6
Aposerɨhiyai Andɨtɨwipɨ Otɨpɨpatɨ Maasɨ Kaitaatɨwɨhiya 7 Kaiwɨhiyai Namɨhanɨwɨ Ahɨwisawaayopo
Aihɨ suraanɨhɨ isɨhiya Jisaasihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiya noaipapɨ taahiyɨhiyaimatawaayopo. Taahiyɨhiyaatawaawɨ pɨwɨha Judaahiyaamɨha pɨwaatohiyɨhiyaisawɨ Judaahiyaamɨha pɨwaamaatohiyɨhiyaisawɨ itɨhɨnnawaatopo. Itɨhɨnnɨhotɨmandɨ Judaahiyaamɨ pɨwɨha pɨwaamaatohiyɨhiya Judaahiyaisawɨ sanawaatopo, “Sahɨ asisɨha nahatewetɨ isɨhiyai nandapa nunyawaawɨ nyamɨ osɨnɨhiyai nandapa wɨndɨ baiwɨ mmonɨwɨ namunyopo,” nnɨwɨ itɨhɨnnawaatopo. Itɨhɨnnɨhauhɨ aposerɨhiya namapɨ isɨhiya gɨwunyaahohiyɨhiya nahatiyai gaatɨwɨ numwaapɨ kiyaisɨ aposerɨhiya pɨwɨha satɨwɨ kaundawaatopo. “Nyahɨ aposerɨhiyaanɨnɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha isɨhiyai ausaawa kaundɨtɨhaahandɨ namɨhaawaatɨ nehɨ nandapaahɨhɨ isɨhiyai numwɨtɨhaawɨ sandɨ tɨtɨhɨmaahe. Isɨ naisɨhiyaatɨ nyamataiwɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaate, sahɨ samɨ otɨhatɨhapɨ usa ikwɨrɨ naasairamɨ yahurɨtahiya 7 kaiwɨ amɨtɨha gaaha mmonɨwɨ nepɨ gwɨnyaapɨ isɨhiyaamɨ ndɨhetɨ gaahiya noaipapɨ bitopɨ amɨ Autaahaatɨhomɨ Itɨpɨho kiyaamɨ omaŋɨtɨtɨhɨ tisaitahiyaapɨ mmonɨwɨ sahɨ daapɨ katɨtaatɨwe. Katisaihɨ nyahɨ kiya osɨnɨhiyai iwinjaawɨ bimɨtaatɨwɨ ahɨwitaano. Ahɨwisaatosa nyahɨ yawanaanɨnɨ Autaahaatɨhopɨ gaapundaatunɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha isɨhiyai ausaawaatɨ kaundaatɨ katawaunjɨtaano,” undɨwɨ aposerɨhiya kiyai kaundawaatopo. Kaundauhɨ isɨhiya nahatiya pɨwɨha sa atisawaawɨ gaare tɨwɨ maaritawaayopo. Maaritawaawɨ utaaho wo Sɨtipenɨho komɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaasɨtɨhandɨ apɨpaahɨ watɨpɨhandɨ awaindɨhandisaho amɨ Itɨpɨho komɨ omaŋɨtɨtɨhɨ tisaitahosɨ kopɨ katawaatopo. Aiwɨ Piripɨhoaisunɨ Pɨrokoraasihoaisunɨ Naikenaahoaisunɨ Timonɨhoaisunɨ Pamenaasihoaisunɨ Nikoraasihoaisunɨ siyaapɨ ambɨhɨtɨwɨ katawaatopo. Iyataatɨ Nikoraasiho so aunahɨpatɨ Andiyokɨhandaahapɨhore. Ko Judaahomendaahandɨ kandɨ jɨhura ko Judaahiyaamɨhɨretɨ kiyatɨ aunɨhɨhɨrɨ katɨwɨ gaapundohɨrɨhɨretɨ netɨ kiyatɨ bimainjatɨ Jerusaremɨhanda niyatɨ Jisaasihomɨ pɨwɨha biyatɨ atisatɨ bimainjahore. Aihɨ siya ambɨhɨtohiyɨhiyai numwaasi naiwɨ aposerɨhiyaamɨ ndɨhetɨ ahɨwisawaayopo. Ahɨwisauhɨ aposerɨhiya kiyai Autaahaatɨhomɨ watɨpɨhandɨ numwɨtaatɨwɨ ikwɨrɨ mɨtɨhoaatɨhɨ ahɨwisawɨ gaapundawaayopo. Aihɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha isɨhiya nesi kanɨwinjawaawɨ isɨhiya taahiyɨhiya Jisaasihopɨ gɨwunyaawaayopo. Aihɨ isɨhiya Jerusaremɨhandaahiyaisangi Jisaasihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiya pɨhɨtɨwɨ taahiyɨhiya noaipawaayopo. Noaipapɨ Jisaasihopɨ gɨwunyaahauhɨ amɨ pɨrisihiya usa isɨhiyaapɨ nandapa tɨhɨwɨ Autaahaatɨhoai nunyohiyɨhiyaamɨ usa taahiyɨhiya Jisaasihopɨ gɨwunyaawaayopo.
