119
Piŋkop dakon gen teban uŋun tagɨsisi
Amɨn kosit kɨlegɨkon akwaŋ, ae gulusuŋni mɨni, ae Yawe dakon gen teban guramɨkgaŋ, uŋuden amɨn kɨsɨk kɨsɨk ekwaŋ.
Amɨn Piŋkop dakon gen guramɨgek but dasi nandaŋek yolgaŋ uŋuden amɨn kɨsɨk kɨsɨk ekwaŋ.
Uŋuden amɨn gulusuŋ kɨnda dɨma aŋ.
Yawe dakon aŋpak baŋgɨn yolgaŋ.
Gak da gen morapgo nimɨŋek nin da kɨlani tagɨsi aŋek guramɨtneŋ dosi gen teban yɨpgul.
Gak dakon gen si teban taŋek guramɨk kɨmokgeŋ dosi nandɨsat.
Nak yaŋ abeŋ kaŋ, gak dakon gen teban do nandaŋ egɨpbeŋ bɨsapmon mayagɨ dɨma pakeŋ.
Gen tebango kɨlegɨ do pini aŋek nandabo pɨsosak bɨsapmon butno kɨlegɨsi taŋakwan mango aŋenokgeŋ.
Nak gen tebango kɨsi morap guramɨkgeŋ.
Wagɨl dɨma nepmaŋ dekgi.
Piŋkop dakon gen teban guramɨkgaŋ amɨn dakon gen
Niaŋ aŋek monjɨ gɨmoŋɨ da aŋpak kɨlegɨ gɨn aŋek egɨpni?
Gak dakon gen guramɨgek kaŋdo kɨlegɨsi egɨpni.
10 Nak but dasi nandaŋek gak wɨsɨŋ gandak do pi asat.
Aŋpulugaŋaki gak dakon gen teban dɨma yɨpmaŋ dekgeŋ.
11 Nak yokwi kɨnda dɨma aŋgabeŋ do aŋek gengo butnokon yopgum.
12 Yawe mango aŋkɨsisat.
Gen tebango nayɨŋ dekgi.
13 Gen teban morap niyɨgɨl uŋun mɨŋat amɨn morapyo yoyɨŋ teŋteŋosot.
14 Nak amɨn da moneŋ ae yo galagɨsi do galak toŋ, nak uŋun da tɨlak gak dakon gen guramɨt do galagɨsi nandɨsat.
15 Nak gengo do pakyaŋsi nandaŋ egɨsat.
Ae aŋpakgo do nandaŋ egɨsat.
16 Nak gen tebango do galagɨsi nandɨsat.
Uŋun dɨma ɨŋtokeŋ.
Amɨn kɨnda Piŋkop dakon gen teban do but galak nandɨsak
17 Oman amɨngo nak do yo tagɨsi aŋ nabi.
Yaŋ aŋaki nak kalugɨ egek gengo guramɨkgeŋ.
18 Nandak nandakno dakon yoma wɨtdalaki nawa gengokon gen wagɨl tagɨsi morap toŋ uŋun arɨpmɨ tagɨ nandaŋ pɨsokeŋ.
19 Nak on mɨktɨmon mɨktɨm ŋwakŋwarɨkon amɨn kɨnda da egɨsat.
Do gen tebango dɨma aŋkɨsɨbɨŋ nabi.
20 Butnokon da gɨldarɨ gɨldarɨ gak dakon gen teban yol do tek kɨndap pasat.
21 Gak da iyɨ do nandaba wɨkwaŋ amɨn gen tebai yoyɨsal.
Uŋun amɨn jobɨrɨ toŋ, ae gen tebango manji yomɨŋek iyɨ da galak togon akwaŋ.
22 Uŋun da jɨgɨlak yaŋ namɨŋek nabɨpmaŋgaŋ.
Mani gak dakon gen teban yoldat, do yum pɨndagaki gen uŋuden dɨma nayɨni.
23 Kɨla amɨn muwugek nak dakon man abɨŋ yɨpmaŋgaŋ.
Mani oman amɨngo nak toktogɨ gak dakon gen do nandakeŋ.
