134
Piŋkop dakon man aŋkɨsino
Piŋkop gawak ɨmɨm tamokon kɨgɨk dakon kap.
Yawe dakon oman amɨn morap, ji kalbi yutnikon pi aŋ amɨn, ji mani aŋkɨsini.
Telagɨ yutnikon kɨsitji paŋenagek Yawe dakon man aŋkɨsini.
 
Yawe kundu ae mɨktɨm wasagɨt uŋun Saion egɨsak, uŋun da yo tagɨsi aŋdamjak dosi nandɨsat.