149
Yawe aŋkɨsik dakon kap
Yawe aŋkɨsini! Kap kalugɨ yaŋ ɨmni.
Piŋkop yol kɨmokgoŋ mɨŋat amɨn kabɨni ji muwugek aŋkɨsini.
 
Israel amɨn ji Piŋkop da wasagɨt, do but galak nandaŋ ɨmni.
Saion kokup pap amɨn ji Kɨla Amɨn Madepji do kɨsɨk kɨsɨk ani.
Kap aŋek mani yaŋ aŋkɨsini.
Tambarin gat ae gita gat tɨdaŋek mani aŋkɨsini.
 
Yawe da mɨŋat amɨn kabɨni do galak taŋ yomɨsak.
Aŋek amɨn iyɨ do nandaba pɨŋbi aŋ uŋun yokwikon baŋ tɨmɨkdak.
Yaŋ asak, do mɨŋat amɨn kabɨni but dasi yolgaŋ uŋun kɨsɨk kɨsɨk ani dosi nandɨsat.
Dɨpmɨn potpot tamokon kɨsɨk kɨsɨk kap yoni.
 
Piŋkop yaŋ aŋkɨsiŋek emat agak sɨba geni tepmɨsi baŋ tɨmɨgek
Amɨn Ŋwakŋwarɨ Kabɨ gat emat wamaŋek yo yokwisi aŋ yomɨŋek pabɨŋ yopni dosi nandɨsat.
Aŋek ain nap baŋ kɨla amɨn madepni gat ae kɨla amɨni gat dakon kandap paŋteban ani.
Aŋakwa Piŋkop da yagɨt uŋun da arɨpmon kobogɨ yokwisi tɨmɨtni.
Aŋakwa amɨn kabɨni iyɨ yol kɨmokgoŋ uŋun dakon man madep tokdɨsak.
Yawe aŋkɨsini!