88
Amɨn kɨnda Piŋkop da aŋpulugosak do yaŋ tɨdagɨt
Eman uŋun Sera kabɨkon nani kɨnda da kap on mandagɨt. Kap on do Maskil yaŋ yoŋ. Kora amɨn kabɨ da Piŋkop gawak ɨmɨŋek kap on yoŋ. Kap yoŋ amɨn dakon kɨla amɨn da mɨŋat amɨnyo yoyɨŋban “Malat Leanot” uŋun tegon da yoni.
Piŋkop, Yawe, gak paŋpulugokno.
Gɨldarɨ ae kalbi gak do yaŋ tɨdosot.
Bɨsitno nandaki.
Aŋpulugoki do yaŋ tɨdosot,
nido jɨgɨ morapmɨ nagon noman taŋ namɨŋakwa palɨ kɨmokdot.
Amɨn dɨwarɨ da si kɨmot do aŋ, nak uŋun yombem.
Tapmɨmno kɨsisi mudaŋ.
Nepmaŋ degakwa amɨn kɨlɨ kɨmakgwit gat kɨsi ekwamaŋ.
Amɨn da amɨn kɨnda aŋakba kɨlɨ kɨmakgɨt da kɨmakbi tamokon tosok, nak uŋun yombem.
Amɨn wagɨlsi ɨŋtaŋ yomɨŋek saŋbeŋek dɨma paŋpulugokdɨsal uŋun yombem.
Mabɨ gapma dubagɨsi kɨdagɨsikon kɨlɨ pɨgɨgɨm, da pɨlɨn tuksigwan egɨsat.
Butjapgo da obɨsi abɨŋ nepgut.
Tap ɨdap da yaŋ tamalɨgek wutjɨŋban tagɨm.
Gak da yopbɨ notnoni da manji namgwit.
Gak da nepbɨ nak amɨn yokwisi dagaŋapbo madepsi pasal namaŋ.
Uŋun da tebai abɨdaŋakwa arɨpmɨ dɨma pulugaŋ kɨkeŋ.
Nak jɨgɨ paŋapbo dabɨlno yokwi taŋakwan tagɨ dɨma sɨŋtosot.
Ae gɨldarɨ gɨldarɨ kɨsitno paŋenagek gak da aŋpulugoki do bɨsit asat.
10 Gak wasok tapmɨmɨ toŋ amɨn kɨmakbi paŋpulugok do aŋek asal, ma?
Amɨn kɨlɨ kɨmakgwit da pɨdaŋek mango awɨkwaŋ, ma?
11 Ae kɨmakbi tamokon kɨlɨ pakgwit kabɨ da gak da but dasi galak taŋ nimɨsal yaŋ dɨ yoŋ bo dɨma?
Si tasɨk togɨ tamokon da gak da kɨlanin tagɨsi asal yaŋ dɨ yoŋ bo dɨma?
12 Pɨlɨn tuk tamogwan ekwaŋ amɨn da wasokgo tapmɨmɨ toŋ uŋun dɨ pɨndakgaŋ?
Amɨn gak da kɨlɨ ɨŋtaŋ yomgul tamokon ekwaŋ uŋun da aŋpakgo kɨlegɨ dɨ pɨndakgaŋ?
Uŋun dɨmasi!
13 Yawe, nak gak da aŋpulugoki do yaŋ tɨdosot.
Nak wɨsa dagokdo morap gak do bɨsit asat.
14 Mani Yawe, nido manji namɨsal?
Nido pasɨl namɨsal?
15 Monjɨ bulagɨ egɨpgum bɨsapmon da wɨŋ abɨsok egɨsaron, jɨgɨ paŋek kɨlɨ uŋunjok kɨmotdɨsat.
Gak da yo yokwisi pasol pasolɨsi aŋ namɨŋaki tapmɨmno mɨni asak.
16 Yawe, butjapgo da wutjɨŋ namɨsak.
Gak da obɨsi nɨgek obɨsi aŋupbal asal.
17 Gɨldat kɨnda kaloŋ nak do yaŋ asal.
Pakbi da ɨgek mɨktɨm morap kɨsi wutjɨsak, uŋun da tɨlak amɨn da nak aŋgwaseŋ.
18 Gak da abɨ notno tagɨsi nepmaŋ dekgaŋ.
Nagon pɨlɨn tuk dagɨn tosok.