106
Piŋkop da mɨŋat amɨn kabɨni do aŋpak tagɨsi asak
1KAG 16.34; 2KAG 5.13; 7.3; Esr 3.11; Kap 100.5; 107.1; 118.1; 136.1; Jer 33.11 Yawe dakon man awɨgɨni.
Yawe aŋpakni uŋun tagɨsisi, do ya yaŋ iyɨneŋsi.
Dagok dagogɨ mɨni nin do but dasi galak taŋ nimɨsak.
Yo madep agɨt do namɨn da uŋun dakon geni tagɨ yaŋ teŋteŋosak?
Ae aŋpak tagɨsi morap agɨt uŋun da arɨpmon namɨn da mani tagɨ awɨgɨsak?
Amɨn do gen kokwin kɨlegɨsi aŋ yomɨŋek bɨsapmɨ bɨsapmɨ aŋpak kɨlegɨsi aŋ amɨn uŋun kɨsɨk kɨsɨk tagɨ ani.
Yawe, mɨŋat amɨn kabɨgo paŋpulugaŋek yokwikon baŋ tɨmɨkgi bɨsapmon, nakyo kɨsi abɨdoki.
Nak mɨŋat amɨn kabɨgo pɨndagapbo tagɨsi yɨgek yo tagɨsi tɨmɨtni do nandɨsat.
Ae amɨn kabɨgo da kɨsɨk kɨsɨk aŋakwa nak uŋun do kɨsɨk kɨsɨk abeŋ.
Aŋek nin gak dakon amɨn kabɨgo ekwamaŋ do mango aŋkɨsineŋ dosi nandɨsat.
Kalɨp babɨknin da awit, uŋudeŋ nin yokwi agɨmaŋ.
Nin aŋpak yokwi mibɨlɨ mibɨlɨ agɨmaŋ.
TP 14.10-12 Isip mɨktɨmon babɨknin gak da wasok tapmɨmɨ toŋ agɨl uŋun do pakyaŋsi dɨma nandawit.
Gak da bɨsap morapmɨ aŋpak tagɨsi aŋ yomgul, mani uŋun do si ɨŋtawit.
Aŋek Tap Gamikon kɨŋ altawit bɨsapmon gak kwen wɨgɨk aŋ gamgwit.
Mani Yawe da tapmɨm madepni yolɨk do nandagɨt, ae man bini dɨma mosak do yokwikon baŋ tɨmɨgakwan dɨma yokwi tawit.
TP 14.21-31 Tap Gami tebai iyɨŋban mɨktɨm kɨbɨrɨ tɨm dagagɨt, do amɨn da mɨktɨm kɨbɨrɨ tɨmon kwaŋ uŋun da tɨlak mɨŋat amɨnyo mibɨltaŋ yomɨŋek tap ɨdap pudaŋek paŋpaŋ kɨgɨt.
10 Amɨn uwal aŋ yomgwit amɨn da kɨsiron baŋ tɨmɨgakwan dɨma paŋupbal awit.
11 Mani pakbi da uwal wutjɨba kɨmak mudawit, kɨnda dɨma egɨpgut.
12  TP 15.1-21 Yawe da yaŋ aŋakwan mɨŋat amɨnyoni da yaŋ teban tok morap aŋ yomgut uŋun do nandaŋ gadawit.
Aŋek kap yaŋek aŋkɨsiwit.
13 Mani Yawe da yo agɨt uŋun do tepmɨsi ɨŋtawit.
Aŋek mibɨltok Piŋkop da si yoyɨŋakwan yo ak do dɨma nandawit.
Iyɨ da nandak nandagon da yo awit.
14  IDT 11.4-34 Mɨktɨm kɨbɨrɨkon egek burɨkon da jap dogɨn madepsi nandaŋek Piŋkop aŋkɨlɨkgwit.
15 Piŋkop yo nido iyɨwit uŋun yomgut, mani sot madep kɨnda kɨsi yɨpban sot awit.
16  IDT 16.1-35 Mɨktɨm kɨbɨrɨ tɨmon egek dɨ da Moses gat Aron Yawe dakon mukwa sogok amɨni telagɨ gat do nandaba yokwi tok aŋ yomgwit.