24 Gak dakon gen do but dasi galak tosot.
Gengo da kosit kɨlegɨ agɨpbeŋ do nayɨŋ dekdak.
Amɨn kɨnda Piŋkop dakon gen teban yol do pi madepsi asak
25 Nak kɨmbabaŋon yokwisi pokdot.
Yaŋ teban tok agɨl uŋun da arɨpmon abɨ pɨdaŋapbo aŋteban aki.
26 Aŋpak morapno do gayɨko kobogɨ paŋtobɨl namgul.
Gengo nayɨŋ dekgi.
27 Nayɨŋ dekbɨ gengo dakon mibɨlɨ nandaŋ pɨsokeŋ.
Ae wasok tapmɨmɨ toŋ morapgo uŋun do nandaŋ egɨpbeŋ.
28 Butno jɨgɨsi asak.
Yaŋ teban tok agɨl uŋun da arɨpmon nak aŋteban aki.
29 Aŋpak toptopmɨ yolbɨ nak da dubagɨkon kɨŋ mudoni.
Aŋpak tagɨsi aŋ namɨŋek nawa gengo do nayɨŋ dekgi.
30 Nak gak gol do gen yaŋ aŋteban agɨm.
Toktogɨsi nawa gengo dogɨn nandaŋ egɨsat.
31 Yawe, gengo uŋun guramɨk kɨmokdot.
Aŋkutnaŋaki mayaktok dɨma pakeŋ.
32 Gen tebango tepmɨsi guramɨtdɨsat.
Nido, gak da nandak nandak dɨ gat saŋbeŋek namdɨsal.
Amɨn kɨnda Piŋkop da nandak nandak aŋpulugosak do bɨsit agɨt
33 Yawe, gengo nayɨŋ dekbɨ guramɨk egapbo bɨsapno mudosak.
34 Nawa gengo dakon mibɨlɨ nolɨŋbɨ but dasi nandaŋek guramɨkgeŋ.
35 Gak dakon gen teban do galagɨsi nandɨsat, do uŋun dakon kosit nolɨŋbɨ uŋun naŋ kɨkeŋ.
36 Butno aŋtagap abɨ gak dakon gen do galagɨ nandaŋek yo do pɨndak galaktok dɨma abeŋ.
37 Aŋpulugaŋaki yo ɨsalɨ do pɨndak galak tok dɨma abeŋ.
Yaŋ teban tok agɨl uŋun da arɨpmon egɨp egɨpno aŋkutnoki.
38 Oman amɨngo nak do yo ak do yaŋ teban tok agɨl uŋun da arɨpmon aŋaki amɨn da pasal gamni.
39 Nawa gengo uŋun tagɨsi.
Aŋpulugaŋbɨ mayaktok dɨma pakeŋ.
Mayagɨ pak do si pasoldot.
40 Gengo guramɨt do galagɨsi nandɨsat.
Aŋpakgo kɨlegɨsi, do egɨp egɨpno aŋkutnoki.
Amɨn kɨnda Piŋkop dakon gen do nandaŋ gadat agɨt
41 Yawe, bɨsapmɨ bɨsapmɨ nak do but dasi galak taŋ nabi, aŋek nak yokwikon naŋ abɨdoki dosi nandɨsat.
Gak yaŋ ak do kɨlɨ yaŋ teban tagɨl.
42 Nawa gengo do nandaŋ dagosot.
Do aŋpulugaŋaki nabɨpmaŋgaŋ amɨn do gen kobogɨ arɨpmɨ tagɨ paŋtobɨl yobeŋ.
43 Nawa gengo da nak tagɨ aŋpulugosak yaŋ nandaŋ teban taŋek jomjom asat.
Do aŋteban aŋaki bɨsapmɨ bɨsapmɨ gengo bamɨ yaŋ teŋteŋokeŋ.
44 Bɨsap dagok dagogɨ mɨni nawa gengo guramɨk kɨmokgeŋ.
45 Gengo guramɨt do pini asat, do yo yokwi kɨnda da kosit dɨma sopmaŋ namjak.
46 Nak da kɨla amɨn madep gengo do yoyɨkeŋ.
Uŋun da mayagɨ dɨma namni.