Sɨtipenɨhoai Napuwɨtaatɨwɨ Kaundawaatopo
Aihɨ Sɨtipenɨhoai Autaahaatɨho gaahandunɨ watɨpɨhandunɨ numwihɨ ko noaipatɨ watɨpɨhondaise. Watɨpɨhondaatɨ isɨhiyaamɨ ndɨhetɨ Autaahaatɨhomɨ watɨpɨhanda kahatamatɨpetɨhandɨ awaiwaiwa kiyataise. Saiwa siyatɨ Sɨtipenɨho kaihɨ apowihɨ isɨhiya usa dopawɨ pɨwɨha watɨpɨha koai kaundawatopo. Aihɨ Sɨtipenɨhomɨha bɨpi napaisaatɨ kaundataase. Iyataatɨ isiya siya jɨhura isɨhiya iwinjaawɨ bimauhɨ kiyaamɨ otɨpɨpatɨ kawiwɨ bimambɨwɨhiyaasɨ wanɨ namapɨ nehɨ kiyaamɨhatɨ otɨpɨpatɨ kaiwɨ bimambɨwɨhiyaatihɨ kandapɨ isɨhiya kiyaapɨ nehɨhiye tawaatopo. Aihɨ kiyaamɨ aŋɨ awaindɨhandɨ satɨwɨ ambɨhɨtawaatopo, “Isɨhiya nehɨhiyaamɨ aŋaaŋɨ gwɨharaahaaŋe,” tɨwɨ ambɨhɨtawaatopo. Aihɨ isɨhiya nehɨhiyaamɨ usa Judaahiya aunahɨpatɨ Sairinihandaahapunɨ Arekɨsandɨriyaahandaahapunɨ napɨwɨhiyaare. Aihɨ kiyaisawunɨ isɨhiya usa Judaahiya yapɨpatɨ Sirisiyaahandaahapunɨ Esiyaahandaahapɨhiyaunɨ maasɨ ahoyainji Sɨtipenɨhoaisawɨ itɨhɨnnawaatopo. 10 Aihɨ Autaahaatɨhomɨ Itɨpɨho amɨtɨha gaaha gwɨnyaitandɨhandɨ gaahandɨ Sɨtipenɨhoai numwihɨ kiyaarɨ koaisɨ wɨndɨ ipɨhatiwɨmaamahopo. 11 Aihɨ koaisɨ ipɨhatitaatɨwɨhandɨ owetihɨ namapɨ pɨwɨha noaasawɨ isɨhiya usaisɨ saundawaatopo. “Sahɨ pɨwɨha jaiwɨtɨwɨha kopɨ katɨwɨse undɨwɨ kaundauhɨ kiya dopawɨ pɨwɨha wa kopɨ jaiwɨtɨwɨha satawaatopo. ‘Nyahɨ atisonɨhɨ so utaaso Mosesihopunɨ Autaahaatɨhopunɨ sisɨpɨhɨtahore,” ’ tawaatopo. 12 Satɨwɨ jaiwɨtɨwɨ katauhɨ isɨhiya gwɨnyaahiyaunɨ wɨnɨhapɨpa katɨwunjohiyɨhiyaunɨ isɨhiya nahatiyaunɨ sa pɨwɨha jaiwɨtɨwɨha atisawaawɨ kiyaamɨ maarɨho wɨndotaise. Windosɨhɨ namapɨ kiya nuwɨ Sɨtipenɨhoai isɨpɨ numwaasi isɨhiya aŋɨ awaindɨhandamɨ awaisawɨhiyaapɨhɨ noaipawaayopo. 13 Numwaasisuwɨ ahɨwisawosawɨ pɨwɨha kopɨ jaipundɨtaatɨwɨhiyai kaundauhɨ kiya dopawɨ jaipɨtɨwɨ Sɨtipenɨhopɨ satɨwɨ katawaatopo. “Kɨmo utaamo jinjapɨhɨ nahatewetɨ aŋɨ awaindɨhandapunɨ wɨnɨhapɨpa Autaahaatɨho Judaahiyaapɨ Mosesihoai numwimbɨpaapunɨ sisɨpɨhɨtatɨ katahore. 14 Iyataatɨ nyahɨ atisonɨhɨ amɨ wa sata katahore, “Nasaretɨhandaahapɨ Jisaasihopɨ aŋɨ awaindɨhandunɨ Mosesiho asoyaisɨ nyapɨ wɨnɨhapɨpa numwimbɨpaunɨ netɨ nopɨsasɨtaise,” tatɨ katahore tawaatopo. 15 Satɨwɨ katauhɨ isɨhiya nahatiya aŋɨhandɨ kaunjerɨhiya (Sanɨhetɨrenɨhiya) pɨwaatohɨtɨhandaatɨhɨ bimohiyɨhiya Sɨtipenɨhoai baiwɨ usonawaayopo. Usonawaawɨ Sɨtipenɨhomɨ ndɨmaahomwaaŋɨ noaipatɨ nausaatataatɨ Autaahaatɨhomɨ enjerɨho otɨpɨpatɨho yamɨhapataatɨhɨ bimisɨhomatetihɨ usonawaayopo.