3
Pitaayɨ Joniya Utaaho Wo Auhɨrɨ Maipɨtahoai Autaahaatɨhomɨ Watɨpɨhanda Nepɨ Tɨtɨhepumamaise
Aihɨ asisɨha wehɨ Pitaayɨ Joniya asɨhataahura ipɨho mɨhepemasɨhɨ Autaahaatɨhopɨ gaapundɨtaatɨwɨhuraatihɨ Autaahaatɨhomɨ aŋɨ awaindɨhandaatɨhapɨ niyamaise. Naimɨ aŋɨ awaindɨhandamɨ maasomwaaŋɨ noaipamaise. Maasomwaaŋɨ samwaaŋamɨ ambɨpatɨ ambɨhɨtawaawɨ maasomwaaŋɨ Sanahɨwetɨhamwaaŋe tɨwɨ ambɨhɨtɨwɨhamwaaŋe. Isɨ kamwaaŋɨ utaaho wo auhɨrɨ maipɨtaho bimihɨ kurɨ usonamaise. Sorɨ auhɨrɨ maipɨtiso sanaatɨ sɨkiyatɨ auhɨrɨ maipɨtahoai namotaihɨhore. Namotaihɨhosɨ asisɨ nahatewetɨ isɨhiya numwaasi nuwɨ samwaaŋɨ maasomwaaŋɨ ahɨwisawaayopo. Sandɨ kapɨhɨ ahɨwisohɨtɨmandɨ apaapɨmaahe, amɨ isɨhiya Autaahaatɨhomɨ aŋɨ awaindɨhandaatɨhapɨ pɨnaisaihɨhiyai nawɨho naninyawɨse undatɨ ko itundɨto tɨwɨ ahɨwisawaayopo. Aihɨ Pitaayɨ Joniya naimɨ noaipasɨhɨ ko auhɨrɨ maipɨtisɨho kurisɨ iwinjatosatɨ saundataase. “Sahuraahɨ nawɨho naninyamɨse,” undatɨ itundataase. Itundihɨ kurɨ koai baimɨ iwinjatamaamɨ Pitaaho sata koai kaundataase. “Kɨnyɨ yɨhoaanyangi nyainjasapeme,” undataase. Undihɨ ko kurapɨ nawɨho nanɨmɨtaatɨmiso tatɨ naingaatɨ kuri winjataise. Iwinjasɨhura Pitaaho koai sata kaundataase, “Nɨnɨ apɨpaahɨ nawɨho owehonɨne. Owehonɨnɨsɨ nɨnɨ isɨwasohɨtɨhandɨ gi nahɨmɨtaano. Isɨ Nasaretɨhandaahapɨ Jisasɨ Kɨraisihomɨ watɨpɨhandaahɨ kɨnyɨ dosi nutaapɨ kahɨtataatonɨ kɨnyɨ dosi numwe,” undataase. Undatosa Pitaaho komɨ ikwɨrɨ gaatɨhɨraahɨ koai iwiwatɨ tɨtɨhɨwisɨhɨ ko dotaise. Dosɨhetɨ ketɨ kuraanɨhɨ komɨ auhɨrɨ maipɨtirɨhɨrɨ noaipatɨ gaatatɨ watɨpɨndaise. Watɨpɨtatɨ gaatihɨ ko komɨ auhɨrɨ maipɨtiwaiwa mmonata gaatihɨ ko napwaatatɨ dotɨ biyatɨ tɨtɨhɨ itɨpatɨ daayataise. Itɨpɨwatɨ daayatɨ kuramɨhinɨ notaise. Kiyamapɨ kurisatɨ maasɨ aŋɨ awaindɨhandaatɨhapɨ niyataise. Niyataatɨ ko asakiya maaritatɨ naupwananatɨ Autaahaatɨhomɨ ambɨpatɨ nɨwimaataise. Nɨwimaasɨhɨ isɨhiya nahatiya aŋɨ awaindɨhandaatɨhɨ bimohiyɨhiya usonawaayopo. 10 Usonawaawɨ isɨhiya nahatiya satɨwɨ kopɨ gwɨnyapenawaayopo, so utaaso jinjapɨhɨ aŋɨ awaindɨhandamɨ maasomwaaŋɨ Sanahawetimumwaaŋamɨ detɨ bindataatɨ nawɨhopɨ naninyawɨse tatɨ itɨndoaatisɨhoe tɨwɨ usonawaawɨ komɨ auhɨrɨ noaipatɨ tɨtɨhɨtindɨhandapɨ kiya yaiwɨ kiyaamɨ maarɨho owesoendaise.
