100
Piŋkop ya yaŋ iyɨk dakon kap.
Amɨn mɨktɨmɨ mɨktɨmɨ ekwaŋ ji kɨsɨk kɨsɨk aŋek yaŋ tɨdaŋek Yawe aŋkɨsini.
Ji but galagon da Yawe gawak ɨmni.
Kɨsɨk kɨsɨk kap yaŋek uŋun da kapmatjok kɨni.
Yawe uŋun Piŋkop yaŋsi nandaŋ ɨmni.
Uŋun da iyɨ nin wasaŋ nipgut.
Nin uŋun dakon gɨn.
Nin uŋun dakon mɨŋat amɨn kabɨni, nin sipsip kabɨni iyɨ pawɨlakwan ekwamaŋ.
Telagɨ yut madep da nagalgwan pɨgek ya yaŋ iyɨŋek aŋkɨsineŋ.
Nin ya yaŋ iyɨŋek mani yaŋ aŋenotneŋ.
1KAG 16.34; 2KAG 5.13; 7.3; Esr 3.11; Kap 106.1; 107.1; 118.1; 136.1; Jer 33.11 Nido Yawe uŋun tagɨsi.
Dagok dagogɨ mɨni amɨn do but dasi galak taŋ yomɨsak.
Babɨkon da babɨkon geni aŋteban aŋek amɨn kabɨni paŋpulugaŋ aŋaŋ kɨkdɨsak teban.

100:5: 1KAG 16.34; 2KAG 5.13; 7.3; Esr 3.11; Kap 106.1; 107.1; 118.1; 136.1; Jer 33.11