117
Yawe aŋkɨsineŋ
Ro 15.11 Mɨŋat amɨn kabɨ morap egɨ aŋaŋ kwaŋ, ji Yawe aŋkɨsini.
Mɨktɨmɨ mɨktɨmɨ mɨŋat amɨn morap ji mani yaŋ aŋkɨsini.
Nin do but dasi galak taŋ nimɨsak.
Bɨsapmɨ bɨsapmɨ geni guramɨk kɨmagek nin dɨma nipmaŋ dekdak.
Yawe aŋkɨsini!

117:1: Ro 15.11