139
Piŋkop da nandaŋ nimɨŋek kɨlanin asak
Dewit dakon kap kɨnda. Kap yoŋ amɨn dakon kɨla amɨn do mandabi.
Yawe, gak butnokon yo ni da toŋ uŋun kokwin aŋek bamɨsi nandaŋ namɨsal.
Gak nak da yɨk pɨdotyo asat uŋun nandaŋ mudosol.
Dubagɨkon da nandak nandakno nandaŋ mudosol.
Nak kosit agɨsat bo ae dɨpmɨn pokdoron niaŋ egɨsat uŋun gak da nandɨsal.
Gak aŋpakno kɨsisi nandaŋ mudosol.
Yawe, nak gen kɨnda yok do asat uŋun gak da kɨlɨ nandagɨl.
Gak mibɨltok ae buŋonyo agaki kɨsitgo da nak abɨdosok.
Nandak nandakgo da nandak nandakno yapmaŋek wukwisi asak.
Uŋun nak da arɨpmɨ dɨma nandakeŋ.
 
Nak dukwan kɨŋek Wupgo yɨpmaŋ dekgeŋ?
Nak pasal dukwan kɨŋapbo gak kapmatjok dɨma egɨpdɨsal?
Kwen Kokupmon wɨgɨkeŋ kaŋ, gak uŋudon egɨpdɨsal.
Ae kɨmakbi tamogwan pɨgɨkeŋ kaŋ, uŋudon kɨsi egɨpdɨsal gɨn.
Pɨdaŋ pɨrɨropmaŋ gɨldat wɨsak tetgɨn do dubagɨsi kɨkeŋ bo tap dɨwarɨsikon kɨkeŋ kaŋ,
10 gak uŋudon egɨpdɨsal gɨn.
Aŋek kɨsitgo da nak abɨdaŋek kosit nolɨkdɨsal.
Tapmɨmgo madep, do nak aŋpulugokdɨsal.
11 Nak “Pɨlɨn tuk da nak aŋkɨsɨbɨsak, ae gɨldat dakon teŋteŋ nak aŋgwasisak uŋun da pɨlɨn tuk asak” yaŋ yokeŋ kaŋ
12 pɨlɨn tuk da nak arɨpmɨ dɨma aŋkɨsɨbɨsak.
Kalbi uŋun gɨldat kalba yombem akdɨsak.
Pɨlɨn gat ae teŋteŋɨ gat kɨsi pɨndakbɨ arɨpsi amal.
13 Gak da gɨptɨm dɨwat morapno kɨsi wasagɨl.
Meŋ da butgwan nak uŋungwan wasaŋ mudagɨl.
14 Nak da gak aŋkɨsisat, nido gak da pi ŋwakŋwarɨsi aŋek nak wasaŋ nepgul.
Nak pakyaŋsi nandɨsat, gak da yo morap wasagɨl uŋun ŋwakŋwarɨsi.
15 Meŋ da butgwan pasɨlɨ tamogwan tagok tagok agɨm bɨsapmon gak da pɨndagaki kɨdat morapno tagaŋek notnikon saŋbewit.
16 Meŋ da dɨma aŋalaŋakwan kɨlɨ nandagɨl.
Nak mɨktɨmon dɨma altagɨm, mani gak da gɨldarɨ gɨldarɨ mɨktɨmon egɨpbeŋ do nandagɨl uŋun papiagokon kɨlɨ mandagɨl.
17 Piŋkop, nandak nandak morapgo uŋun wagɨl tagɨsisi.
Nandak nandakgo uŋun madepsi, amɨn da arɨpmɨ dɨma manjɨrɨ.
18 Gak da nandɨsal yo morap manjɨkeŋ kaŋ, tap ɨleŋon nɨman morap yapjak.
Dɨpmɨnon da pɨdosot bɨsapmon nak gak gat sigɨn egɨsat.
19 Piŋkop, amɨn yokwi dapbɨ kɨmotni do nandɨsat.
Amɨn dapdap amɨn ji nepmaŋ dek kɨt!
20 Uŋun amɨn da gak do gen yokwi yoŋ, ae gak dakon man do gen gɨreŋ yoŋ.
21 Yawe, nak amɨn gak do kuragɨ nandaŋ amɨn do kuragɨ nandaŋ yomɨsat.
Ae amɨn kwen wɨgɨk aŋgamaŋ amɨn do nandaba yokwi tok aŋ yomɨsat.
22 Asisi, nak uŋun amɨn do kuragɨsi nandɨsat.
Uŋun pɨndakgo nak dakon uwalno aŋ.
23 Piŋkop, kokwin tagɨsi aŋek nak dakon nandak nandak morap butnokon toŋ uŋun do nandaki.
Aŋkewalek nandak nandak morapno do pakyaŋsi nandaki.
24 Egɨp egɨpno kokwin tagɨsi abi.
Aŋpak yokwi dɨ nandak nandaknokon dɨ taŋbam.
Egɨp egɨp teban dakon kosit naŋ aŋaŋ kɨki.