2
Autaahaatɨhomɨ Itɨpɨho Yamɨhapataatɨhapɨ Nasataise
Aihɨ Judaahiyaamɨ asisɨha wa awaisɨha kimbapɨho Pendikosɨhande* Pendikosɨhandamɨ tanyaaha siyate nandapa bɨretɨhandɨ nipitandɨhandɨ owehandɨ Judaahiya nanɨwosawɨ bimauhɨ asisɨhaiwa 50 kiyatɨ sanausotaise. Sanawihɨ kiyaamɨ asisɨha wa awaisɨha nandapa kɨpohɨtɨhandapɨ Autaahaatɨhoai, “Kɨnyɨ gaahoŋe gaare,” undɨwɨha mmonawaayopo tɨwɨ ambɨhɨtohɨtɨhandɨ noaipasɨhɨ Jisaasihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiya maasɨ ahoyanɨwɨ asisɨha sa awaisɨha mmonɨwɨ bindawaayopo. Bimauhɨ wɨndɨ yamɨhapataatɨhapɨ itɨnambɨtɨhɨramatiyahandɨ gaata utɨmɨ nasataise. Nasatɨ aŋɨhandɨ kiya bimohɨtɨhandaatɨhɨ nandaatɨ kiyai namaasataise. Namaasamasɨhɨ jasauhɨ sisɨha wa tɨhwɨtɨhɨrɨ naitɨpwɨrisɨhaamatiya noaipatɨ kɨhonjɨ kɨhonjɨ nasɨhaatesi notɨ Jisaasihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaamɨhetɨ gaamatɨ ahondaise. Ahotihɨhura kiyaamɨ omaŋɨtɨtɨhɨ Autaahaatɨhomɨ Itɨpɨho tɨwɨsaitaise. Tɨwɨsaitihɨhura kiya pɨwɨha wanɨha kiya atiwɨ wɨndɨ pɨwaamaatɨwɨha kɨha kɨha kiyai Itɨpɨho watɨpɨhandɨ numwihɨ namasawɨ pɨwaatawaatopo. Sandɨ Itɨpɨho kiyaamɨ omaŋɨtɨtɨhɨ netɨ nusepemaisɨhɨ pɨwɨha kɨha kɨha pɨwaatawaatopo.
Aihɨ suraanɨhɨ isɨhiya Judaahiya usa Autaahaatɨhopɨ aunɨhɨhɨrɨ katɨwɨ gaapundɨwɨhiya napɨwɨ Jerusaremɨhanda bindawaayopo. Iyataatɨ isɨhiya siya yapɨhɨ nahatewaaraahapɨ napɨwɨ ahoyanɨwɨhiyaare. Aihɨ isɨhiya kiya pɨwɨha kɨha kɨha atisawaawɨ napɨwɨ detɨ ahoyanawaayopo. Ahoyanɨwɨ bimauhɨ Jisaasihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiya kiyaamɨ maahomwaaŋapɨ pɨwɨha pɨwaatauhɨ kiya nehɨ nɨnaasiyaahɨhɨ sawanaamɨ pɨwɨha yiyandɨhɨ atisawaawɨ apɨpaahɨ aungwohandɨ yayawaayopo. 7-8 Kiya apɨpaahɨ awaindɨhandɨ yayawaawɨ satawaatopo, “Isɨhiya kɨmiya nahatiya Garirihandaahapɨhiyaahɨhɨsɨ napitaiwɨ nyamɨ pɨwɨha yiyandɨhɨ pɨwaatawaayondɨho? Nyahɨ Patiyaahandaahapɨhiyaanɨnɨtihɨ Mitiyaahandaahapɨhiyaanɨnɨtihɨ Iramɨhandaahapɨhiyaanɨnɨtihɨ Mesopotemiyaahandaahapɨhiyaanɨnɨtihɨ Judiyaahandaahapɨhiyaanɨnɨtihɨ Kapatosiyaahandaahapɨhiyaanɨnɨtihɨ Pondaasihandaahapɨhiyaanɨnɨtihɨ Esiyaahandaahapɨhiyaanɨnɨtihɨ, 10-11 Pɨrisiyaahandaahapɨhiyaanɨnɨtihɨ Pambiriyaahandaahapɨhiyaanɨnɨtihɨ Isipɨhandaahapɨhiyaanɨnɨtihɨ aunahɨpatɨ Sairinihandɨ Ripiyaahanda ahetipatamɨ detɨ bimohiyɨhiyaanɨnɨtihɨ aunahɨpatɨ Romɨhandaahapɨhiyaanɨnɨtihɨ amɨ nyahɨ Romɨhandaahapɨhiyaanɨnɨ usaanɨnɨ Judaahiyaanɨne. Usaanɨnɨ Judaahiyaamɨ aunɨhɨhɨrɨ katawa gaapundotɨhandɨ nehohiyɨhiyaanɨnɨtihɨ Kɨritɨhandaahapɨhiyaanɨnɨtihɨ Arepiyaahandɨ yapɨpatɨ saiwaaraahapɨ nasaahiyaanɨne. Nasaahiyaanɨnɨtihɨhandɨ kandɨ kiya Autaahaatɨho otɨpɨpatɨ watɨpɨhaiwa kaiwaiwaapɨ nyamɨ pɨwɨhaara yɨyandɨhɨ pɨwɨha katɨwɨ ausaahauhɨ atisɨhaayo,” tawaatopo. 12 Aihɨ kiya saiwɨ awaindɨhandɨ yaiwɨ naharimainjɨhɨ pɨhɨtɨwɨ gwɨnyapenawaayopo. Gwɨnyapenawaawɨ kiya satawaatopo, “Sandɨ noaipasɨtɨmandɨ napɨtiyate?” tawaatopo.