Aŋek Piŋkop da nin do tapmɨm yaŋgɨn nimɨsak tam tagɨ yaŋ nandawit.
17 Aŋakwa mɨktɨmon gapma madep kɨnda pɨsaŋ pɨgakwan Datan gat ae Abiram gat amɨn kabɨni gat kɨsi uŋun gapmagwan pɨgakwa mɨktɨm da abɨŋ sopmaŋakwan pasɨlgwit.
18 Aŋakwa kɨndap da pɨŋek uŋun amɨn bamot yolgwit amɨn soŋban mɨni awit.
19  TP 32.1-14 Orep Kabapmon uŋudon egek gol baŋ bulmakau wup kɨnda wasaŋek uŋun Piŋkopnin yaŋ yaŋek gawak ɨmgwit.
20 Bulmakau joŋ nosok dakon wupmɨ kɨnda gawak ɨmgwit.
Uŋun aŋpak aŋek Piŋkopni tɨlɨmɨ toŋsi abɨŋ yɨpgwit.
21 Piŋkop da Isip mɨktɨmon pi tapmɨmɨ toŋsi aŋek Isip da kɨsiron baŋ tɨmɨkgɨt, mani Israel amɨn da si ɨŋtaŋ ɨmgwit.
22 Piŋkop da wasok tapmɨmɨ toŋ Isip mɨktɨmon agɨt, ae yo ŋwakŋwarɨsi Tap Gamikon aban mɨŋat amɨnyo madepsi wɨrɨpdakgwit.
23 Piŋkop da mɨŋat amɨni dapban kɨmotni do yagɨt.
Mani pi amɨni uŋun manjɨgɨt uŋun Moses, uŋun da Piŋkop da dabɨlon agek Israel amɨn paŋpulugaŋek Piŋkop dakon butjap dakon kosit sopmaŋakwan Piŋkop da dɨma paŋupbal agɨt.
24  IDT 14.1-35 Uŋun Piŋkop da paŋpulugosak do yaŋ teban tok agɨt uŋun do dɨma nandaŋ gadawit, do mɨktɨm tagɨsi abɨdok do dɨma galak tawit.
25 Ɨmal yut kabeŋnigwan egɨ egɨ aŋek Yawe do yaŋba yokwi tok aŋek geni dɨma guramɨkgwit.
26 Yaŋ awit, do Piŋkop da gen tebaisi yomɨŋek mɨktɨm kɨbɨrɨ tɨmon kɨmotni do yagɨt.
27  MS 26.33 Aŋek babɨkni yolban paŋkɨ Amɨn Ŋwakŋwarɨ Kabɨ da binapmon egek mɨktɨm ŋwakŋwarɨkon egɨpni do yagɨt.
28  IDT 25.1-13 Don Peor mɨktɨmon kokup kɨdat Bal gawak ɨmɨŋek kokup kɨdat egɨp egɨpmɨ mɨni uŋun do paret abi uŋun nawit.
29 Aŋpak uŋun aba Yawe butjap nandaŋek sot madep yokwisi kɨnda yomgut.
30 Mani Pinias da pɨdaŋ agek binap amɨni egɨ yomɨŋakwan sot madep uŋun pasɨlgɨt.
31 Pinias da yo uŋun agɨt uŋun do aŋpak kɨlegɨsi kɨnda asak yaŋ nandaŋ ɨmgwit da wuŋ abɨsok ekwamaŋon kɨsi yaŋ gɨn nandamaŋ.
32  IDT 20.2-13 Israel amɨn Meriba pakbikon yokwi aba Piŋkop butjap nandaŋ yomgut, do uŋun aŋpakni do aŋek Moses jɨgɨ madep pagɨt.
33 Moses burɨ yokwi taŋban dɨma yogogɨ gen yagɨt.
34  GK 2.1-3; 3.5-6 Yawe da yoyɨgɨt uŋudeŋ, Amɨn Ŋwakŋwarɨ Kabɨ dɨma dapba kɨmakgwit.
