126
Piŋkop da paŋpulugosak do Israel amɨn da bɨsit awit
Piŋkop gawak ɨmɨm tamokon kɨgɨk dakon kap.
Yawe da nin uwal da kɨsiron baŋ tɨmɨk aeni Saion kokup papmon paŋapgut bɨsapmon dɨpmɨn yombem pɨndakgɨmaŋ.
Nin jɨkgo madepsi yanjagɨmaŋ.
Aŋek kɨsɨk kɨsɨk kap yagɨmaŋ.
Yaŋ aŋapno mɨktɨm dɨwarɨ dakon mɨŋat amɨnyo da yaŋ yawit,
“Yawe da Israel amɨn paŋpulugok do pi madepsi agɨt.”
Asisi, Piŋkop da nin paŋpulugok do pi madepsi agɨt, do nin wagol tagɨsisi nandamaŋ.
 
Yawe, mɨktɨm kɨbɨrɨkon sɨkak maŋakwa joŋ yo morap ae kwoŋ uŋun da tɨlak paŋpulugaŋaki kalɨp tagɨsi egɨpgumaŋ yaŋ gɨn aenin tagɨsi egɨpneŋ.
Amɨn kunam tagek jap kwaokgaŋ, uŋun kɨsɨk kɨsɨk nandaŋek bamɨ pakdaŋ.
Asisi, amɨn kunam tagek jap yet kwaot do jap yet pigaga paŋgwaŋ, uŋun don jap bamɨ pektaŋba paŋ paŋobɨŋek kɨsɨk kɨsɨk kap yokdaŋ.