148
Yo morap kundukon ae Kwen Kokupmon ae mɨktɨmon toŋ uŋun da Piŋkop aŋkɨsaŋ
Yawe aŋkɨsini!
Ji ason Kwen Kokup ekwaŋ, Yawe aŋkɨsini.
 
Aŋelo morapni aŋkɨsini.
Kwen Kokup emat amɨn kabɨ morapni aŋkɨsini.
Gɨldat gat kanek gat jil aŋkɨsinjil.
Gɨk morap teŋteŋoŋ ji aŋkɨsini.
Kundu kwen ason aŋkɨsiki.
Pakbi kundu yapmaŋek kwensi toŋ, ji aŋkɨsini.
 
Iyɨ yaŋakwan uŋun yo morap noman tawit, do uŋun yo morap Yawe dakon man aŋkɨsini.
Uŋun yo morap wasaŋakwan tamonikon toktogɨsi tebai toŋ.
Gen yagɨt uŋun dɨma pasɨljak.
 
Mɨktɨmon yo morap toŋ, ji Yawe aŋkɨsini.
Ji tap kɨlap madep madep gat, ae tap ɨdap morap ɨlarɨsi,
ae mal, ae ais madep monɨŋɨyo, ae gɨkwem, ae mɨrɨm madep Yawe dakon galaktok yolgaŋ, ji kɨsi da aŋkɨsini.
Ji kabap madep ae monɨŋɨ gat ae kɨndap sopmɨ toŋ ae sida kɨndap madep,
10 ae joŋ kɨlap gat ae bulmakau ae yo monɨŋ morap egɨp egɨpmɨ toŋ gat ae mɨnam gat, ji kɨsisi Yawe aŋkɨsini.
11 Ji kɨla amɨn madep gat ae amɨn gat ae gapman gat ae kɨla amɨn morap gat,
12 ae wɨlisok ae mɨŋatjok ae amɨn pelaŋ ae mɨŋat monjɨyo, ji kɨsisi Yawe aŋkɨsini.
13 Uŋun kɨsi morap Yawe aŋkɨsiŋ kɨmotni.
Uŋun kaloŋ gɨn mani wukwisi.
Tɨlɨmni da mɨktɨm gat kundu gat yapmaŋ mudosok.
14 Uŋun da iyɨ dakon amɨn kabɨ Israel uŋun do but dasi galak taŋ yomɨŋek paŋteban asak do aŋek aŋkɨsaŋ.
Yawe aŋkɨsini!