Pitaaho Aŋɨ Awaindɨhandaatɨhɨ Pɨwɨha Ausaatɨ Kaundataase
11 Aihɨ ko Pitaayɨ Joniyai isɨwatihɨ isɨhiya mmonawaawɨ maarɨho owesoetihɨ naupwasi kingwaasamɨ bitohohɨpɨpɨhɨ nowaayopo. Kingwaasɨ bitohohɨpɨpɨhɨ Soromonɨhomɨ Usaaŋaipatɨ Parandaahande tɨwɨhapɨhɨsɨ kapɨhɨ nowaayopo. 12 Niyauhɨ Pitaaho sandɨ mmonataatɨ kiya isɨhiyai satatɨ kaundataase. “Sahɨ Isɨraherɨhiyaate, sahɨ kɨmandapɨ napaapɨ samɨ maarɨho owesendaise? Kɨmoaisɨ yahuraaŋɨ tɨtɨhemwahonɨhɨ ko daindɨmandɨ yɨhoaanyamɨ gaahandɨ watɨpɨhanda koai tɨtɨhemwahaamaayo. Owetise. Isɨ sahɨ yahuraanyangisɨ baiwɨ maanyinjasawɨse. 13 Iyataatɨ nyamɨ asoya Abɨraahamɨhomɨ Isaakɨhomɨ Jekopɨhomɨ Autaahaatɨho komɨ Mwaaho otɨpɨpatɨho biyatɨ atɨwisahoai noaipatɨ awaisɨhoematɨtandɨ watɨpɨhandɨ awaindɨhandɨ nunyataise. Aihɨ sahɨ koai awaisawɨhiyaamɨ ikwɨraatɨhɨ nunyawaayopo. Nunyauhɨ Pairotɨho Jisaasihopɨ ko ainahɨho gaahore tatɨ gwɨnyaataatɨ namɨhausoaasɨtotataihɨ sahɨ koai aaye mundɨwɨ Jisaasihopɨ posatihɨ ahosumawaayopo. 14 Jisaasiho utaaho so ainahɨho apɨpaahɨ tɨtɨhɨ gaaho maipɨhandamɨ kipɨ atɨha oweho popɨtɨhopɨ posatihɨ ahosumawaayopo. Ahosumaposawɨ utaaho wo isɨhiyai tiwamapɨ napwɨtisɨhopɨ Pairotɨhoai nupusoaase undɨwɨ kaahaatauhɨ Pairotɨho samɨ pɨwɨha atisatɨ nuwausoaasataise. 15 Iyataatɨ Utaaho isɨhiya jinjapɨhɨ bimɨtaatɨwɨhandɨ numwɨtandɨhoai sahɨ katauhɨ tunnɨwɨ yahwɨnohiyɨhiya tipɨ tipɨmandaahauhɨ napotaise. Napwihɨ Autaahaatɨho japɨhɨ jomaahɨpataatɨhapɨ ahowimatɨ aimɨ numwaase. Numwaasɨhɨ yahuraaŋɨ sandɨ mmonɨhaawɨ ausaaha kasatahaato. 16 Ausaahaawɨ Jisaasihomɨ watɨpɨhandapɨ biyaha gwɨnyaahaayo. Siyaha gwɨnyaahahuraaŋɨtɨhaawɨ Jisaasihomɨ watɨpɨhandaahɨ utaaho kɨmo auhɨrɨ maipɨtisɨmoai tɨtɨhɨwihonɨhɨ sahɨ mmonawaayopo. Iyataatɨ sandɨ Jisaasiho sawaho yahuraanyamɨ kopɨ gɨwunyaahohɨtɨhandɨ netɨ ausaimanataise. Sandɨ yɨhoaaŋɨ Jisaasihopɨ gɨwunyaahohɨtɨhandɨ gaata watɨpɨtihɨ yahuraaŋɨ nahatiyaatamɨ ndɨhetɨ gɨwunyaahohɨtɨhandɨ kandaahɨ kɨmo utaamoai tɨtɨhɨwihonɨhɨ sahɨ mmonawaayopo. 17 Aisɨ naisɨhiyaate nɨnɨ saindɨ gwɨnyaataayo, sahunɨ amɨ sangisɨ jainjaawɨ bimohiyɨhiyaunɨ sahɨ Jisaasihoai kawisohɨwaiwaapɨ monɨwɨ nanɨhaiwɨ kiyawaayopo. 18 Iyataatɨ jɨhura Autaahaatɨho komɨ Ahɨwisɨhopɨ yaawindɨhandɨ netɨ napwɨtaise tatɨ komɨ pɨwɨha atiwɨ nepɨ awusaahohiyɨhiya nahatiya pɨropetɨhiyaamɨ maahomwaaŋapɨ katisɨhaare. Katisɨhaasɨ sahɨ kiyohɨwɨmaiwa saiwa Autaahaatɨho katimumwaaŋɨ kiyawaayopo. 