109
Jɨgɨni toŋ amɨn dakon bɨsit
Dewit dakon kap kɨnda. Kap on Piŋkop gawak ɨmɨm dakon kap. Kap yoŋ amɨn dakon kɨla amɨn do mandabi.
Piŋkop, nak mango aŋkɨsisat.
Manji dɨma namɨŋek bɨsitno nandaŋ nabi.
Nido, amɨn yokwi da uwal aŋ namɨŋek amɨnon nak do top gen yoyaŋ.
Uŋun nak do kuragɨsi nandaŋek gen yokwisi nayaŋ, mani uŋun gen dakon mibɨlɨ mɨni.
Nak uŋun do butdasi galak taŋ yomɨŋek uŋun paŋpulugok do bɨsit asat, mani gen yaŋ namaŋ.
Nak aŋpak tagɨ baŋ aŋyomɨsat, mani kobogɨ yokwi baŋ aŋnamaŋ.
Nak uŋun do but dasi galak taŋ yomɨsat, mani nak do kuragɨsi nandaŋ.
Amɨn yokwi kɨnda manjɨkbɨ uŋun da uwalno tagɨ abɨŋ yɨpjak.
Iyɨ dakon uwalni kɨnda da gen tagɨ yaŋ ɨmjak.
Gen kokwin asak amɨn da uŋun amɨn gulusuŋni toŋ yaŋ kosak.
Ae uŋun amɨn dakon bɨsitni kɨsi dɨwarɨni toŋ yaŋ kosak.
Ya 1.20 Nak uŋun amɨn tepmɨsi kɨmagakwan amɨn ŋwakŋwarɨ da uŋun dakon pi tamo abɨdosak dosi nandɨsat.
Tepmɨ kɨmagakwan monjɨ gwayoni datni mɨni egɨpni, ae mɨŋatni sakwabat egɨpjak dosi nandɨsat.
10 Ae monjɨ gwayoni yutni mɨni ae amɨn da jap yomni do bɨsit yoyɨŋek egɨpni dosi nandɨsat.
Ae yut tasɨk taŋbikon egɨpdaŋ uŋudon baŋ amɨn da yolakwa abɨgɨkdaŋ.
11 Uwalno goman amɨni da abɨŋ mɨktɨm ae yo morapni kɨsi tɨmɨtjak dosi nandɨsat.
Aŋakwa kokup ŋwakŋwarɨkon amɨn da abɨŋ yo morapni yum do aŋek pi agɨt uŋun tagɨ tɨmɨtni.
12 Amɨn kɨnda da aŋpak yaworɨ dɨma aŋ ɨmjak dosi nandɨsat.
Ae amɨn kɨnda da monjɨ datni mɨni egɨpni uŋun do bupmɨ dɨma nandaŋ yomjak.
13 Mɨŋat monjɨyoni tagɨ kɨmotni, aŋakwa amɨn don altoni da uŋun amɨn dakon man dɨma nandani dosi nandɨsat.
14 Nak babɨkni da aŋpak yokwi awit do Yawe da uŋun do nandɨsak dosi nandɨsat.
Aŋek meŋi dakon dɨwarɨni dɨma wɨrɨrɨk ɨmjak do nandɨsat.
15 Yawe da dɨwarɨni do toktogɨsi nandaŋ yomjak, aŋakwan mɨŋat amɨnyo da uŋun dakon dɨwatni do wagɨlsi ɨŋtaŋ yomni dosi nandɨsat.
16 Uŋun amɨn, amɨn dɨwarɨ do aŋpak yaworɨ aŋ yom do dɨma nandagɨt.
Uŋun yoni mɨni amɨn gat, ae yo do wadak wadak awit amɨn gat, ae butjɨk madepsi nandawit amɨn gat paŋsopmaŋek dapban kɨmakgwit.
17 Amɨn jobɨt yom do tagɨsi nandagɨt, do abɨsok iyɨ jobɨt pasak dosi nandɨsat.
Piŋkop da amɨn dɨwarɨ gɨsamɨtjak do bɨsit ak do dɨma nandagɨt, do uŋunyo kɨsi Piŋkop dakon gɨsam dɨma tɨmɨtjak.
18 Toktogɨsi amɨn dɨwarɨ jobɨt pani do yagɨt, uŋun gen yagɨt da iyɨ dakon ɨmalni agɨt.
Uŋun gen yagɨt da gɨptɨm kaganigwan pakbi da yaŋ pɨgɨsak.
Aŋek kɨdarɨgwan bɨt nelak da yaŋ pɨgɨsak.
19 Jobɨt yagɨt uŋun naŋ ɨmalɨ do tagɨ baŋgaljak, aŋek bobaŋ nap naŋ yaŋ wamjak dosi nandɨsat.
20 Amɨn nak do gen yokwi yaŋek gen yaŋ namaŋ amɨn uŋun do Yawe da kobogɨ yaŋ aŋyomjak dosi nandɨsat.
21 Mani Amɨn Tagɨ Yawe, man bingo tagɨsi tosak do aŋek yo tagɨsi aŋ nabi.
Gak nak do toktogɨsi but dasi galak taŋ namɨsal, do yokwikon naŋ abɨdoki.
22 Nak wadak wadak amɨn.
Butjɨk madepsi nandɨsat.
23 Wupnin gɨldat paŋop do noman toŋ da gɨldat pɨgakwan pasɨlgaŋ uŋun da tɨlak nak pasɨl do asat.
Nak pɨlak pɨlak kɨnda mɨrɨm da aŋkɨ maban kɨsak uŋun yombem.
24 Nak gak do nandaŋek jap kelek egapbo ŋwak tukwalno tapmɨmɨ mɨni ak.
Nak amɨn kɨdarɨ gɨn agɨm.
25  Mt 27.39; Mk 15.29 Gen yaŋ namaŋ amɨn da nandaŋek jɨkgo yanjaŋ namaŋ.
Busuŋ kwakwal aŋek jɨkgo yanjaŋ namaŋ.
26 Yawe Piŋkopno, gak da toktogɨsi nak but dasi galak taŋ namɨsal, do aŋpulugaŋek yokwikon naŋ abɨdoki.
27 Uwalno burɨ paŋtobɨlbɨ gak dagɨn nak aŋpulugaŋek yokwikon naŋ abɨdosol yaŋsi nandaŋ gamni.
28 Piŋkop da nak aŋupbal asak do yokdaŋ, mani gak da nak do yo tagɨ gɨn akdɨsal.
Yokwi aŋ namaŋ amɨn pabɨŋ yopmaŋaki mayak tok pani do nandɨsat.
Aŋaki pi amɨngo nak but kwaktok nandabeŋ.
29 Uwalno da mayaktok baŋ ɨmal baŋ yaŋ pani, aŋakwa mɨŋat amɨnyo da mayaktokni uŋun pɨndatni.
30-31 Mani Yawe da wadak wadak amɨn paŋpulugaŋek kɨlani asak.
Amɨn da gen yaŋ yomɨŋek kɨmotni do yaŋ dagok aŋakwa uŋun da kɨsiron baŋ tɨmɨkdak.
Yaŋsi asak, do nak gen pap yaŋek Yawe ya yaŋ iyɨkeŋ.
Mɨŋat amɨnyo da gak gawak gam do muwutni bɨsapmon mango aŋkɨsikeŋ.

109:8: Ya 1.20

109:25: Mt 27.39; Mk 15.29