107
Piŋkop aŋpakni tagɨsi uŋun do kɨsɨk kɨsɨk aneŋ
1KAG 16.34; 2KAG 5.13; 7.3; Esr 3.11; Kap 100.5; 106.1; 118.1; 136.1; Jer 33.11 Yawe aŋpakni uŋun tagɨsisi, do ya yaŋ iyɨnisi.
Dagok dagogɨ mɨni nin do but dasi galak taŋ nimɨsak.
Mɨŋat amɨn morapyo, Yawe da nin uwal da kɨsiron baŋ pulugaŋ nipgut, do yaŋsi yaŋek mani aŋkɨsini.
Uŋun da ji mɨktɨm dubagɨkon egakwa tɨmɨk paŋopgut.
Gɨldat wɨsak tet da, ae pɨgɨsak tet da, ae not tet da, ae saut tet da ji tɨmɨk paŋopgut.
Dɨwarɨ mɨktɨm kɨbɨrɨ tɨmon agɨpgwit.
Kokup pap kɨnda aŋalon aŋek uŋudon paŋkɨ egɨpni dakon kosit kɨnda dɨma kawit.
Jap ae pakbiyo do obɨsi aŋek palɨ kɨmakgwit.
Yokwi yaŋsi egek, Yawe do yaŋ tɨdaŋba yokwikon baŋ pulugaŋ yopgut.
Aŋek tɨmɨk kosit kɨlegɨ naŋ paŋpaŋ kokup pap kɨndakon kɨŋ altaŋek uŋudon egɨpgwit.
Yawe da toktogɨsi but dasi galak taŋ yomɨsak ae amɨn kabɨni tagɨsi paŋpulugosok, do ya yaŋsi iyɨni.
Nido mɨŋat amɨnyo pakbi do tegɨ kɨbɨdoŋ uŋun pakbi yoban naŋek yawokgoŋ, ae jap do aŋ amɨn jap morapmɨ yoban naŋek tugoŋ.
10 Dɨwarɨ dam teban yutnon pɨlɨn tukgwan egɨpgwit.
Amɨn da nap teban baŋ paŋteban aŋek jɨgɨ yomgwit.
11 Nido, Piŋkop Wukwisi kwen wɨgɨk aŋ ɨmɨŋek geni abɨŋ yɨpgwit.
12 Yaŋ aba Piŋkop da pi madepsi yoban jɨgɨsi nandawit.
Aŋek mɨktɨmon maŋ pagakwa paŋpulugoni dakon amɨn mɨni.
13 Yaŋ egek Yawe do yaŋ tɨdaŋba paŋpulugaŋek jɨgɨni uŋun wɨrɨrɨkban pasɨlgwit.
14 Yawe da pɨlɨn tukgwan baŋ tɨmɨk paŋabɨŋek dam teban dakon nap tebani paŋdagagɨt.
15 Yawe da toktogɨsi but dasi galak taŋ yomɨsak ae amɨn kabɨni tagɨsi paŋpulugosok, do ya yaŋsi iyɨni.
16 Nido, yoma ain kɨnda mani bras uŋun baŋ dapmaŋ paŋteban abi uŋun tuwɨldak, ae dam teban yut dakon dam dakon ain oba paŋjokgal jokgal asak.
17 Dɨwarɨ kwen wɨgɨk aŋek nandaŋ kokwini tagɨ dɨma amɨn dagawit.
Gulusuŋ morapmɨ awit, do jɨgɨ tepmɨyo madepsi pawit.
18 Jap nok do dɨma nandawit, do palɨsok kɨmakgwit.
19 Yokwi yaŋ egek Yawe do yaŋ tɨdaŋba jɨgɨni uŋun wɨrɨrɨkban pasɨlgwit.
20 Iyɨ yaŋek gɨptɨmni paŋmɨlɨp aban kɨmakbi tamogwan dɨma pɨgɨwit.
21 Yawe da toktogɨsi but dasi galak taŋ yomɨsak ae amɨn kabɨni tagɨsi paŋpulugosok, do ya yaŋsi iyɨni.
22 Ya yaŋ iyɨk do paret anisi.
Ae kap yaŋek kɨsɨk kɨsɨk aŋek yo tagɨsi agɨt uŋun do mɨŋat amɨnyokon yaŋ teŋteŋonisi.
