145
Piŋkop aŋkɨsik dakon kap
Dewit dakon kap kɨnda. Kap on Piŋkop dakon man aŋkɨsik dakon kap.
Piŋkopno ae Kɨla Amɨn Madepno, bɨsapmɨ bɨsapmɨ mango aŋkɨsikeŋ.
Gɨldarɨ gɨldarɨ mango aŋkɨsikeŋ.
Dagok dagogɨ mɨni gak aŋkɨsiŋ wɨgɨkeŋ.
 
Yawe uŋun mani wukwisi, do mani aŋkɨsiŋ kɨmotneŋ.
Mani wukwisi, do uŋun dakon mibɨlɨ kɨsi amɨn da arɨpmɨ dɨma nandaba pɨsogɨ.
 
Babɨkon da babɨkon pi madep aŋ aŋ agɨl uŋun do yaŋ yaŋ akdaŋ.
Amɨn da tapmɨm madepgo gat ae Kɨla Amɨn Madep Wɨkwisi egɨsal uŋun do yokdaŋ.
Aŋakwa nak do pi madep madep asal uŋun do nandaŋek egɨpbeŋ.
Amɨn da pi masɨ masɨmɨ asal uŋun dakon geni yokdaŋ.
Aŋakwa nak da man madepgo do yokeŋ.
Aŋpakgo tagɨsi uŋun dakon geni yaŋek kapmon da aŋpakgo kɨlegɨsi uŋun do yoni.
 
Yawe da nin do nandaŋ yawok nimɨŋek bupmɨ nandaŋ nimɨsak.
Butjap tepmɨ dɨma nandaŋek but dasi galak taŋ nimɨsak.
Amɨn morap kɨsi do aŋpak tagɨsi aŋyomɨsak.
Aŋek yo morap wasagɨt uŋun do bupmɨkon da kɨlani asak.
 
10 Yawe, yo morap wasagɨl uŋun da mango aŋkɨsini.
Mɨŋat amɨn kabɨgo da mango aŋkɨsini.
11 Amɨn kɨla agakgokon tɨlɨmgo tosok uŋun do yokdaŋ.
Aŋek tapmɨm madepgo dakon geni yokdaŋ.
12 Yaŋ aŋakwa amɨn morap da pi madep asal uŋun do nandani.
Aŋek gak kɨla amɨn madep tapmɨmɨ toŋ egɨsal ae mango wukwisi tosok yaŋ nandaŋ gamni.
13 Gak kɨla amɨn madep dagok dagogɨ mɨni egek amɨn morap kɨlani akdɨsal.
 
Yawe yaŋ teban tok gen yagɨt uŋun kɨnda dɨma yapmaŋek guramɨk kɨmokdok.
Nin paŋpulugok do yo tagɨsi gɨn asak.
14 Jɨgɨni toŋ amɨn paŋpulugaŋek amɨn da pabɨŋ yopmaŋgaŋ amɨn uŋun paŋenakban tagɨsi ekwaŋ.
15 Yo morap egɨp egɨpmɨ toŋ jap do aŋ bɨsapmon gagon sɨŋtaŋba wɨkwan jap upmokdol.
16 Jap gat ae yo morap gat arɨpnikon yomaŋaki tagɨsi ekwaŋ.
 
17 Yawe uŋun aŋpak kɨlegɨ gɨn asak.
Yo morap wasaŋ yopguron aŋpak tagɨsi baŋ aŋyomɨsak.
18 Butdasi nandaŋek bɨsit iyaŋ amɨn Yawe uŋun amɨn da kapmatjok egɨsak.
19 Iyɨ do pasolgoŋ amɨn yo nido galak toŋ uŋun yoban tɨmɨkgaŋ.
Bɨsitni nandaŋek yokwikon baŋ tɨmɨkdak.
20 Iyɨ do but dasi galak taŋ ɨmaŋ amɨn Yawe da kɨlani asak.
Mani yokwi aŋ amɨn paŋupbal akdɨsak.
 
21 Bɨsapmɨ bɨsapmɨ Yawe dakon mani aŋkɨsikeŋ.
Yo morap egɨp egɨpmɨ toŋ ji dagok dagogɨ mɨni mani telagɨ aŋkɨsini.