13 Satauhɨ amɨ usa Jisaasihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaapɨ sisɨpɨhɨtɨwɨ satawaatopo. “Isɨhiya kɨmiya waapoho wainɨhandɨ asɨtɨhandɨ nanɨwɨmapɨ naharisawaayopo,” tɨwɨ katawaatopo.
Pitaaho Pɨwɨha Ausaatɨ Kiyai Kaundataase
14 Satɨwɨ kiya katauhɨ Pitaaho Aposerɨhiya usa ikwɨmaindɨmwɨtihɨ auhɨramɨ naasohɨtahiyaisatɨ maasɨ bitondaatɨ pɨwɨha waapɨhɨta ahoyanɨhohiyɨhiyai sata kaundataase. “Sahɨ nisɨ naisɨhiyaatɨ Judaahiyaatunɨ usaatɨ napɨwɨ Jerusaremɨhanda kɨmbɨhɨ bimohiyɨmiyaatɨ atɨninjatɨwɨse. Sandapɨ siyatɨ noaipataise ndɨ ausaatɨ kasatɨtaano. 15 Sahɨ nyapɨ satɨwɨ, ‘Wainɨhandɨ nanɨwɨ naharɨsawaayopo,’ tɨwɨ katawaatopo. Iyataatɨ wanɨ asisɨhaatɨhɨ nainɨ okɨrokɨhuraasɨ waapoho wainɨhandɨ nanaatɨ naharitɨhaawɨhuraamaahe. Owetise. 16 Iyataatɨ kɨmandɨ noaipasɨtɨmandɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha atisatɨ netɨ ausaasɨho pɨropetɨ Joerɨho jɨhura satatɨ jɨpatɨpiyatɨ ahaisɨhaare:
17 ‘Autaahaatɨho sandaase: “Sɨhɨ ipotɨhura asisɨha ipotɨhaiwa noaipahonɨhɨ nɨnɨ nisɨ Itɨpɨho isɨhiya nahatiyai waapohomataindɨ kiyaamɨ maarɨhoaatɨhɨ nuhaatɨ wɨwitɨ tisaitɨ numwɨto. Numwisanɨhɨ nisɨ Itɨpɨho ko samɨ simwaaya simaasɨhiyai gɨwunyaatɨ netɨ andɨtɨwihonɨhɨ ketɨ kuraanɨhɨ nisɨ pɨwɨha kiya atiwɨ nepɨ isɨhiyai iwɨtatamanɨwɨ andɨtɨwiwɨtandɨha pɨropetɨha anusaitaapo. Anusaasaihɨ samɨ waimwaaya amɨ apwanyɨhiya Autaahaatɨhomɨhaiwaapɨ pɨwɨha ausaitaatɨwɨ sɨwipatɨ yapepatamataiwɨ mmondaapo. Mmosaihɨ samɨ aunɨhiya gwɨnyaahiya usɨhiyai Nɨnɨ Autaahaatɨhonɨnɨ nisɨ pɨwɨha akɨtɨhaapɨ nɨwahonɨnɨ kiyai netɨ nunjisanɨhɨ yapepa yapenɨwɨ mmondaapo.
