129
Israel amɨn da Piŋkop da uwalni paŋupbal asak do bɨsit awit
Piŋkop gawak ɨmɨm tamokon kɨgɨk dakon kap.
Israel amɨn, gak monɨŋɨsogon da wɨŋ abɨsok ekwamaŋon gak uwal da yokwi aŋ gamgwit dakon gen niyɨki.
Gak yaŋ yoki, “Monɨŋɨsogon da wɨŋ abɨsok ekwamaŋ bɨsapmon uwal da nak yo yokwisi aŋ namaŋ.
Mani nak arɨpmɨ dɨma abɨŋ nepni.
Nak obɨsi baljaŋakwa nap kɨrɨŋ da manjinokon gɨptɨmno dapba kɨrɨŋɨkwaŋ.
Pi kaga daŋgap pɨndakgamaŋ uŋun da tɨlak baljaŋba wuda dubagɨsi dɨ noman toŋ.
Mani Yawe uŋun kɨlegɨsi.
Nak amɨn yokwi da nap teban wamgwit uŋun mandaŋ dagaŋakwan oman monjɨ saŋbeŋek dɨma egɨsat.”
 
Nak Yawe da mɨŋat amɨnyo Saion kokup pap do uwal aŋ, uŋun mayaktok yomɨŋek pabɨŋ yopmaŋek yolban tobɨlek kokupnikon kɨni dosi nandɨsat.
Uŋun joŋ yut kwenon kwaŋek don dubak tokdo aŋakwa gɨldat da pɨndakban tepmɨ kɨbɨdoŋ uŋun yombem ani dosi nandɨsat.
Amɨn kɨnda da joŋ uŋun baljaŋ paŋmuwuk wamaŋek dɨma paŋkɨsak.
Ae mɨŋat amɨnyo uwalnin da kapmatjok kɨŋek “Yawe da yo tagɨsi aŋ damɨŋek gɨsam damjak” yaŋ dɨmasi yoyɨni dosi nandɨsat.