7
Sɨtipenɨho Aŋɨ Awaindɨhandamɨ Awaisawɨhiyai Komɨha Wihoaaŋɨha Kaundataase
Aihɨ utaaho wo pɨrisihiya isɨhiyaapɨ nandapa tɨhɨwɨ Autaahaatɨhoai nunyohiyɨhiyaamɨ mɨtɨhiyaamɨ awaisɨho jɨho pɨrisiho Sɨtipenɨhoai sata nunjenataise. “Sa pɨwɨma kinyapɨ katohɨma akɨtatɨtowo?” undatɨ nunjenataise. Saundatɨ nunjesɨhɨ Sɨtipenɨhomɨha sata kaundataase, “Naisɨhiyaatɨ Judaahiyaate, nisɨ pɨwɨha atɨniwɨse. Jɨhura nyamɨ asɨho Abɨraahamɨho aunahɨpatɨ Eranɨhandaahapɨ sangɨ niyatɨ yapɨpatɨ Mesopotemiyaahanda bindataise. Bimihɨhura yamɨhapataatɨhapɨ Autaahaatɨho apɨpaahɨ watɨpɨho nausainjɨtɨhandisaho koaapɨhɨ noaipataise. Noaipatɨ Abɨraahamɨhoai sata kaundataase:
‘Kɨnyɨ dosisɨ kinyɨ yapɨpatunɨ kinyɨhiyaisunɨ namasisɨ yapɨpatɨ wanɨhatɨ wɨtɨ nangɨsɨtandiyohɨpataahapɨ nutaape,’ Wuwanɨhapɨhɨ 12:1
undatɨ kaundataase. Undihɨ Abɨraahamɨho atisatɨ sapɨhoaisatɨ yapɨpatɨ Mesopotemiyaahandamɨ Karɨtiyaahanda namasi niyatɨ aunahɨpa Eranɨhanda noaipatɨ bindataise. Abɨraahamɨho Eranɨhanda bimainjatɨ sapɨho napwihɨhura Autaahaatɨho japɨhɨ Abɨraahamɨhoai kɨmatɨ yapɨmatɨ wanɨ nyahɨ bimohɨmataahapɨ natausaasihɨ nasataise. Iyataatɨ Autaahaatɨho Abɨraahamɨhoai yapɨpatɨ apɨpaahatɨ tɨtɨhɨ komɨhatimatɨtandɨhatɨ apɨpaahɨ maipɨhonjisangi wɨndɨ namumwise. Owetise. Iyataahandɨ kandɨ Autaahaatɨho koaisunɨ komɨ satoya saisai satɨ yapɨpatɨ numwɨtandɨ pɨwɨha aimɨ katatɨ ahaihɨhate. Aihɨ suraanɨhɨ Abɨraahamɨho maaha oweho bimihɨ sa pɨwɨma Autaahaatɨho katatɨ ahaisɨhaare. Iyataatɨ Autaahaatɨho Abɨraahamɨhoai sata kaundisɨhaare:
‘Kinyɨ gaasoya gaasisa yapɨpatɨ usaamɨhata nuwɨ bimɨtaapo. Binyaihɨ isɨhiya kapɨhapɨhiya gaasoya gaasisai numwaasaihɨ kiya noaipapɨ kiyaamɨ nehɨ otɨpɨpatɨhiyaimatɨtaapo. Kiyaamɨ otɨpɨpatɨhiyaimatɨwɨ binyaihɨ kiyaarɨ kinyɨ gaasoya gaasisai maipɨhaiwa kawimɨ naisaihɨ kɨnaungwɨha ambɨpa owehandɨ pɨhɨtatɨ 400 kiyatɨ sanawutaise. Iyonɨhɨ isɨhiya kinyɨ gaasoya gaasisai otɨpɨpatɨ awaiwaiwa naaŋɨhaiwa nunyohiyɨhiyai nɨnɨ wihoaaŋɨhandɨ numwisanɨhɨhura kinyɨ gaasoya gaasisa yapɨpatɨ katɨ namasi napɨwɨ yapɨmatɨ kɨmata nisapɨ gɨnunyaapɨ gaapundɨtaapo,’ Japɨhɨ Numwaasɨho 3:12; Wuwanɨhapɨhɨ 17:10-14
