118
Piŋkop da paŋpulugagɨt do ya yaŋ iyɨwit
1KAG 16.34; 2KAG 5.13; 7.3; Esr 3.11; Kap 100.5; 106.1; 107.1; 136.1; Jer 33.11 Yawe aŋpakni uŋun tagɨsi, do ya yaŋ iyɨni.
Dagok dagogɨ mɨni nin do but dasi galak taŋ nimɨsak.
 
Israel amɨn ji yaŋ yoni,
“Dagok dagogɨ mɨni nin do but dasi galak taŋ nimɨsak.”
Piŋkop dakon mukwa sogok amɨn kabɨni yaŋ yoni,
“Dagok dagogɨ mɨni nin do but dasi galak taŋ nimɨsak.”
Mɨŋat amɨnyo morap Yawe do pasal ɨmaŋ amɨn yaŋ yoni,
“Dagok dagogɨ mɨni nin do but dasi galak taŋ nimɨsak.”
 
Nak jɨgɨno madepsi, do Yawe bɨsit iyɨko nandaŋek jɨgɨno uŋun wɨrɨrɨkban pasɨlgwit.
Ibr 13.6 Yawe nak gat egɨsak, do arɨpmɨ dɨma pasolgeŋ.
Amɨn da nak do yo kɨnda arɨpmɨ dɨma ani.
Yawe paŋpulugokno nak gat egɨsak.
Kaŋapbo Yawe da uwalno pabɨŋ yopdɨsak.
Paŋkutnosak do Yawekon kɨneŋ kaŋ tagɨsi.
Egɨp egɨpnin amɨn kɨndakon tosok yaŋ nandaneŋ kaŋ, uŋun da tagɨ dɨma.
Paŋkutnosak do Yawekon kɨneŋ kaŋ tagɨsi.
Egɨp egɨpnin kɨla amɨn madep kɨndakon tosok yaŋ nandaneŋ kaŋ, uŋun da tagɨ dɨma.
 
10 Uwal morapmɨ da nak aŋgwasɨwit, mani Yawe da manon dapbo pasɨlgwit.
11 Terɨ terɨ kɨsi da nak aŋgwasɨwit, mani Yawe da manon dapbo pasɨlgwit.
12 Kabaŋ morapmɨ da yaŋ nak aŋgwasɨwit.
Mani joŋ kɨbɨrɨ soŋba soŋek tepmɨ pasɨlgaŋ, uŋun da tɨlak tepmɨ kɨmakgwit.
Yawe da manon dapbo pasɨlgwit.
13 Nak gat emat madepsi wamaŋek abɨŋ nep do aba nandagɨm.
Mani Yawe da nak aŋpulugagɨt.
14  TP 15.2; Ais 12.2 Yawe da tapmɨm madepsi namɨsak.
Iyɨ nak yokwikon naŋ pulugaŋ nepmaŋdak.
15 Piŋkop dakon mɨŋat amɨn kabɨni da ɨmal yutnigwan kɨsɨk kɨsɨk aŋek yaŋ tɨdoŋ do nandaki.
Yaŋ yoŋ, “Yawe dakon tapmɨm madepni da yo uŋun agɨt!
16 Yawe dakon tapmɨm madepni da nin paŋpulugaŋban emaron teban tagɨmaŋ!
Yawe dakon tapmɨm madepni da yo uŋun agɨt!”
 
17 Nak dɨma kɨmokgeŋ.
Nak egek Yawe da yo agɨt uŋun do yaŋ teŋteŋok abeŋ.
18 Yawe da nak aŋkɨlek ak do yo yokwisi aŋnamgut, mani yum nandaŋakwan dɨma kɨmakgɨm.
 
19 Wigat amɨn kɨlegɨ da tagɨ pɨgɨgɨ uŋun wɨtdal namɨŋaki pɨgek Yawe ya yaŋ iyɨkeŋ.
20 Uŋun Yawe dakon wigat.
Amɨn kɨlegɨ da uŋun naŋ tagɨ pɨgɨni.
21 Gak bɨsitno nandaŋek yokwikon naŋ pulugaŋ nepgul, uŋun do ya yaŋ gayɨsat.
 
22  Lk 20.17; Ya 4.11; 1Pi 2.7 Mt 21.42; Mk 12.10-11 Yut agak amɨn da gwak yokwi yaŋ yaŋek maba kɨgɨt, uŋun gwak tɨp kɨnda naŋ tɨdawit da akdak.
23 Yawe da iyɨ yo uŋun aban nin da kono yo masɨ masɨmɨsi asak.
24 Yawe on gɨldat uŋun nin do nimɨk.
Nin kɨsɨk kɨsɨk aŋek but galak nandaneŋ.
25  Mt 21.9; Mk 11.9; Jn 12.13 Yawe, gak da nin yokwikon baŋ tɨmɨkgi do gayamaŋ.
Gak da nin paŋpulugaŋbɨ yo morap ano tagɨsi gɨn noman toni.
 
26  Mt 21.9; 23.39; Mk 11.9; Lk 13.35; 19.38; Jn 12.13 Yawe da manon abɨsak amɨn uŋun Piŋkop da yo tagɨsi aŋ ɨmjak.
Yawe da yutnon nin mani aŋkɨsineŋ.
27 Yawe uŋun Piŋkop.
Uŋun da teŋteŋɨ nimɨsak.
Kɨndap kɨlɨŋ tɨmɨgek kɨŋ alta aŋgwasɨni.
 
28 Gak Piŋkopno, do ya yaŋ gayɨsat.
Gak Piŋkopno, do mango awɨgɨsat.
29 Yawe aŋpakni uŋun tagɨsi, do ya yaŋ iyɨni.
Dagok dagogɨ mɨni nin do but dasi galak taŋ nimɨsak.

118:1: 1KAG 16.34; 2KAG 5.13; 7.3; Esr 3.11; Kap 100.5; 106.1; 107.1; 136.1; Jer 33.11

118:6: Ibr 13.6

118:14: TP 15.2; Ais 12.2

118:22: Lk 20.17; Ya 4.11; 1Pi 2.7

118:22: Mt 21.42; Mk 12.10-11

118:25: Mt 21.9; Mk 11.9; Jn 12.13

118:26: Mt 21.9; 23.39; Mk 11.9; Lk 13.35; 19.38; Jn 12.13