128
Piŋkop da geni guramɨkgaŋ amɨn do yo tagɨsi aŋyomɨsak
Piŋkop gawak ɨmɨm tamokon kɨgɨk dakon kap.
Amɨn morap Yawe do pasalek geni guramɨkgaŋ uŋun amɨn kɨsɨk kɨsɨk tagɨ ani.
Ji pi aŋek uŋun dakon bamɨ paŋ noni.
Ji kɨsɨk kɨsɨk aŋek tagɨsi egɨpdaŋ.
Mɨŋatgo da yutgokon wain nap da yaŋ bamɨ madepsi toni.
Ae mɨŋat monjɨyogo da olip kɨndap monɨŋ yombem da yutgokon tamokon aŋgwasɨŋek yɨtni.
Asi, Yawe do pasalek ekwaŋ amɨn kɨsɨk kɨsɨk tagɨ ani.
 
Yawe Saion kokup papmon egɨsak uŋun da gɨsam tagɨ damjak.
Ji mɨktɨmon egɨpni bɨsap morapmon Jerusalem kaŋakwa tagɨsi tosak dosi nandɨsat.
Ji bɨsap dubagɨsi egek babɨkji pɨndatni do nandɨsat.
Israel amɨn yaworɨ tagɨ egɨpni.