140
Amɨn kɨnda da Piŋkop da kɨlani tagɨsi asak do bɨsit agɨt
Dewit dakon kap kɨnda. Kap yoŋ amɨn dakon kɨla amɨn do mandabi.
Yawe, amɨn yokwi da kɨsiron baŋ pulugaŋ nepbi.
Kɨlano tagɨsi aŋaki emat amɨn da dɨma aŋupbal ani.
Toktogɨsi aŋpak yokwi ak do nandak nandak aŋ, aŋek toktogɨsi mɨŋat amɨnyo da binapmon pɨdok pɨdok paŋalon aŋ.
Ro 3.13 Gen yogokni uŋun tuŋon amɨn emarɨ toŋ dakon geni yombem, geni tepmɨsi.
Ae gen yogokni uŋun tuŋon amɨn emarɨ toŋ dakon pakbi yokwini yombem da gen kagakon tugawit da mɨŋat amɨnyo paŋupbal aŋ.
Yawe, kɨlano tagɨsi aŋaki amɨn yokwi da dɨma abɨŋ nepni.
Dam aŋaki emat amɨn nak aŋupbal ak do gen yoŋ, uŋun yo kɨnda dɨma ani.
Kwen wɨgɨk amɨn da nak do pat yɨpmaŋ.
Nak do kɨlap naŋ yaŋ abɨdok do nap teban baŋ nak da kosiron pat yɨpmaŋ.
 
Yawe yaŋ iyɨsat, “Gak Piŋkopno.”
Yawe, nak aŋpulugoki.
Yaŋ tɨdosot, do nandaŋ nabi.
Amɨn Tagɨ Yawe, gak yokwikon baŋ tɨmɨt tɨmɨt amɨno tapmɨmɨ toŋsi.
Kalɨp uwal gat emat wamgumaŋ bɨsapmon aŋkutnagɨl.
Yawe, amɨn yokwi da yo tɨmɨt do galak toŋ uŋun dɨma yobi.
Yum pɨndagaki aŋpak yokwi ak do gen yaŋ paŋteban awit uŋun dɨma ani.
 
Yum pɨndagaki uwalno da emaron dɨma abɨŋ nepni.
Yo uŋun ak do nandaŋ uŋun paŋtobɨlbɨ iyɨkon noman toni.
10 Kɨndap yɨpbɨ kwenikon moni.
Mabɨ gapma madepgwan pɨgek ae dɨma wɨni.
11 Ɨsal dogɨn amɨn dɨwarɨ gen yaŋ yomaŋ amɨn yum pɨndagaki nin da mɨktɨmon tagɨ dɨma egɨpni.
Ae emat amɨnon yo yokwisi noman taŋ yoba pasɨlni do nandɨsat.
 
12 Yawe, gak da jɨgɨ paŋ amɨn gat ae yo do wadak wadak aŋ amɨn gat paŋpulugosol.
13 Mɨŋat amɨnyo kɨlegɨ da mango aŋkɨsikdaŋ.
Uŋun gak gat kɨsi egɨpdaŋ.

140:3: Ro 3.13