35 Israel amɨn Piŋkop dɨma nandaŋ ɨmaŋ kabɨkon mɨŋat eyo aŋek uŋun dakon aŋpak yokwini yolek awit.
36 Yaŋ aŋek kokup kɨdatni gawak yomɨŋek aŋpak yokwisi aŋek egɨpgwit.
37  2KA 17.17 Uŋun da monjɨ gwayoni dapmaŋ kokup kɨdat do paret awit.
38  IDT 35.33 Iyɨ dakon monjɨ gwayoni baŋ dapgwit.
Monjɨ gwayoni gulusuŋ dɨma awit, mani dapmaŋ paretni do Kenan amɨn dakon kokup kɨdat do ɨmgwit.
Aŋakwa yawini da mɨktɨm aŋupbal aban Piŋkop da dabɨlon ɨŋani agɨt.
39 Aŋpak uŋun aŋek iyɨ baŋ paŋupbal aba Piŋkop da dabɨlon ɨŋani awit, aŋek mɨŋat kɨnda da eni yɨpmaŋek yumabi asak uŋun da tɨlak Piŋkop manji ɨmgwit.
40  GK 2.14-18 Yaŋ awit do Yawe mɨŋat amɨn kabɨni do japmɨ nandaŋek nandaban ɨŋanisi agɨt.
41 Ae yopmaŋ degek yum pɨndagakwan Amɨn Ŋwakŋwarɨ Kabɨ da kɨsiron kɨwit.
Aŋakwan uwalni dakon pɨŋbi egek geni guramɨkgwit.
42 Uwal da jɨgɨ morapmɨ yomɨŋakwa uŋun dakon tapmɨm da yoŋgamgwan egɨpgwit.
43 Bɨsap morapmɨ Yawe da mɨŋat amɨni paŋpulugagɨt, mani iyɨ dakon galaktok yolek kwen wɨgɨk aŋek yokwi morapmɨsi awit, do yokwisi egɨpgwit.
44 Mani bɨsit awit bɨsapmon bɨsitni nandaŋ yomgut.
Aŋek yokwisi egɨpgwit do bupmɨ nandaŋ yomgut.
45 Bupmɨsi nandaŋ yomɨŋek saŋbek saŋbek agɨt uŋun do ae nandagɨt.
Ae amɨn kabɨni do but dasi galak taŋ yomgut, do nandak nandakni ae kulabɨk agɨt.
46 Aŋek uwal Israel amɨn dam tebanon yopgwit amɨn dakon burɨ paŋtobɨlban Israel amɨn do bupmɨ nandawit.
47  1KAG 16.35-36 Yawe Piŋkopnin, yokwikon baŋ tɨmɨkgi.
Nin Amɨn Ŋwakŋwarɨ Kabɨ da binapmon ekwamaŋ, mani aego paŋmuwugek mɨktɨmninon paŋkɨ nipbi.
Yaŋ aŋaki mango telagɨ do nandaŋek ya yaŋ gayɨneŋ, ae kɨsɨk kɨsɨk aŋek gak aŋkɨsineŋ.
48 Yawe aŋkɨsineŋ.
Uŋun Israel amɨn nin dakon Piŋkop abɨsok ae don egɨ aŋaŋ kɨneŋ kɨsi dakon.
Amɨn morap kɨsi da yoni, “Uŋun asi!”
Yawe aŋkɨsini!
PAPIA 5
(Kap 107–150)

106:1: 1KAG 16.34; 2KAG 5.13; 7.3; Esr 3.11; Kap 100.5; 107.1; 118.1; 136.1; Jer 33.11

106:7: TP 14.10-12

106:9: TP 14.21-31

106:12: TP 15.1-21

106:14: IDT 11.4-34

106:16: IDT 16.1-35

106:19: TP 32.1-14

106:24: IDT 14.1-35

106:27: MS 26.33

106:28: IDT 25.1-13

106:32: IDT 20.2-13

106:34: GK 2.1-3; 3.5-6

106:37: 2KA 17.17

106:38: IDT 35.33

106:40: GK 2.14-18

106:47: 1KAG 16.35-36