23 Dɨwarɨ tap binap tap wakgakon pi awit.
Tap madepmon agek moneŋ ɨlɨt pi awit.
24 Yawe da wasok agɨt uŋun pɨndakgwit.
Tap ɨlarɨsikon wasok tapmɨmɨ toŋ agɨt uŋun pɨndakgwit.
25 Yawe da yaŋban mɨrɨm madep aŋakwan tap pakbi da madepsi tamalɨkgwit.
26 Aŋakwan tap wakga kwen aŋenakban wɨgɨgɨt, ae yɨpban yawok mibɨlɨkon pɨgɨgɨt.
Yaŋ aŋakwan pasɨldamaŋ yaŋ nandaŋek but pasol madepsi awit.
27 Pakbi teban morapmɨ naŋek obɨgɨ abɨgɨ aŋ uŋun da tɨlak tap wakgakon agɨpgwit.
Ae tap wakga awɨl do aŋtɨdok awit.
28 Yokwisi agek Yawe do yaŋ tɨdaŋba paŋpulugaŋban jɨgɨni pasɨl yomgwit.
29 Mɨrɨm madep aŋyawot aban tap pakbi tamalɨkgɨt uŋun yaworɨ tagɨt.
30 Tap pakbi kaŋba yaworɨsi taŋakwan but kwaktok nandawit.
Yaŋ nandaŋakwa Yawe da dukwan kɨk do nandawit uŋun tamo tagɨsikon paŋkɨ yopban akgwit.
31 Yawe da toktogɨsi but dasi galak taŋ yomɨsak ae amɨn kabɨni tagɨsi paŋpulugosok, do ya yaŋsi iyɨni.
32 Piŋkop dakon mɨŋat amɨn kabɨ gat muwugek mani aŋkɨsinisi, ae kɨla amɨn muwut muwuron mani aŋkɨsinisi.
33 Yawe da yaŋban pakbi madep kɨbɨdoŋ, ae pakbi dabɨl dugoŋ.
34 Uŋun da yaŋban mɨktɨm pakbini toŋ uŋun da kulabɨk aban yosok kɨnda uŋudon dɨma kwosok.
Uŋun mɨktɨm amɨn da aŋpak yokwi awit, do Yawe da jɨgɨ yaŋ yomɨsak.
35 Yawe da yaŋban mɨktɨm kɨbɨrɨkon pakbi noman toŋ, ae mɨktɨm pakbini mɨnikon pakbi dabɨl morapmɨ noman taŋek pokgoŋ.
36 Aŋakwa jap do aŋ amɨn paŋabɨŋ yopban uŋudon kokup pap kɨnda aŋek yɨkgaŋ.
37 Yɨgek jap pi ae wain pi aŋek bamɨ ɨreŋɨsi paŋ.
38 Yawe da paŋgɨsam aban mɨŋat monjɨyoni morapmɨ ɨreŋ toŋ, ae bulmakauniyo kɨsi yaŋ gɨn ɨreŋ toŋ.
39 Mani don uwalni da pabɨŋ yopba kaloŋɨsok dagɨn egek bupmɨ nandaŋek yokwisi ekwaŋ.
40 Yawe da kɨla amɨni pabɨŋ yopban mɨktɨm kɨbɨrɨ ae kosit mɨnikon ɨsal yumgɨn akwaŋ.
41 Mani wadak wadak aŋ amɨn paŋpulugaŋban mɨŋat monjɨyoni uŋun sipsip da yaŋ ɨreŋ toŋ.
42 Amɨn kɨlegɨ da Yawe dakon aŋpakni kaŋek but kwaktok nandaŋ.
Mani yokwi pakpak amɨn uŋun gen kagani sopmaŋek gen dɨma yoŋ.
43 Nandaŋ kokwinji tagɨsi amɨn, ji uŋun yo morap do pakyaŋsi nandaŋek egɨpni.
Yawe da bɨsapmɨ bɨsapmɨ amɨn do but dasi galak taŋ yomɨsak uŋun do nandani.

107:1: 1KAG 16.34; 2KAG 5.13; 7.3; Esr 3.11; Kap 100.5; 106.1; 118.1; 136.1; Jer 33.11