18 Aindɨ amɨ sura nɨnɨ nisɨ Itɨpɨho waapohomataindɨ nuhaatɨ tisaitɨ nisɨ nehɨ otɨpɨpatɨhatɨmai maawɨ usɨhiyaisunɨ asɨhiyaisunɨ numwɨto. Numwisanɨhɨ nisɨ Itɨpɨho ko kiyai gɨwunyaahonɨhɨ ketɨ kuraanɨhɨ nisɨ pɨwɨha isɨhiyai iwɨtatamanatɨ andɨtɨwiwɨtandɨha anusaitaapo.
19 Aindɨ amɨ nɨnɨ autaahɨ yamɨhapataatɨhɨ watɨpɨhaiwa kahatamatɨpetahaiwa kaindunɨ amɨ yapɨpataapɨhɨ nisɨ watɨpɨhandaahɨ kɨhaiwa kɨhaiwa kaisanɨhɨ jɨtɨpatunɨ sisɨhaunɨ sɨtɨpatɨ aungwohandunɨ noaipaitaise.
20 Aindɨ nɨnɨ ipɨhopɨ katisanɨhɨ noaipatɨ asɨhatɨtaise. Asɨhatonɨhɨ amɨ waatɨhopisangi katisanɨhɨ noaipatɨ jɨtɨpatimatɨtaise. Saiwa Awaisɨhomɨ asisɨha awaisɨha detɨtanɨhɨ siyatɨ jɨhɨ noaipaitaise. Iyonɨhɨ ipotɨ Awaisɨhomɨ Asisɨha noaipaitaise. Sa ketɨ sɨkura Awaisɨho komɨ watɨpɨhandɨ awaindɨhandɨ isɨhiyaisɨ netɨ nunjɨtandɨhaaro.
21 Noaipahonɨhɨ isɨhiya usa Awaisɨhoai nyamɨ maipɨhaiwa nepɨnyamapɨ nanyamaapɨ nyatatamanɨme tɨwɨ gaapundohiyɨhiyaisaahɨhɨ Autaahaatɨhonɨnɨ numwaito,” ’ Joerɨho 2:28-32
tatɨ Autaahaatɨho katihɨ Joerɨho jɨpatɨpiyatɨ ahaisɨhaare.
22 “Isɨ sahɨ Isɨraherɨhiyaate, nɨnɨ pɨwɨha kɨma sangi kasatɨtandiyonɨ atinjatɨwɨse. Jisaasiho Nasaretɨhandaahapɨho nehɨ koai wo apɨpaahɨ gaahoe. Sahɨ sawanaatɨ aimɨ mmonɨwɨ gwɨnyaapɨhiyaate. Jisaasihomɨhetapɨ Autaahaatɨho samɨ ndɨhetɨ otɨpɨpatɨ amɨ sɨwipatɨ watɨpɨhaiwa kahatamatɨpetahaiwa kiyatɨ sangi netɨ Jisaasihopɨ nasisataise. Iyatɨ siyatɨ Jisaasihoai Autaahaatɨho natausaasihɨ nasahoe tatɨ sahɨ gwɨnyaapɨ mmondaatɨwɨ Autaahaatɨho netɨ nasisataise. Saiwa Autaahaatɨho sahɨ sawanaatamɨ otɨhatɨhɨ kaihɨ noaipasɨhɨ sahɨ mmonɨwɨhiyaate. 23 Jɨhura Autaahaatɨho komɨ maarɨho gwɨnyaasɨhoraahɨ Jisaasihoai netɨ samɨ ikwɨraatɨhɨmasɨhɨ sahɨ Jisaasihopɨ ipɨ tɨtɨhɨ atawɨhatetɨ tipɨ tipɨmandaapɨse tɨwɨ sahɨ katauhɨ isɨhiya maipɨhiya Jisaasihoai tipɨ tipɨmandaahauhɨ napotaise. 24 Napwihɨ Autaahaatɨho japɨhɨ ahowimatɨ numwaataise. Numwaataatɨ apɨpaahɨ napwɨtaatɨwɨhandamɨ watɨpɨhandɨ Autaahaatɨho ipɨhatisamataise. Sandɨ Autaahaatɨho ipɨhatisamasɨtɨndɨ apaapɨmaahe. Amɨ Jisaasihomɨ ambɨpatɨ wɨndɨ anɨmwaahɨpatɨ jomaahɨpataatɨhɨ kiyatɨ ahɨmotɨtandɨ kiyataise. 25 Amɨ jɨhura Daawitɨho Jisaasihopɨ satatɨ jɨpatɨpiyatɨ ahiyataise:
“Awaisɨhoai nisɨ mandosohɨpɨpɨhɨ nahatewetɨ bimihɨ usonataayo. Iyatɨ ko nɨngi nɨtatamanatɨ andɨtɨniwɨtandɨ nɨngisatɨ maasɨ detɨ bindataise. Bindataisɨ nɨngisɨ wapa netɨ nanopɨsasatɨ yaasɨhandɨ wɨndɨ naninyatɨ namaanoaipaitaise.
