98
Piŋkop uŋun amɨn morap dakon kɨla amɨn madepni
Yawe da yo masɨ masɨmɨsi agɨt, do kap kalugɨ kɨnda yaŋ ɨmno.
Tapmɨmni madepsi ae aŋpakni telagɨ, do emaron teban tagɨt.
Yawe emaron teban tagɨt uŋun dakon yaŋ teŋteŋok agɨt.
Aŋpakni kɨlegɨ yolɨŋban mɨktɨmɨ mɨktɨmɨ amɨn kɨsi da kawit.
Israel amɨn do but dasi galak taŋek dɨma yopmaŋ det do yaŋ teban tok agɨt uŋun do sigɨn nandɨsak.
Piŋkopnin da emaron teban taŋek nin yokwikon baŋ pulugaŋ nipgut, uŋun mɨktɨmɨ mɨktɨmɨ amɨn ekwaŋ uŋun da kɨlɨ kawit.
Mɨktɨm amɨn morap, ji yaŋ tɨdaŋek Yawe aŋkɨsini.
Kɨsɨk kɨsɨk kap yaŋek aŋkɨsini.
Gita tɨdaŋek kap yaŋek Yawe aŋkɨsini.
Kweŋ gat ae kasɨsɨŋ gat pɨsoŋek yaŋ tɨdaŋek kɨsɨk kɨsɨk aŋek Yawe aŋkɨsini.
Uŋun Kɨla Amɨn Madep egɨsak.
Tap gat yo morap tapgwan toŋ, ji yaŋ tɨdoni.
Mɨktɨm gat amɨn mɨktɨmon ekwaŋ, jiyo kɨsi yaŋ tɨdoni.
Pakbi madep ji kɨsit tɨdoni.
Kabap ji kɨsɨk kɨsɨk aŋek kap yoni.
Ji kɨsisi Yawe da buron kɨsɨk kɨsɨk aŋek kap yoni, nido Yawe mɨktɨm amɨn morap gen kokwin aŋ yom do abɨsak.
Gen kokwin kɨlegɨsi akdɨsak.