127
Piŋkop da yo tagɨsi aŋ yoban mani aŋkɨsiwit
Solomon dakon kap kɨnda. Piŋkop gawak ɨmɨm tamokon kɨgɨk dakon kap.
Yawe da paŋpulugaŋban kɨsit kɨlda yut dɨma aŋ tam, pi ɨsal dogɨn abam.
Yawe da paŋpulugaŋban kɨla amɨn kokup pap kɨnda kɨlani dɨma aŋ tam, kɨla ɨsal dogɨn abam.
Nin jap tɨmɨt do nandaba kɨk aŋek wɨsa dɨma dagaŋakwan pɨdaŋ pi gɨn aŋegapno wɨgɨ pɨlɨn toni kaŋ, pi uŋun ɨsal dogɨn amaŋ.
Nido, Piŋkop da mɨŋat amɨnyo but dasi galak taŋ yomɨsak uŋun yɨk yawot yomɨsak.
 
Piŋkop da nin do yo tagɨsi aŋ nimɨŋek monjɨ gwayo but galak do nimɨsak.
Uŋun gɨsam tagɨsi Piŋkopmon tɨmɨkgamaŋ.
Yawi kaluk dakon monjɨ gwayo uŋun gobɨŋ da yaŋ emat amɨn kɨnda da kɨsiron toŋ.
Amɨn monjɨ gwayo morapmɨ amɨn kɨsɨk kɨsɨk tagɨ ani.
Uŋun da gen pi tamokon uwal gat gen pi aŋakwa aŋpulugokdaŋ.
Aŋakwa mayagɨ dɨma pakdɨsak.