110
Yawe gat ae kɨla amɨn madep manjɨgɨt dakon kap
Dewit dakon kap kɨnda. Kap on Piŋkop gawak ɨmɨm dakon kap.
Mt 22.44; Mk 12.36; Lk 20.42-43; Ya 2.34-35; 1Ko 15.25; Ep 1.20-22; Kol 3.1; Ibr 1.13; 8.1; 10.12-13 Yawe da nak dakon Amɨn Tagɨ yaŋ iyɨgɨt, “Gak abɨŋ nak da amɨnsi tet do yɨkgi.
Aŋaki uwalgo dakon tapmɨm pabɨŋ yopbo gak dakon pɨŋbisi egɨpni.”
Yawe Saion kokup papmon egɨsak.
Uŋun da man madep gaban mɨktɨm madep kɨla akdɨsal.
Ae yaŋ yosok, “Gak da uwalgo kɨla akdɨsal.”
Uwalgo gat emat wamni bɨsapmon mɨŋat amɨn kabɨgo gat kɨŋek uŋun da but dasi nandaŋek gak aŋpulugokdaŋ.
Gak kɨla amɨn madep dakon telagɨ ɨmalgo pakdɨsal.
Kalbi morap gɨk sɨtnaŋ maŋek joŋ paŋkaluk aŋ, uŋun da tɨlak gak gɨldarɨ gɨldarɨ tapmɨm kalugɨ pakdɨsal.
Ibr 5.6; 6.20; 7.17,21 Yawe da gen yaŋ aŋteban aŋek nandak nandakni uŋun kulabɨk dɨma asak.
Gen uŋun yaŋ yagɨt, “Melkisedek da mukwa sogok amɨn egɨpgut, uŋudeŋ gak mukwa sogok amɨn kɨnda dagok dagogɨ mɨni egɨ wɨgɨkdɨsal.”
Amɨn Tagɨ gak aŋteban ak do gak da kapmatjok egɨsak.
Butjap nandɨsak bɨsapmon kɨla amɨn madep madep gat emat wamaŋek obɨsi pabɨŋ yopdɨsak.
Mɨktɨmɨ mɨktɨmɨ gen kokwin aŋyomɨŋek madepsi dapban kɨmotdaŋ.
Mɨktɨmɨ mɨktɨmɨ kɨla amɨn madep madep obɨsi pabɨŋ yopdɨsak.
Kosit ɨleŋon pakbi kɨnda pokdok uŋudon pakbi naŋ teban taŋek emaron teban tokdɨsak.

110:1: Mt 22.44; Mk 12.36; Lk 20.42-43; Ya 2.34-35; 1Ko 15.25; Ep 1.20-22; Kol 3.1; Ibr 1.13; 8.1; 10.12-13

110:4: Ibr 5.6; 6.20; 7.17,21