146
Piŋkop Paŋpulugokni dakon mani aŋkɨsiwit
Yawe dakon man aŋkɨsini.
Nak naga mani aŋkɨsikeŋ.
Mɨktɨmon egɨpbeŋ bɨsapmon Yawe dakon mani aŋkɨsikeŋ.
Piŋkopno do kap yaŋek aŋkɨsiŋ wɨgek kɨmokgeŋ.
 
On mɨktɨm dakon kɨla amɨn madep da gak arɨpmɨ dɨma aŋpulugokdaŋ, do egɨp egɨpji uŋun amɨnon tosok yaŋ dɨma nandani.
Uŋun kɨmagek mɨktɨm dagokdaŋ.
Yo ak do yawit uŋun bamɨ dɨma noman tokdaŋ.
 
Mani amɨn kɨnda Jekop dakon Piŋkop da aŋpulugosak do nandaŋ gadaŋek jomjom asak uŋun amɨn kɨsɨk kɨsɨk tagɨ asak.
Ya 4.24; 14.15 Piŋkop da kundu ae mɨktɨm ae tap ae yo morap uŋungwan toŋ wasagɨt.
Toktogɨsi yo morap ak do yosok uŋun akdɨsak.
Jɨgɨkon ekwaŋ amɨn paŋpulugosok.
Ae jap do aŋ amɨn jap yomɨsak.
Yawe da dam tebanon ekwaŋ amɨn wɨtdal yopban kwaŋ.
Dabɨlɨ mɨni amɨn dabɨlni paban pɨsaŋban sɨŋtoŋ.
Ae jɨgɨ da tebai pabɨŋ yopmaŋgaŋ amɨn uŋun jɨgɨni kukwaŋ yomɨsak.
Yawe uŋun amɨn kɨlegɨ do but dasi galak taŋ yomɨsak.
Dubagɨkon amɨn nin da mɨktɨmon ekwaŋ uŋun kɨlani asak.
Ae sakwabat gat ae monjɨ meŋi datniyo kɨmakbi uŋun kɨsi kɨlani asak.
Mani amɨn yokwi aŋ uŋun da yo ak do nandaŋ uŋun kosit sopmaŋ yoban dɨma aŋ.
 
10 Yawe uŋun dagok dagogɨ mɨni kɨla amɨn madep egɨpdɨsak.
Saion kokup pap amɨn ji dakon Piŋkop dagok dagogɨ mɨni Kɨla Amɨn Madep egɨpdɨsak.
Yawe dakon man aŋkɨsini!

146:6: Ya 4.24; 14.15