99
Piŋkop uŋun kɨla amɨn madep mibɨltogɨ
TP 25.22 Yawe uŋun kɨla amɨn madep egɨsak.
Mɨktɨmɨ mɨktɨmɨ amɨn ji pasal nɨmnɨmɨkyo ani.
Kɨla amɨn madep tamonikon yɨgakwan aŋelo madep serabim da terɨ terɨ akgaŋ.
Aŋakwa mɨktɨm wudɨp asak.
Saion kokup papmon uŋudon Yawe tapmɨm madepni taŋ ɨmɨsak.
Ae uŋun da mɨŋat amɨn morap kɨsi dakon man yapmaŋek mani da wɨkwisi asak.
Amɨn kɨsi da mango madepsi ae masɨ masɨmɨ uŋun do yaŋ aŋkɨsiŋ kɨmotnisi.
Gak telagɨsi.
Kɨla amɨn madep tapmɨmɨ toŋ gak aŋpak kɨlegɨsi uŋun do galagɨsi nandɨsal.
Gak da Israel amɨn nin do aŋpak tagɨsi gat ae aŋpak kɨlegɨ gat nibɨ yolgamaŋ.
Gak da Israel mɨktɨmon gen kokwin kɨlegɨ gat ae aŋpak kɨlegɨ gat asal.
Ji Yawe Piŋkopnin aŋkɨsini.
Uŋun telagɨ egɨsak, do burɨkon kɨŋek gawak ɨmni.
Moses gat Aron gat Yawe dakon mukwa sogok amɨn egɨpgumal.
Ae Samuel yo kɨsi mani yaŋek gawak ɨmgwit amɨn kabɨkon nani kɨnda.
Uŋun da Yawe do bɨsit aba bɨsitni nandaŋ yomgut.
TP 33.9 Gɨkwem tɨmɨ kɨnda dubagɨsi wɨgɨsak uŋudon egek gen tebani yomgut.
Yoban gen teban morap Piŋkop da yomgut uŋun guramɨkgwit.
Yawe Piŋkopnin, gak da mɨŋat amɨnyogo dakon bɨsitni nandaŋ yomgul.
Gak da dɨwarɨni wɨrɨrɨk yomgul, mani gulusuŋni dakon kobogɨ do jɨgɨ yomgul.
Yawe Piŋkopnin uŋun telagɨ, do mani awɨgek iyɨ da telagɨ kabapmon gawak ɨmneŋ.

99:1: TP 25.22

99:7: TP 33.9