19 Isɨ sahɨ samɨ maipaiwɨ kiyohɨwaiwa namapɨ nepemaitɨwɨse. Aiwɨ sahɨ Autaahaatɨhoenda napɨwɨse. Saiwɨ sahɨ nepemaitisaihɨ amɨ Autaahaatɨho samɨ maipɨhaiwa nesamaitaise. 20 Nesamatosa Awaisɨho wanɨhandɨ maarɨho napaisaatɨta watɨpɨtɨtandɨhandɨ nasamɨtaise. Iyatɨ Autaahaatɨho komɨ Isɨhiyai Japɨhɨ Numwaitandɨ Namɨhanatɨ Ahɨwisɨho Mesaiyaahoai sapɨ natausaasonɨhɨ sangisenda napɨtaise. So Jisaasihopɨto. 21 Isɨ Jisaasiho wanɨhɨ yamɨhapataatɨhɨ niyatɨ jaatɨ bindataise. Jɨhɨ aimehura Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha atiwɨ nepɨ ausaahohiyɨhiya pɨropetɨhiya katohɨpatamatiyatɨ kiya katohɨrɨhɨretɨ Autaahaatɨho kahapaamapɨpa nahataapai netɨ tɨtɨhematɨ sawanyɨnjapwimanatɨ wanɨhaiwemaitandɨhura noaipahonɨhapo. 22 Iyataatɨ Mosesiho satatɨ jɨpatɨpiyatɨ ahaisɨhaare:
“Samɨ Awaisɨho Autaahaatɨho nɨngisɨ nanɨmɨhainjɨpatamatiyatɨ sahɨ sawanaatamɨ otɨhatɨhapɨ sawanaatamɨho utaaho woai Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha atisatɨ netɨ ausaitandɨho pɨropetɨhoai namɨhandaise. Isɨ namɨhanɨhonɨhɨ noaipatɨ ko nahataapa kasatonɨhapa atiwɨ nepɨ japepihɨrɨwɨ kaiwɨse. 23 O so Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha atisatɨ netɨ ausaasɨho pɨropetɨhomɨ pɨwɨha isɨhiya usa atɨhomaawiwɨ nepumahohiyɨhiya siya komɨ isɨhiyaisawɨ maasɨ wɨndɨ mbɨmimɨtaatɨwɨ Autaahaatɨho tipɨtapaatɨ nemaitaise,” Wɨnɨhapɨpa 18:15, 18-19
tatɨ Mosesiho kata ahaisɨhaare. 24 Iyataatɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha atisatɨ netɨ ausaasɨho Pɨropetɨ Samwerɨhoaapɨhapɨ ipotɨ noaipapɨ pɨropetɨhiya Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha atiwɨ nepɨ ausaahohiyɨhiyaisangi nahatiya wanɨ taatɨ noaipasɨwɨmaiwaapɨ siyatɨ noaipaitaise tɨwɨ naasɨka katɨwɨ tɨmanɨwɨ jɨhɨ ahiyohɨhaare. 25 Iyataatɨ Autaahaatɨho jɨhura komɨ pɨwɨha atiwɨ nepɨ awusaahohiyɨhiyai akɨtɨnɨhɨ kaundisɨha wanɨ noaipasɨhɨ sahɨ aimɨ mmonɨwɨ Autaahaatɨhomɨ gaahaiwa nasamiwaiwa newaayopo. Sandɨ jɨhura samɨ jasoyai gaahaiwa akɨtɨnɨhɨ nasamɨto undatɨ kaundiwaiwa aimɨ sahɨ newaayopo. Iyatɨ Autaahaatɨho Abɨraahamɨhoai satatɨ kaundisɨhaare:
‘Kinyɨ kimwaaya kimaasɨhiyaamɨhetapɨ gaahandɨ isɨhiya yapɨhɨ nahatewaaraahiyai nɨnɨ kawindɨ numwɨto,’ Wuwanɨhapɨhɨ 22:18, 26:4
undatɨ kaundisɨhaare. 26 Aihɨ Autaahaatɨho gwɨnyaataatɨ komɨ otɨpɨpatɨho gaaho mwaaho biyatɨ atɨwisahoai sapɨ jɨhɨ natausaasihɨ sangi gaahandɨ kasisatɨ nasamɨtandɨ nasataise. Nasamɨtandɨ napindɨhandɨ siyate, samɨ maarɨho omaŋɨtɨtɨhɨ gwɨnyaahohɨtɨhandɨ netɨ nasepemaihonɨhɨ nepemaitɨwɨ samɨ maipɨhandɨ namaitaatɨwɨ nasataise,” undatɨ Pitaaho kiyai kaundataase.