147
Yawe uŋun man madepni toŋ ae tapmɨm madepni toŋ
Yawe aŋkɨsini!
Piŋkopnin kap yaŋek aŋkɨsamaŋ kaŋ, aŋpak kɨlegɨsi amaŋ.
Yaŋ aŋapno butnin tagɨsisi tosok, ae aŋkɨsamaŋ uŋun agagɨsi naŋ amaŋ.
 
Yawe da Jerusalem kokup pap aeni aŋkaluk aŋek Israel amɨn kalɨp uwal da tɨmɨk mɨktɨm dubagɨkon paŋkɨwit uŋun aeni paŋmuwukdak.
Burɨ yokwi tawit uŋun paŋmɨlɨp aŋek wudani wamaŋ yomɨsak.
 
Uŋun da gɨk manjɨŋek gɨk kaloŋ kaloŋ do man yomɨsak.
Amɨn Tagɨnin uŋun wukwisi madep, ae tapmɨmni madepsi.
Nandak nandakni uŋun tɨlakni mɨni.
Yawe da amɨn iyɨ do nandaba paŋ uŋun paŋpulugosok.
Mani yokwi pakpak amɨn pabɨŋ yopban mɨktɨmon maŋ pokgoŋ.
 
Yawe ya yaŋ iyɨŋek kap yaŋ ɨmno.
Gita tɨdaŋek Piŋkopnin aŋkɨsino.
Uŋun da gɨkwem kwen yopban sɨkak maŋakwa ɨleŋon joŋ kwoŋ.
Uŋun da joŋ kɨlap do jap yomɨsak, ae mɨnam pɨdɨkyo kɨsi yaŋ tɨdaŋba jap yomɨsak.
 
10 Yawe uŋun os dakon tapmɨm gat ae amɨn dakon tapmɨm gat do nandaban yo madep dɨma asak.
11 Mani, amɨn iyɨ do pasal ɨmaŋ ae Yawe da nin do but dasi bɨsapmɨ bɨsapmɨ galak taŋ nimɨsak yaŋsi nandaŋ gadaŋ amɨn uŋun do galak taŋ yomɨsak.
 
12 Jerusalem amɨn ji Yawe aŋkɨsini.
Saion amɨn ji Piŋkopji aŋkɨsini.
13 Uŋun da kokup papji dakon wigat paŋteban aŋek amɨn kabɨgo gɨsam yomɨsak.
14 Uŋun da paŋpulugaŋban emarɨ mɨni tagɨsi ekwaŋ.
Ae wit tagɨsi dakon baŋ paŋɨreŋ aban naŋek butji tugoŋ.
 
15 Gen kɨnda yɨpmaŋdak uŋun tepmɨsi mɨktɨmon pɨsak.
16 Uŋun da ais yopban sipsip dakon daŋgwi da yaŋ maŋ mɨktɨm yalɨsak.
Aŋek gɨk sɨtnaŋ yopban abɨlak da yaŋ maŋ tayɨŋɨkwaŋ.
17 Ais madep yopban tɨp da yaŋ mɨktɨmon moŋ.
Aŋek uŋun da aba kokup mɨrɨmɨsi aŋakwan amɨn kɨnda da mɨrɨm abɨŋ yɨpmɨ mɨni.
18 Ae don gen yɨpban mɨrɨm aŋakwan ais pakbi dagaŋek pokgoŋ.
 
19 Geni Jekop do ɨmgut.
Nawa geni Israel amɨn do yomgut.
20 Mɨktɨm dɨwarɨ taŋ aŋ aŋ kwaŋ dakon mɨŋat amɨnyo do yaŋ dɨma agɨt.
Nawa geni dɨma nandaŋ.
Yawe dakon man aŋkɨsini!