26 Aihɨ nisɨ maarɨho gaatihɨ nɨnɨ sandapɨ maaritataayo. Maaritɨtɨ nɨnɨ pɨwɨha sandɨ kandaato. ‘Nisɨ ambɨpatisangi wɨndɨ napotɨ namaamasaatɨtaise,’ ndɨ gwɨnyaatɨ nɨngi Autaahaatɨho gaahandɨ kanitandɨhandapɨ jatataayo.
27 Saindɨ gwɨnyaatɨ jatotɨmandɨ apaapɨmaahe. Amɨ Autaahaatɨhoŋɨ kɨnyɨ nisɨ maarɨhoaisɨ wɨndɨ namaamasamɨhɨ isɨhiya napohiyɨhiya nuwɨ bimohɨpɨpɨhɨ notɨ kiyatɨ wɨndɨ ahɨmotɨtaise. Aimbɨ kinyɨ otɨpɨpatɨho nehɨ kinyapaahiyatɨ mepɨ autaahehɨmatɨ kinyɨhatɨhɨ nasisoaarɨ bimisɨhoai kɨnyɨ nehɨ iwinjapɨ namasamɨhɨ komɨ ambɨpatɨ anɨmwaahɨpatopɨ pindɨpoaamatɨ wɨndɨ namaamasaatɨtaise.
28 Aimbɨ kɨnyɨ nɨnɨ asohonimandɨ bimɨtandɨhandamɨ daihɨra japepihɨrɨtɨ daitandɨhɨra aimɨ nɨngi nanɨsinɨhɨ mmonataayo. Aindɨ amɨ kɨnyɨ nɨngisapɨ maasɨ biminɨhɨ amɨ nɨnɨ apɨpaahɨ awaindɨhandɨ maaritataayo,’ Aunɨhɨhɨrɨ 16:8-11
tatɨ jɨpatɨpiyatɨ Daawitɨho ahaisɨhaare.
29 “Isɨ naisɨhiyaatɨ nisataiwɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaate, sandapɨ sangi nasesɨpatɨtandɨ nɨnɨ nyamɨ asɨho awaisɨho Daawitɨhopɨ tɨtɨhɨ sandɨ kasatɨtaano. Daawitɨho aimɨhura napwihɨ jomaahɨpataatɨhɨ ahiyawaayopo. Komɨ anɨmwaahɨpatɨ jomaahɨpatɨ ahiyohɨpatɨ nyamɨ yapɨpatɨ Judiyaahanda kɨmatɨ katɨnɨhɨ ahendaise. Iyataatɨ Daawitɨho sawahopɨ sa pɨwa kandaamaase taatɨ gwɨnyaahaayo. 30 Iyataatɨ Daawitɨho so Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha atisatɨ netɨ ausaasɨho pɨropetɨhore. Ausaasɨhosɨ Autaahaatɨho pɨwɨha akɨtɨnɨhɨ sata katisɨha gwɨnyaataise. “Nɨnɨ sɨhɨhura gaasɨhoai nɨnɨ ahɨwisanɨhɨ ko kinyatiyatɨ awaisɨhoematatɨ noaipatɨ isɨhiyai iwinjaatɨ bimɨtaise,” tatɨ Autaahaatɨho katisɨha gwɨnyaataise. 31 Iyataatɨ Kɨraisiho Isɨhiyai Japɨhɨ Numwaitandɨ Autaahaatɨho Ahɨwisɨho napotatɨ nepaitandɨhandapɨ gwɨnyaataatɨ kandɨ sangɨ noaipasɨhɨ jɨhɨ kopɨ sata kandaase: “Koai Autaahaatɨho isɨhiya napohiyɨhiya nuwɨ bimohɨpɨpɨhɨ wɨndɨ kiyatɨ namaamasɨhɨ ko kapɨhɨ ahɨmondaise. Iyatɨ komɨ ambɨpatɨ anɨmwaahɨpatopɨ wɨndɨ namaamasaatise,” tatɨ Daawitɨho kandaase. 32 Aisɨ so Jisaasisoai Autaahaatɨho aimɨ ahowimatɨ numwaataise. Numwaasɨhɨ nyahɨ Jisaasihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaanɨnɨ sandapɨ mmonɨhaawɨ kasatahaato. 