tatɨ Autaahaatɨho Abɨraahamɨhoai kaundisɨhaare. Undataatɨ Autaahaatɨho ipotɨhiya isɨhiya mmonawaawɨ Autaahaatɨho akɨtɨnɨhɨ pɨwɨha katatɨ ahaihɨhaare tɨtotatɨ ambɨpatɨ namandipaitaatɨwɨhandapɨ kaundatɨ pɨwɨha nunyataise. Aihɨ ipotɨhura Abɨraahamɨhomɨ apwaataatɨ Isaakɨhoai namwihɨ asisɨha ikwɨwihɨtɨrɨtihɨ wihɨnɨhɨramɨ mairɨma 7 kiyatɨ sanaihɨhura asisɨha nambaahandɨ 8 hetɨ Abɨraahamɨho mwaahomɨ ambɨpatɨ nurɨmandipataise. Aihɨ Isaakɨho komɨ mwaaho Jekopɨho sangɨhonjɨtihɨhura ambɨpatɨ nurɨmandipataise. Aihɨ Jekopɨhoaisangi komɨ mwaaya nyamɨ asoyai ikwɨ maindɨmwɨtihɨ auhɨramɨ yahurɨtahiya 12 kaiwɨhiya sangɨhiyatihɨhura kiyaamɨ ambɨpatɨ nurɨmandipataise.
“Aihɨ ipotɨhura nyamɨ asoyaamɨ saingɨho Josepɨhoai maipaiwɨ usonawaawɨ namapɨ isɨhiya usai nunyawɨ nawɨho newaayopo. Nehauhɨ kiya Josepɨhoai numwaasi nuwɨ Isipɨhanda utaaho womɨ otɨpɨpatɨ kawitandɨ jɨhara koai nunyawɨ nawɨho newaayopo. Aihɨ Josepɨho otɨpɨpatɨ kiya bimihɨ naaŋɨhaiwa nusoaipasɨhɨ Autaahaatɨho koaisatɨndaise. 10 Koaisatɨndaatɨ biyatɨ iwɨtatamanatɨ iwinjaatɨ bindataise. Winjaatɨ bimihɨ asisɨha waara Peroho Isipɨhiyaamɨ awaisɨhomɨ ndɨhetɨ noaipataise. Noaipasɨhɨ Peroho usonataatɨ Josepɨhoai Autaahaatɨho gwɨnyaitandɨhandɨ gaahandɨ numwihɨ gwɨnyaahotihiyataatɨ namatɨ Josepɨhoai Peroho ahɨwihɨ noaipatɨ ko Isipɨhandaahiyaisunɨ Perohomɨhapaunɨ awaisɨhoematatɨ iwinjaatɨ bindataise.
11 “Bimihɨ ipotɨhura jarɨho aungwohandɨ yapɨpatɨ Isipɨhandaahunɨ Kanaanɨhandaahunɨ noaipataise. Noaipasɨhɨ nyamɨ asoya nandapa nandaatɨwɨhapa owetihɨ naaŋɨhandɨ nepɨ bindawaayopo. 12 Owetihɨ bindawaawɨ nandapa Isipɨhanda jɨhura ahiyohɨpɨpaapɨ pɨhɨta ahotise tauhɨ Jekopɨho atisataise. Atisataatɨ komɨ mwaaya nyamɨ asoyai natausaasihɨ Isipɨhandaahapɨ nowaayopo. 13 Nuwawɨ nasawaayopo. Amɨ jɨhaatɨ niyauhɨ Josepɨho kiyai saundataase. ‘Nɨnɨ samɨ sunyɨhɨhonɨnɨ Josepɨhonɨne,’ undataase. Undihɨ Peroho Josepɨhomɨhiyaapɨ gwɨnyaatɨ atisataise. 14 Aihɨ Josepɨho sapɨho Jekopɨhopɨ nɨngisenda maasɨ kimwaayaisapɨ namme tatɨ pɨwɨha nusoaasataise. 15 Nusoaasihɨ Jekopɨho komɨhiya taahiyɨhiya 75 kaiwɨhiyaisawɨ maasɨ Isipɨhandaahapɨ nowaayopo. Nuwɨ bimambɨwɨ Jekopɨhounɨ komɨ mwaaya asoyaunɨ kapɨhɨ napowaayopo. 16 Napwauhɨ kiyaamɨ ambɨpatɨ isɨsi nuwɨ Sekemɨhanda jɨhura Abɨraahamɨho isɨhiya usa Amorɨhomɨhiyaamɨ jomaahɨpatɨ nawɨho nunya nesipata ahiyawaayopo.