47 Gen tebango do but galaksi nandɨsat.
Gen teban morapgo uŋun do but dasi galak tosot.
48 Gen tebango uŋun tagɨsi yaŋ nandaŋek, uŋun do but dasi galak taŋ kɨmokdot.
Gengo uŋun do nandaŋ egɨpbeŋ.
Amɨn kɨnda da Piŋkop dakon gen teban do yo bamɨsi yaŋ nandɨsak
49 Gak oman amɨngo nak do kalɨp yaŋ teban tok agɨl uŋun do nandaki.
Uŋun da nak aŋtagap aban tagɨsi egɨpbeŋ yaŋsi nandaŋ teban taŋek jomjom asat.
50 Yaŋ teban tokgo da egɨp egɨp namɨsak.
Jɨgɨ pasat bɨsapmon uŋun da butno aŋteban asak.
51 Iyɨ do nandaba wɨkwaŋ amɨn da yaŋsul yokwisi aŋ namaŋ.
Mani nawa gengo do manji dɨma yomɨsat.
52 Yawe, gak dakon nawa gen kalɨpmɨsi uŋun do nandaŋ egɨsat.
Uŋun da butno aŋteban asak.
53 Amɨn yokwi da nawa gengo manji yomɨŋakwa japmɨsi nandaŋ yomɨsat.
54 Nak kokupno da dubagɨkon egek gengo do kap yosot.
55 Yawe, nak kalbi mango do nandak nandak aŋek nawa gengo yoldat.
56 Gak dakon gen guramɨkdat.
Uŋun da but galak namɨsak.
Amɨn kɨnda Piŋkop dakon gen teban yol do but dasi galak tagɨt
57 Yawe, gak nak gat egɨsal, do yo do wadak wadak dɨma asat.
Gengo yol do yaŋ teban tok asat.
58 Gak da nandaŋ yawot aŋ nabi do yaŋ teban tok agɨl, do yaŋsi abi do bɨsit gayɨsat.
59 Aŋpak morapno do kɨlɨ nandagɨm, aŋek tobɨlek gengo guramɨt do agɨm.
60 Jomjom dɨma abeŋ.
Gen tebango tepmɨsi guramɨkgeŋ.
61 Amɨn yokwi da nap naŋ nak aŋteban aŋek aŋpak yokwinikon ɨlɨk aŋaŋ kɨk do aŋ, mani nawa gengo do dɨma ɨŋtosot.
62 Kalbi binap nawa gengo kɨlegɨsi do ya yaŋ gayɨk do pɨdosot.
63 Amɨn morap gak do pasalek gengo guramɨkgaŋ amɨn not aŋ yomɨsat.
64 Yawe, gak da mɨktɨmon mɨŋat amɨn morap kɨsi do but dasi galak taŋ yomɨsal.
Gengo do nayɨŋdet abi.
Piŋkop dakon gen teban uŋun da nin tagɨsi paŋpulugosok
65 Yawe, yaŋ teban tok agɨl uŋun da arɨpmon oman amɨngo nak do aŋpak tagɨsi aŋ namgul.
66 Gen tebango do nandaŋ gadasat.
Do nandak nandak gat ae gen kokwin tagɨsi agak dakon nandak nandak do nayɨŋ dekgi.
67 Nak aŋkɨlek akdo pi dɨma agɨl bɨsapmon kositgo yapgum.
Mani abɨsok gengo guramɨkdat.
68 Gak tagɨsi, do yo asal uŋun tagɨsi baŋ asal.
Gengo do nayɨŋ dekgi.
69 Iyɨ do nandaba wɨkwaŋ amɨn da top morapmɨ yaŋ namgwit.
Mani but dasi nandaŋek gengo guramɨkdat.
70 Uŋun amɨn nandak nandakni kɨlegɨ mɨni.
Mani nawa gengo do but dasi galak tosot.
