111
Yawe aŋkɨsino
Yawe dakon man aŋkɨsino!
Mɨŋat amɨn kabɨnikon nak but dasi nandaŋek ya yaŋ iyɨkeŋ.
Yawe uŋun pini wagɨl tagɨsi asak.
Amɨn morap Piŋkop dakon pi do galak toŋ pini uŋun do nandaŋ ekwaŋ.
Yo morap asak uŋun da tɨlɨmni aŋalon aban wagɨl tagɨsisi asak.
Aŋpakni kɨlegɨ uŋun toktogɨsi taŋ aŋaŋ kɨsak.
Yawe da mɨŋat amɨnyo dakon nandak nandakni paŋtagap aban yo madep madep agɨt uŋun do sigɨn nandaŋek ekwaŋ.
Yawe bɨsapmɨ bɨsapmɨ nandaŋ yawok nimɨŋek nin do bupmɨ nandɨsak.
Iyɨ do pasolgoŋ amɨn jap yomɨsak.
Saŋbek saŋbek agɨt uŋun dɨma ɨŋtosok.
Amɨn ŋwakŋwarɨ dakon mɨktɨm mɨŋat amɨni do yomɨŋek tapmɨmni madep aŋalon agɨt.
Aŋpakni uŋun bamɨsi ae kɨlegɨsi.
Gen morapni uŋun bamɨsi gɨn, do tagɨ guramɨtneŋ.
Gen tebani uŋun bamɨsi ae toktogɨsi taŋ aŋaŋ kɨkdaŋ.
Uŋun butdasi nandaŋek yol kɨmotneŋ do nimgut.
Piŋkop da iyɨ dakon mɨŋat amɨn kabɨni yumaŋ nagɨt.
Aŋek uŋun gat saŋbek saŋbek dagok dagogɨ mɨni agɨt.
Piŋkop uŋun mani telagɨ ae masɨ masɨmɨ.
10  Jop 28.28; YT 1.7; 9.10 Amɨn kɨnda nandaŋ kokwini tagɨsi amɨn kɨnda dagok do nandɨsak kaŋ, Yawe do pasal ɨmjak.
Amɨn geni guramɨkgaŋ uŋun nandak nandak tagɨsi yomɨsak.
 
Dagok dagogɨ mɨni mani aŋkɨsiŋ aŋaŋ kɨneŋ!

111:10: Jop 28.28; YT 1.7; 9.10