17 “Iyataatɨ Autaahaatɨho pɨwɨha jɨhura Abɨraahamɨhoai sata kaundatɨ ahaisɨhaare, ‘Kinyɨ gaasoyai yapɨpatɨ Kanaanɨhandɨ numwɨto,’ tatɨ katisɨha akaaha noaipaitandɨ detɨtihɨ nyamɨ asoya taahɨtɨhandɨ namoyaatɨwɨ yapɨpatɨ Isipɨhanda noaipawaayopo. 18 Aiwɨ bimauhɨ ipotɨhura awaisɨho wo Josepɨho jɨhura aimɨ napwisɨhopɨ wɨndɨ atɨhomisa gɨmunyaaho isɨhiyai iwinja bimɨtandɨho noaipataise. 19 Noaipatɨ bindataatɨ nyamɨ asoya asisai jaipundatɨ maipɨhandɨ kawisataise. Kawɨsatɨ kiyaamɨ maaha sangɨhiyaapɨ nehɨhaatɨmasaihɨ napwɨto tatɨ waapɨhunda kaundataase. 20 Kaundihɨ suraanɨhɨ apopa waatɨ metɨhonjɨ wonjɨ apɨpaahɨ gaahonjɨ Autaahaatɨho gaahandɨ nunyahonjɨ namotaise. Iyataatɨ konjamɨ ambɨpatɨ Mosesihore. Namotɨ maasɨ saniyɨ sapiya itatamanɨmɨ ahiyamɨ aŋɨpɨpɨhɨ bimihɨ waatɨho murɨmo sanausotaise. 21 Sanawihɨ saniyɨ sapiya metɨhonjɨ konji numwaasi numwɨ nehɨhaatɨ ahiyamaise. Ahaihɨhura Perohomɨ maataatɨ konji numwaatɨ kaatamɨ mwaahonjamatiyatɨ itatamanatɨ ahiya bindataise. 22 Aihɨ Mosesiho sangɨhotihɨ isɨhiya Isipɨhiyaamɨ nahatewa gwɨnyaahohɨwaiwaapɨ katɨwunjawaayopo. Katɨwunjauhɨ Mosesiho pɨhɨtatɨ gwɨnyaataatɨ pɨwaatɨtandɨhandapunɨ komɨ otɨpɨpatɨ kaitandɨhandapunɨ noaipatɨ watɨpɨhondaise.