33 Aihɨ Autaahaatɨho Sapɨho numwaasɨhɨ yamɨhapataatɨhɨ niyatɨ watɨpɨhandɨ numwihɨ netɨ bindataise. Bimihɨ Itɨpɨho isɨhiyai numwɨtandɨ Sapɨho akɨtɨnɨhɨ katisɨho Jisaasihoai numwihɨ netaise. Netaatɨ ko Jisaasiho Itɨpɨhoai netɨ natausaasihɨ nyangisaapɨhɨ napihɨ sahɨ kandɨ mmonɨwɨ atisawaayopo. 34 Daawitɨho napotɨ yamɨhapataatɨhɨ naihɨ Daawitɨhopɨ noaipatɨ awaisihoematane tatɨ Autaahaatɨho kandaamaase. Owetise. Daawitɨho sangɨ napotɨ maapɨ yapɨpataapɨhɨ bindataatɨ sa pɨwɨha kandaase:
‘Autaahaatɨho Awaisiho nisɨ Awaisɨhoai sata kaundataase, “Nɨnɨ gi nisɨ watɨpɨhaiwa nahatewa nahɨmisanɨhɨ kɨnyɨ nɨngisapɨ isɨhiya kahapaamapɨpa nahataapai iwinjatɨtaapɨ nisɨ gaatɨhɨraihoaaŋɨ nambɨ bime. 35 Bimisamɨhɨ kinyɨ tiworisai netɨ nɨnɨ kinyɨ auhɨraapɨhɨ asɨmwaatɨtɨhemasanɨhura kɨnyɨhematɨpɨ kiyai tipɨ gwaumbwɨ ipɨhatimbɨ iwinjatɨtaapo,” undatɨ Autaahaatɨho Awaisɨhoai kaundise,’ Aunɨhɨhɨrɨ 110:1
tatɨ Daawitɨho katisɨhaare. 36 Isɨ sahɨ nahatiyaatɨ Isɨraherɨhiyaate, kɨmandɨ akɨtɨnɨhɨ baiwɨ mmonɨwɨ gwɨnyaapɨse. Jisaasiho so sahɨ Katauhɨ isɨhiya usa tipɨ tipɨmandaahohɨhoai Autaahaatɨho aimɨ netɨ koai Awaisɨhoemasɨhɨ amɨ ko noaipatɨ komɨ Isɨhiyai Japɨhɨ Numwaitandɨhoematataise.
Isɨhiya Taahɨtɨhandɨ Nepemaitɨwɨ Waapoho Newaayopo
37 Pitaaho kiyai sata kaundihɨ atisawaawɨ kiyaamɨ maarɨho owesoendaise. Owesoetihɨ kiya Pitaahoaisunɨ aposerɨhiya usaisunɨ saundawaatopo. “Naisɨhiyaate, nyahɨ wanɨ napɨtaitɨhaawe?” undawaatopo. 38 Saundauhɨ Pitaaho kiyai sata kaundataase, “Sahɨ nɨnaasoŋɨhɨ nɨnaasaamaaŋɨhɨ baiwɨ nepemaitɨwɨse. Iyawaawɨ isɨhiyaisɨ aimɨ nepemaitɨhaayo undɨwɨ nunjɨtaatɨwɨ Jisasɨ Kɨraisihomɨ ambɨpataahɨ waapoho nepɨse. Nepemaitɨwɨ waapoho nesaihɨ Autaahaatɨho samɨ maipɨhaiwa nesamaitaise. Nesamatosatɨ Autaahaatɨho Itɨpɨho nehɨ nasamɨtaise. 39 Iyataatɨ jɨhura Autaahaatɨho nyamɨ Awaisɨho sandaase, ‘Gandɨ numwaahohiyɨhiyai Itɨpɨho akɨtɨnɨhɨ numwɨto,’ ndaase. Iyataatɨ siyai gandɨ numwaito tisawɨhiya sapunɨ samɨ simwaayaapunɨ isɨhiya usa kaanɨhɨ bimohiyɨhiyaapɨse,” undataase. 40 Saundatosa Pitaaho pɨwɨha wiwa pɨhɨtɨhaiwa waapɨhunda kiyai sata kaundataase. “Sahɨ jaawo, isɨhiya maipɨhandɨ kiyohiyɨhiyaisawɨ wiwa ahoyawɨ naaŋɨhandɨ naitaawo,” undataase. 41 Undatɨ kaundihɨ komɨ pɨwɨha atɨwiwɨ baiwɨ nehohiyɨhiya waapoho newaayopo. Newaawɨ suraanɨhɨ isɨhiya pɨhɨtɨwɨ ambɨpa owehandɨ 3,000 kaiwɨhiya nepemaitɨwɨ Jisaasihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaamɨhatɨhɨ niyawaayopo.