71 Gak da jɨgɨ namgul uŋun tagɨsi agɨl.
Uŋun da gengo do nayɨŋdet tagɨsi agɨt.
72 Nawa gengo do nandako yo madepsi asak.
Uŋun da gol ae silva moneŋ morapmɨsi yapmaŋdak.
Piŋkop dakon gen teban uŋun kɨlegɨsi
73 Kɨsitgo da nak wasagɨl.
Nandak nandak namɨŋaki gen teban morapgo nandaŋ pɨsokeŋ do pi tagɨsi abeŋ.
74 Gengo da nak tagɨ aŋpulugosak yaŋ nandaŋ teban taŋek jomjom asat.
Do mɨŋat amɨn morap gak do pasolgoŋ amɨn nak nandani bɨsapmon kɨsɨk kɨsɨk ani dosi nandɨsat.
75 Yawe, nak nandɨsat, gak dakon gen teban morap uŋun kɨlegɨsi gɨn.
Gak gengo yolek aŋpakno aŋmɨlɨp ak do aŋek jɨgɨ namgul.
76 Gak nak do toktogɨsi but dasi galak taŋ nam do yaŋ teban tok kɨlɨ agɨl.
Do gen yagɨl da arɨpmon nak oman amɨngo dakon but aŋteban abi dosi nandɨsat.
77 Nawa gengo do but dasi galak tosot.
Do nak do bupmɨ nandaŋaki tagɨsi egɨpbeŋ dosi nandɨsat.
78 Iyɨ do nandaba wɨkwaŋ amɨn da top yaŋek ɨsal dogɨn abɨŋ nepgwit.
Aŋpakni uŋun do gak da paŋmayak abɨ mayak toni dosi nandɨsat.
Mani, nak toktogɨsi gengo do nandaŋ egɨpbeŋ.
79 Namɨn amɨn da gak do pasolgoŋ ae gak dakon gen teban nandaŋ uŋun da nagon apni dosi nandɨsat.
80 Aŋpulugaŋaki gen teban morapgo guramɨgek aŋpakno do mayaktok dɨma pakeŋ dosi nandɨsat.
Amɨn kɨnda Piŋkop da yokwikon naŋ abɨdosak do bɨsit agɨt
81 Gak da nak yokwikon naŋ abɨdoki do jomjom aŋek butjɨksi nandɨsat, aŋek tapmɨmno mɨnisi ayɨŋ.
Mani gengo da nak tagɨ aŋpulugosak yaŋ nandaŋ teban taŋek jomjom asat.
82 Gak da yaŋ teban tok agɨl uŋun arɨpmɨ akdɨsal yaŋ do jomjom aŋek sɨŋtaŋ egɨt da dabɨlno tep namaŋ.
Aŋek yaŋ yosot, “Ni bɨsapmon butno aŋteban abi?”
83 Nak wain tɨbɨt meme gɨp baŋ wasaŋbi kalɨpmɨ kɨnda amɨn da mukwakon yɨpba teban taŋbi yombem.
Mani gen tebango do dɨma ɨŋtosot.
84 Bɨsap niaŋ da oman amɨngo nak jomjom sigɨn abeŋ?
Yo yokwi aŋ namaŋ amɨn do ni bɨsapmon kobogɨ yokwi aŋ yobi?
85 Iyɨ do nandaba wɨkwaŋ amɨn, nawa gengo dɨma guramɨkgaŋ.
Nak da mokeŋ do gapma wayɨkgaŋ.
86 Mɨŋat amɨnyo nin da gen teban morapgo tagɨ nandaŋ gadaneŋ.
Amɨn da ɨsal dogɨn yokwi aŋ namaŋ, do aŋpulugoki do nandɨsat.
87 Palɨsok nɨkba kɨmakgɨm, mani gengo dɨma yɨpmaŋ dekgɨm.
88 Nak do toktogɨsi but dasi galak taŋ namɨsal, do aŋpulugaŋaki dɨma kɨmokgeŋ.
Yaŋ aŋaki gen teban morapgo guramɨkgeŋ.
