108
Piŋkop da mɨŋat amɨni paŋpulugosak do amɨn kɨnda da bɨsit agɨt
Dewit dakon kap kɨnda. Kap on Piŋkop gawak ɨmɨm dakon kap.
Piŋkop, butnokon da gak do tebai nandaŋ gadasat.
Asi, nak wagɨl gakdosi nandaŋ gadasat.
Nak mango awɨgɨk do kap yokdɨsat.
Nak pɨdaŋek dɨpmɨn yopbo kɨŋakwan gita gat kulele gat tɨdokeŋ.
Wɨsa wɨsa do uŋun baŋ tɨdokeŋ.
Yawe, nak Amɨn Ŋwakŋwarɨ Kabɨ da binapmon ya yaŋ gayɨkeŋ.
Nak mɨŋat amɨn morap kabɨkon kɨŋek mango awɨgɨkdɨsat.
Gak da nin do but dasi madepsi galak taŋ nimɨsal.
Nin da uŋun dakon tɨlak yɨpneŋ kaŋ, kundu da arɨpmon wɨgɨkdɨsak.
Gak toktogɨsi gengo yolek nin paŋpulugaŋek dɨma nipmaŋ dekdal.
Nin da uŋun dakon tɨlak yɨpneŋ kaŋ, gɨkwem da arɨpmon wɨgɨkdɨsak.
Piŋkop, nak mɨŋat amɨnyo da mango madepsi awɨgɨni do nandɨsat.
Tɨlɨmgo yɨpbɨ noman taŋakwan mɨŋat amɨnyo mɨktɨm morap kɨsikon ekwaŋ uŋun da koni.
Gak da nin but dasi galak taŋ nimɨsal, do bɨsitno nandaki.
Aŋek tapmɨm madepgokon da nin yokwikon baŋ tɨmɨgaki nin tagɨsi egɨpneŋ.
Piŋkop telagɨ yutnikon egek yaŋ yosok, “Nak emaron kɨlɨ teban tat, do nak kɨsɨk kɨsɨk aŋek mɨŋat amɨno do Sekem mɨktɨm kokwinɨtdɨsat, ae Sukot mɨktɨm dakon kuldukgɨbaŋ kokwinɨk yomdɨsat.
Gileat mɨktɨm gat Manase mɨktɨm gat uŋun nak dakon.
Epraim mɨktɨm uŋun nak dakon busuŋ kutnokno.
Aŋakwa Juda mɨktɨm uŋun kɨla amɨn madep kalɨŋ kɨrɨŋno.
Moap mɨktɨm uŋun pakbi sogok ɨdapno.
Ae Idom mɨktɨm uŋun kandap gwɨl yopyop tamono.
Pilistia amɨn emaron pabɨŋ yopmaŋek kɨsɨk kɨsɨk aŋek yaŋ tɨdokdɨsat.”
10 Piŋkop, namɨn da nak aŋaŋ kokup pap dam tebani toŋon tagɨ aŋkɨsak?
Ae namɨn da nak Idom mɨktɨmon emat ak do tagɨ aŋkɨsak?
11 Piŋkop, gak da nin manji kɨlɨ nimgul, ma?
Nin dakon emat amɨn dɨma paŋpulugok do nandɨsal, ma?
12 Amɨn dakon paŋpulugok uŋun yo ɨsalɨ gɨn, do nin paŋpulugaŋaki uwal gat emat tagɨ wamneŋ.
13 Piŋkop da nin paŋpulugosak kaŋ, emaron teban toneŋ.
Iyɨ uwalnin pabɨŋ yopdɨsak.