 Gak da abɨ emat amɨni emaron dɨma teban tawit, aŋek emat bɨsapmon dɨma aŋpulugagɨl.
44 Gak da abɨŋ yɨpgul da kɨla amɨn madep saŋbeŋek dɨma egɨsak, ae saŋbeŋek mɨŋat amɨnyo kɨla dɨma asak.
45 Gak da abɨ amɨn pelaŋ tepmɨsi asak, aŋek mayaktok madepsi da wutjɨŋ ɨmɨsak.
Piŋkop da paŋpulugosak do bɨsit awit
46 Yawe, gak bɨsap niaŋ da pasɨldɨsal?
Toktogɨsi, ma?
Bɨsap niaŋ da butjapgo kɨndap da yaŋ tebai sosak?
47 Yawe, nin bɨsap pɨsɨpmɨsok gɨn ekwamaŋ, do nandaŋ nibi.
Gak da nin wasagɨl, mani mibɨlɨ mɨni ekwamaŋ da kɨmak mudokdamaŋ.
48 Namɨn da toktogɨsi egek arɨpmɨ dɨma kɨmotjak?
Namɨn da tebaisi egek kɨmakbi tamokon arɨpmɨ dɨma kɨsak?
Amɨn kɨnda mɨnisi.
49 Amɨn Tagɨ abɨsok nin dɨma galak taŋ nimɨsal, ma?
Dewit gat yaŋ teban tok aŋek nin but dasi galak taŋ nim do yagɨl uŋun niaŋɨ?
50 Amɨn Tagɨ, oman amɨngo nak do nandaki.
Amɨn da nak do yaŋsul aŋ namaŋ.
Amɨn Ŋwakŋwarɨ Kabɨ dakon manji gen yokwini dakon jɨgɨ ɨmekdat.
51 Yawe, gak da nak kɨla amɨn madep manjɨgɨl, mani uwal da yaŋsul aŋ namaŋ.
Dukwan dukwan morap kɨsat yaŋsul aŋ namaŋ gɨn.
52 Nin Yawe dakon man toktogɨsi awɨgɨ kɨmotneŋ.
Uŋun asi.
PAPIA 4
(Kap 90–106)

^ 1KA 4.31

89:4: 2Sa 7.12-16; 1KAG 17.11-14; Kap 132.11; Ya 2.30

89:20: 1Sa 13.14; Ya 13.22; 1Sa 16.12

89:27: PA 1.5