Amɨn kɨnda Piŋkop dakon gen teban do nandaŋ gadagɨt
89 Yawe, gak dakon gengo toktogɨsi taŋ aŋaŋ kɨkdɨsak.
Uŋun Kwen Kokup tebaisi tosok.
90 Aŋpakgo tagɨsi uŋun amɨn don altaŋek egɨpdaŋ kabɨkon toktogɨsi taŋ aŋaŋ kɨkdɨsak.
Mɨktɨm yɨpgul da tamonikon taŋek dɨma dɨwalɨk kɨsak.
91 Gaga yagɨl uŋun da arɨpmon yo morap tawit da abɨsokyo kɨsi toŋ gɨn.
Nido yo morap kɨsi da gak dakon pi aŋ.
92 Nawa gengo do but dasi dɨma galak tagɨm tam, nak jɨgɨ paŋek kɨlɨ kɨmakgɨm.
93 Gengo dɨmasi ɨŋtokeŋ.
Nido uŋun yolapbo gak da egɨp egɨpno aŋkutnal.
94 Nak gak dakonsi, do yokwikon naŋ abɨdoki.
Nak gengo guramɨt do pini asat.
95 Amɨn yokwi nɨkba kɨmokgeŋ do jomjom aŋ.
Mani, gen tebango do nandaŋ egɨpbeŋ.
96 Abɨsok nak nandɨsat, yo wagɨl tagɨsi kɨnda mɨnisi.
Mani gengo uŋun yo tagɨsisi, ae tɨlakni mɨni.
Amɨn kɨnda Piŋkop dakon gen teban do but dasi galak tosok
97 Nak gen tebango do but dasi galak tosot.
Gɨldat kɨnda kaloŋ uŋun dogɨn nandaŋ egɨsat.
98 Gen tebango nagon toktogɨsi tosok, do nandaŋ kokwin tagɨsi amɨn kɨnda dagaŋek uwalno dakon nandak nandak yapmaŋdat.
99 Nak toktogɨ gak dakon gen bamɨ dogɨn nandaŋ egɨsat, do nandak nandak tagɨsi tɨmɨgek yoyɨŋdet morapno kɨsi yapmaŋdat.
100 Gengo kɨlegɨsi uŋun guramɨkdat, do nandaŋ kokwino tagɨsi da amɨn pelaŋ dakon nandak nandak yapmaŋdak.
101 Aŋpak yokwi ak do dɨmasi nandɨsat, nido gengo baŋgɨn guramɨt do nandɨsat.
102 Gak da gaga dakon gen do nayɨŋ dekgɨl, do gen uŋun dɨma yɨpmaŋ dekgɨm.
103 Kabaŋ kok uŋun gen kaganokon galagɨsi, mani gengo da uŋun yapmaŋek wagɨl galagɨsisi asak.
104 Gengo da nandak nandak tagɨsi namɨsak, do aŋpak yokwi morap do dɨmasi galak tosot.
Amɨn Piŋkop dakon genon teŋteŋɨ abɨdoŋ
105 Gengo da nak aŋpulugaŋban kosit kɨlegɨ agɨpbeŋ dakon lamno asak.
Ae kosit agɨpbeŋ dakon teŋteŋno asak.
106 Gen tebango kɨlegɨsi guramɨt do yaŋ teban tok kɨlɨ agɨm, do yaŋ gɨn akdɨsat.
107 Yawe, jɨgɨ madepsi da wutjɨŋ namɨsak.
Yaŋ teban tok agɨl da arɨpmon aŋpulugaŋbɨ kalugɨ egɨpbeŋ.
108 Yawe, nak ya yaŋ gayɨsat uŋun da paretno asak, uŋun tɨmɨkgi.
Gen tebango do nayɨŋ dekgi.
109 Nak toktogɨsi kɨmot da kapmatjok kɨŋ kɨŋ asat.
Mani nawa gengo dɨma ɨŋtokeŋ.
110 Amɨn yokwi da nak abɨdok do pat yɨpmaŋ, mani gengo dɨma yɨpmaŋ dekdat.
111 Toktogɨsi gengo abɨdaŋ kɨmokdot.
Aŋapbo uŋun gen da kɨsɨk kɨsɨk namɨsak.