Jisaasihopɨ Gɨwunyaahohiyɨhiya Gaahaiwa Kiyawaayopo
42 Aihɨ isɨhiya Jisaasihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiya aposerɨhiyaamɨ pɨwɨha waatɨ atisawaawɨ kiyaamɨ maarɨho naasohɨtihɨ ahoyanɨwɨ naasɨkiyaimatɨwɨ bindawaayopo. Bindawaawɨ nahatewetɨ nandapa namɨnɨwɨ maasɨ nanawaayopo. Aiwɨ amɨ Awaisɨhomɨ nandapa bɨretɨhandɨ maasɨ nanawaayopo. Aiwɨ amɨ pɨhɨtɨwɨ gaapundawaayopo. 43 Aposerɨhiya Autaahaatɨhomɨ watɨpɨhandaahɨ watɨpɨhaiwa kahatamatɨpetahaiwa kaitaatɨwɨ Autaahaatɨho watɨpɨhandɨ nunyataise. Numwihɨ kiya Autaahaatɨhomɨ watɨpɨhandaahɨ watɨpɨhaiwa kiyauhɨ isɨhiya nahatiya saiwa mmonawaawɨ kiyaamɨ maarɨho noamapɨ mangɨrɨ ikwɨnɨwɨ yayawaayopo. 44 Aihɨ isɨhiya Jisaasihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiya maarɨho naasohɨtihɨ kiyaamɨhapa kahapaamapɨpaapɨ nyahɨ Jisaasihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaanɨ nahatiyaanamɨhape tɨwɨ namɨnɨwɨ nanɨwɨ naasɨkiyaimatɨwɨ bindawaayopo. 45 Saiwɨ bindawaawɨ kahapaamapɨpa kiya isɨwasohɨpɨpa nunyawɨ nawɨho nehohɨho ko nesisɨ isɨhiya Jisaasihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiya nawɨhopɨ nenoaahɨtisawɨhiyai nunyawɨ gaamawaayopo. 46 Aiwɨ asisɨ nahatewetɨ Autaahaatɨhomɨ aŋɨ awaindɨhandaatɨhɨ maasɨ ahoyanɨwɨ Autaahaatɨhopɨ gaapundawaayopo. Aiwɨ kiya Jisaasihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiya sawanaamɨ aŋaaŋɨ kandɨ kandaapɨhɨ maasɨ ahoyanɨwɨ sisɨwɨ pɨwanɨwɨ nahoaiwɨ nandapa nanawaayopo. Aiwɨ amɨ kiya maaritɨwɨ bɨpi napaisaatɨ nga nanawaayopo. 47 Aiwɨ kiya nahatewetɨ Autaahaatɨhomɨ ambɨpatɨ nɨwimaawaayopo. Nɨwimaahauhɨ kiyaisɨ isɨhiya usa maarɨho wɨwiwawaayopo. Aihɨ Autaahaatɨho isɨhiya usaisɨ numwaataise. Numwaatɨ Jisaasihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaamɨhatɨhɨmatɨ netɨ awaindemasɨhɨ taahiyɨhiya noaipawaayopo.

*2:1: Pendikosɨhandamɨ tanyaaha siyate nandapa bɨretɨhandɨ nipitandɨhandɨ owehandɨ Judaahiya nanɨwosawɨ bimauhɨ asisɨhaiwa 50 kiyatɨ sanausotaise. Sanawihɨ kiyaamɨ asisɨha wa awaisɨha nandapa kɨpohɨtɨhandapɨ Autaahaatɨhoai, “Kɨnyɨ gaahoŋe gaare,” undɨwɨha mmonawaayopo