133
Not do but dasi galak taŋ yomyom aŋpak do tagɨsi nandawit
Dewit dakon kap kɨnda. Piŋkop gawak ɨmɨm tamokon kɨgɨk dakon kap.
Piŋkop dakon mɨŋat amɨnyo but kaloŋ aŋek egɨpni kaŋ uŋun tagɨsi, ae burɨ tagɨsi akdaŋ.
Uŋun aŋpak uŋun wagɨl tagɨsisi. Uŋun olip dakon nelagɨ yombem.
Olip dakon nelagɨ Aron do tagal ɨmɨŋakwa mogɨm daŋgwanikon pɨgek ɨmal dubakni da dɨwarɨkon pɨgɨgɨt.
But kaloŋ aŋpak uŋun kalbi gɨk sɨtnaŋ Emon Kabap ae Saion Kabapmon moŋ uŋun yombem tagɨsi.
Yawe da but kaloŋ ekwaŋ amɨn gɨsamni yomɨsak.
Egɨp egɨp dagok dagogɨ mɨni uŋun yomɨsak.