112 Gengo guramɨk kɨmokgeŋsi, aŋapbo wɨgɨ kɨmokgeŋ da bɨsapmon wɨgɨsak.
Piŋkop dakon gen teban da paŋpulugaŋakwan nin tagɨsi ekwamaŋ
113 Amɨn gak gol do but bamot aŋ uŋun do dɨma galak taŋ yomɨsat.
Mani nawa gengo do but dasi galak tosot.
114 Gak kaloŋgɨn pasɨlɨ tamono ae pasɨkno.
Gengo da nak tagɨ aŋpulugosak yaŋ nandaŋ teban taŋek jomjom asat.
115 Yokwi pakpak mɨŋat amɨnyo ji nepmaŋ dekgɨt.
Piŋkopno dakon gen teban guramɨt do nandɨsat.
116 Yaŋ teban tok agɨl da arɨpmon aŋteban aŋaki egɨpbeŋ.
Aŋaki yo abɨdok do nandaŋ teban taŋek jomjom asat uŋun dɨma suŋ tosak.
117 Kɨsitnokon abɨdaŋaki tagɨsi egɨpbeŋ.
Aŋaki toktogɨsi gengo do nandaŋ egɨpbeŋ.
118 Mɨŋat amɨn morapyo gen tebango yɨpmaŋ dekgaŋ uŋun manji yomɨsal.
Top geni uŋun suŋ tokdaŋ.
119 Gak da amɨn yokwi morap sɨbɨt sɨbɨt gɨn yaŋ nandaŋ yomɨŋek mabɨ kwaŋ, do gengo do but dasi galak tosot.
120 Nak gak do pasalek gɨptɨmno madepsi nɨmnɨmɨkdak.
Gen kokwin tamokon gak da amɨn gen yaŋ yomdɨsal uŋun do nandaŋek madepsi pasoldot.
Amɨn kɨnda Piŋkop dakon gen teban guramɨkdak
121 Nak aŋpak kɨlegɨ tagɨsi baŋ agɨm.
Yum nandaŋaki uwalno da yokwi dɨma aŋ namni do nandɨsat.
122 Pi amɨngo nak aŋpulugok do yaŋ teban tok abi do nandɨsat.
Yum pɨndagaki kwen wɨgɨk amɨn da jɨgɨ dɨma namni.
123 Yokwikon naŋ abɨdoki do yaŋ teban tok agɨl uŋun arɨpmɨ akdɨsal yaŋ do jomjom aŋek sɨŋtaŋ egɨt da dabɨlno tep namaŋ.
124 Oman amɨngo nak butdasi galak taŋ namɨŋek gen bamɨ do nayɨŋ dekgi.
125 Nak oman amɨngo, do nandak nandak namɨŋaki gengo do tagɨ nandabo pɨsosak.
126 Abɨsok mɨŋat amɨnyo nawa gengo kɨrɨŋɨkgaŋ uŋun Yawe gak da kobogɨ yobi dakon bɨsap.
127 Gol uŋun yo tagɨsi, mani uŋun yapmaŋek gen tebango do but dasi galak tosot.
128 Gen morapgo kɨsi guramɨkdat.
Aŋpak yokwi morap do dɨma galak tosot.
Piŋkop dakon galaktok yolyol dakon gen
129 Gen tebango uŋun wagɨl tagɨsisi do aŋek guramɨkdat.
130 Amɨn kɨnda da notni kɨnda aŋpulugaŋban gengo dakon mibɨlɨ nandɨsak kaŋ, teŋteŋɨkon egɨpdɨsak.
Gengo uŋun da nandak nandakni mɨni amɨn nandak nandak yomɨsak.
131 Nak amɨn da pakbi do tep toŋ uŋun da tɨlak gen tebango do galagɨsi nandɨsat.
Uŋun nandak do but dasi galak tosot.
