141
Amɨn kɨnda kalbi bɨsit agɨt
Dewit dakon kap kɨnda.
Yawe, nak gak do yaŋ tɨdosot.
Tepmɨsi aŋpulugoki do nandɨsat.
Gak do yaŋ tɨdosot, do bɨsitno nandaki.
PA 5.8 Bɨsitno da mukwa kɨbaŋɨ tagɨsi da yaŋ gagon opjak dosi nandɨsat.
Ae gak do kɨsitno paŋenokdot uŋun da pɨlɨndo dakon paretno yaŋ asak.
 
Yawe, gen kagano do kɨla tagɨsi aŋaki gen yokwi kɨnda dɨma yokeŋ.
Yum nandaŋaki butnokon da aŋpak yokwi ak do dɨma nandakeŋ.
Ae yum nandaŋaki amɨn yokwi gat muwuk agek yokwi dɨma aneŋ.
Yum nandaŋaki uŋun dakon jap noknok bɨsap madepmon uŋun gat dɨma yɨtneŋ.
 
Yum nandaŋaki amɨn kɨlegɨ kɨnda da nak aŋmɨlɨp ak do jɨgɨ tagɨ namjak.
Mani nak amɨn yokwi not dɨma aŋ yobeŋ.
Piŋkop da amɨn yokwi uŋun aŋpak yokwini dakon kobogɨ paŋtobɨl yomjak do bɨsit asat.
Amɨn da amɨn yokwi dakon kɨla amɨni uŋun tɨmɨgek maba tɨp domon pɨgɨni bɨsapmon Yawe dakon gen uŋun bamɨsi yaŋ nandaba pɨsokdaŋ.
Aŋek amɨn da jap pi do mɨktɨm pɨdaŋek paŋdamɨt aŋ, uŋun da tɨlak uŋun amɨn dakon kɨdarɨ paŋdamɨt aŋek maba kɨmakbi tamogwan pɨgɨkdaŋ.
 
Mani Amɨn Tagɨ Yawe, nak gak do nandaŋ gadasat.
Gak da nak tagɨsi aŋkutnosol.
Yum nandaŋaki dɨma kɨmokgeŋ.
Aŋpulugaŋaki amɨn yokwi da pat yɨpgwit uŋudon dɨma yokwalgeŋ.
10 Yopbɨ iyɨ pat yɨpgwiron iyɨ yokwalni.
Mani nak kosit tagɨsi agek yo kɨnda da dɨma aŋupbal asak.

141:2: PA 5.8