125
Piŋkop da mɨŋat amɨn kabɨni yopban tagɨsi yɨkgaŋ
Piŋkop gawak ɨmɨm tamokon kɨgɨk dakon kap.
Mɨŋat amɨnyo egɨp egɨpni Yawekon tosok yaŋsi nandaŋ amɨn uŋun Saion Kabap yombem.
Kabap uŋun dɨma nɨmnɨmɨgek tebaisi tokdɨsak.
Ɨleŋ da Jerusalem aŋgwasɨŋek toŋ uŋun da tɨlak Yawe da abɨsok ae don paŋgwasɨŋek mɨŋat amɨni kɨlani akdɨsak.
 
Amɨn yokwi da amɨn kɨlegɨ dakon mɨktɨm toktogɨ kɨlani dɨma ani.
Yaŋ ani kaŋ, amɨn kɨlegɨ yokwi akdaŋ.
 
Yawe, amɨn tagɨsi butni kɨlegɨ uŋun amɨnon aŋpak tagɨsi aŋyobi.
Mani mɨŋat amɨnyo iyɨ dakon aŋpak yokwini yolek aŋ, uŋun yo yokwisi aŋ yobi.
Yokwi pakpak amɨn do yo yokwisi aŋ yobi.
Israel amɨn yaworɨ tagɨ egɨpni.