132 Amɨn morap mango do but dasi galak toŋ uŋun bupmɨ nandaŋ yomɨsal, uŋudeŋ gɨn abɨŋ bupmɨ nandaŋ nabi.
133 Yaŋ teban tok agɨl uŋun da arɨpmon kosit nolayɨki.
Aŋkutnaŋaki yokwi kɨnda da nak abɨŋ nep do pi dɨma asak.
134 Pulugaŋ nepmaŋaki nak abɨŋ nep do yoŋ amɨn da dɨma aŋupbal ani.
Yaŋ aŋaki gengo guramɨkgeŋ.
135 Butgo oman amɨngo nagon yɨpmaŋek yo tagɨsi aŋ nabi.
Gen teban morapgo do nayɨŋ dekgi.
136 Amɨn da nawa gengo dɨma guramɨkgaŋ do aŋek kunam tagapbo dabɨl pakbino pakbi madep da yaŋ pokgoŋ.
Piŋkop dakon gen teban uŋun kɨlegɨsi
137 Yawe gak kɨlegɨsisi.
Ae gen teban morapgo kɨsi kɨlegɨ gɨn.
138 Gen teban morap nimgul uŋun kɨlegɨ ae nin da tagɨ nandaŋ gadaneŋ.
139 Uwalno gengo do nandak nandak dɨma aŋ, do butjap madepsi nandaŋek tapmɨmno moŋ.
140 Yaŋ teban tokgo uŋun paŋkɨlɨgek uŋun bamɨsi yaŋ kɨlɨ pɨndakgɨm.
Do oman amɨngo nak yaŋ teban tok gengo uŋun do but dasi galak tosot.
141 Nak amɨn ɨsalɨ naŋ amɨn da abɨŋ nepmaŋgaŋ.
Mani gengo do dɨma ɨŋtosot.
142 Aŋpakgo kɨlegɨ uŋun toktogɨsi taŋ aŋaŋ kɨkdaŋ.
Ae nawa gengo uŋun bamɨsi.
143 Jɨgɨ morapmɨ nagon noman toŋ, mani gengo do but galaksi nandɨsat.
144 Gengo uŋun toktogɨsi kɨlegɨsi.
Aŋpulugaŋbɨ gen uŋun do nandaŋ pɨsaŋek tagɨsi egɨpbeŋ.
Amɨn kɨnda Piŋkop da yokwikon naŋ abɨdosak do bɨsit asak
145 Yawe, nak gak do bɨsit tebai asat.
Bɨsitno nandaŋaki gen morapgo guramɨkgeŋ.
146 Nak gak do yaŋ tɨdosot.
Yokwikon naŋ abɨdaŋaki gen tebango tagɨ guramɨkgeŋ.
147 Wɨsa dɨma dagaŋakwan pɨdaŋek aŋpulugoki do yaŋ tɨdosot.
Gen tebango da nak tagɨ aŋpulugosak yaŋ nandaŋ teban taŋek jomjom asat.
148 Kalbi dɨpmɨn dɨma pokdot.
Toktogɨsi yaŋ teban tok gengo dogɨn nandaŋ egɨsat.
149 Yawe, toktogɨsi but dasi galak taŋ namɨsal, do bɨsitno nandaki.
Gak kɨlegɨsi, do kɨlano aŋaki egɨpbeŋ.
150 Amɨn nandak nandakni yokwi da nak aŋupbal ak do nak da kapmatjok abaŋ.
Uŋun amɨn nawa gengo dɨma guramɨkgaŋ.
151 Mani Yawe, gak nak da kapmatjok egɨsal.
Ae gen teban morapgo uŋun bamɨsi gɨn.
152 Gengo uŋun aŋteban aŋaki dagok dagogɨ mɨni toktogɨsi tosok uŋun kalɨpsigwan kɨlɨ nandagɨm.
Amɨn kɨnda Piŋkop da yokwikon naŋ abɨdosak do yaŋ tɨdagɨt
153 Nak nawa gengo do dɨma ɨŋtosot, do jɨgɨno madepsi uŋun kaŋek aŋpulugoki.
154 Uwal da gen yaŋ namaŋ, do aŋpulugaŋek yokwikon naŋ abɨdoki.
Kalɨp yaŋ teban tok agɨl uŋun yolek egɨp egɨp nabi.
155 Amɨn yokwi gen tebango uŋun dɨma guramɨkgaŋ, do yokwikon baŋ dɨmasi tɨmɨtdɨsal.
156 Yawe, bupmɨgo uŋun madepsi.
Gak kɨlegɨsi, do kɨlano aŋaki egɨpbeŋ.
157 Amɨn morapmɨ da yokwi aŋ namɨŋek uwal aŋ namaŋ.
Mani gengo bamɨ dɨma yɨpmaŋ dekdat.
158 Manji gamaŋ amɨn pɨndakdat bɨsapmon nandaba yokwitok aŋ yomɨsat, nido uŋun gengo dɨma guramɨkgaŋ.
159 Gengo do but dasi galak tosot uŋun nandɨsal.
Yawe, gak da but dasi galak taŋ namɨŋ kɨmokdol, do yokwikon naŋ abɨdaŋaki tagɨsi egɨpbeŋ.
160 Gen morapgo uŋun bamɨsi gɨn.
Nawa gen morapgo kɨlegɨsi uŋun toktogɨsi taŋ aŋaŋ kɨkdaŋ.
Amɨn kɨnda Piŋkop dakon gen teban guramɨk kɨmot do nandagɨt
161 Kɨla amɨn da mibɨlɨ mɨni nak yokwi aŋ namaŋ.
Mani nak gengo do nandaŋek nɨmnɨmɨkdat.
162 Amɨn kɨnda da yo tagɨsi morapmɨ tɨmɨkdak, uŋun da tɨlak yaŋ teban tok gengo do kɨsɨk kɨsɨk madepsi asat.
163 Nak aŋpak toptopmɨ do nandabo tagɨ dɨma aŋ.
Mani gen tebango do but dasi galak tosot.
164 Nawa gengo uŋun kɨlegɨsi, do gɨldat morap kɨsi nak gak do ya yaŋ kosirɨ 7 kabɨ yaŋ yaŋ asat.
165 Mɨŋat amɨnyo nawa gengo do but dasi galak toŋ, uŋun butni yaworɨsi toŋ, ae yo kɨnda da kesalban dɨma maŋ dapni.
166 Yawe, yokwikon naŋ abɨdoki do jomjom asat.
Nak gen tebango guramɨkdat.
167 Nak gengo do but dasi galak tosot, do gengo guramɨkdat.
168 Aŋpak morapno uŋun pɨndakdal, do gen teban morapgo uŋun guramɨkdat.
Amɨn kɨnda Piŋkop da aŋpulugosak do bɨsit agɨt
169 Yawe, aŋpulugoki do yaŋ tɨdosot, do nandaŋ nabi dosi nandɨsat.
Yaŋ teban tok agɨl uŋun da arɨpmon nandak nandak tagɨsi nabi.
170 Kalɨp yagɨl uŋun da arɨpmon bɨsitno do mɨrak yopmaŋek yokwikon naŋ abɨdoki dosi nandɨsat.
171 Gengo do tagɨsi nayɨŋ dekdal, do toktogɨsi mango aŋkɨsikeŋ dosi nandɨsat.
172 Gen teban morapgo uŋun kɨlegɨ gɨn, do gengo do kap yokeŋ dosi nandɨsat.
173 Nak gengo yoldosi nandagɨm, do toktogɨsi nak aŋpulugok do tagap toki dosi nandɨsat.
174 Yawe, gak da nak yokwikon naŋ abɨdoki do madepsi nandaŋ egɨsat.
Nawa gengo da kɨsɨk kɨsɨk namɨsak.
175 Egɨp egɨp namɨŋaki mango aŋkɨsikeŋ.
Gengo da aŋpulugosak do nandɨsat.
176 Sipsip da kɨŋ pasɨlgaŋ uŋun da tɨlak kosit tagɨsi kɨlɨ yɨpmaŋ dekgɨm.
Do abɨŋ oman amɨngo nak do wusɨki.
Nak gen tebango do dɨma ɨŋtosot.