23 “Aihɨ Mosesihomɨ kɨnaungwɨha ikwauhwɨmaindɨmwɨtihɨ jɨhaatɨ ikwauhwɨmaindɨmwɨtihɨ siyatɨ 40 kiyatɨ sanawihɨhura komɨhiya Isɨraherɨhiya nga bimowo tatɨ usondandɨ nutandɨ gwɨnyaataise. 24 Siyatɨ gwɨnyaataatɨ dosisɨ notaise. Notaatɨ daihɨra mmonataatɨ utaaho wo Isipɨhandaahapɨho taatɨ Isɨraherɨhiyaamɨhoai tiwihɨ Mosesiho Isɨraherɨhiyaamɨhopɨ maarɨho asɨpiyataatɨ namatɨ Isipɨhiyaamɨho sohoai tiwamataise. 25 Sandɨ Mosesiho nisɨhiya Isɨraherɨhiya Isipɨhandaahiya nyangi yaasatɨ naaŋɨhandɨ nanyinyohɨtɨhandaatɨhapɨ japɨhɨ Mosesihomɨ ikwɨraahɨ Autaahaatɨho nanyamaitaiso tɨwɨ nisapɨ gwɨnyaito tatɨ kaihɨhandɨ kandɨ kiya wɨndɨ saiwɨ gɨmunyapenɨhopo. 26 Aihɨ Mosesiho bowihɨ nepasi daayataatɨ utaahurɨ wurɨ Isɨraherɨhiyaamɨhurɨ taamɨ tunjɨhɨ notɨ kurɨ tɨmunɨmɨ namɨhaitotatɨ tɨwipɨndataatɨ Mosesiho kuri sata kaundataase. ‘Sahuraahe, sahuraahɨ Isɨraherɨhiyaamɨhuraahe. Sahuraahɨ Isɨraherɨhiyaamɨhuraahɨsɨ napaapɨ ambɨpa yaasɨhandɨ namɨnɨmɨ taamɨ tunnamaise?’ undataase. 27 Undihɨ sasaahoai tiwisɨho Mosesihoai netɨ nipinjatɨ nematosatɨ satatɨ kaundataase.
‘Gisɨ ndɨ ahɨngisatɨ kahɨtihɨ kɨnyɨ noaipapɨ nyamɨ awaisɨhoŋimatɨtaape? 28 Kɨnyɨ nɨngi wanɨ batɨ Isipɨhiyaamɨho sohoai tiwingɨtɨhandamataimbɨ tipɨnɨmaitaapo?’ Japɨhɨ Numwaasɨho 2:14
undataase. 29 Undihɨ Mosesiho atisataatɨ nɨnɨ utaahoai tiwonɨhunɨ amɨ kiya nyangi kɨnyɨ awaisɨhoŋimatɨpɨ nyainjaapɨ bimɨtaapo dowo tatɨ gwɨnyaataatɨ namatɨ yanɨhɨma Isipɨhanda namasi notɨ yapɨpatɨ usaamɨhatɨ Midiyaanɨhiyaamɨhata bindataise. Bindataatɨ apopaati netɨ wɨratɨ mwaahurɨ yahurɨ namoyataise.
30 “Iyatɨ kapɨhɨ bimihɨ kɨnaungwɨha ikwauhwɨmaindɨmwɨtihɨ jɨhaatɨ ikwauhwɨmaindɨmwɨtihɨ 40 kiyatɨ sanawihɨhura Autaahaatɨhomɨ otɨpɨpatɨho yamɨhapataatɨhɨ bimisɨho yapɨpatɨ isɨhiya owehata Sisɨho Sainaihomɨhinɨ nasatɨ noaipataise. Aihɨ Autaahaatɨhomɨ enjerɨho otɨpɨpatɨho ipatɨ maipɨhonjɨ mbwɨnatɨ ahetihɨhonjaatɨhapɨ sisɨha tɨhwɨtɨhɨrisɨha taatɨ noaipasɨhaatɨhɨ bitondaise. 31 Bitosɨhɨ Mosesiho sisɨhaamɨ tɨhwɨtɨhɨrɨ mmonataatɨ sandapɨ pɨhɨtatɨ gwɨnyapenataise. Siyatɨ gwɨnyapenataatɨ detɨ bapiyatɨ mmondo tatɨ naihɨ Awaisɨho pɨwɨha saundatɨ kaundihɨ atisataise.
32 ‘Nɨnɨ kinyɨ gaasoya Abɨraahamɨho Isaakɨho Jekopɨho siyaamɨ Autaahaatɨhonɨne,’ Japɨhɨ Numwaasɨho 3:6
undataase. Undihɨ Mosesiho namasatɨ awaindɨhandɨ yayatɨ itiwataatɨ wɨndɨ sa sisɨhaapɨhɨ minjase. 33 Aihɨ Awaisɨho jɨhaatɨ sata kaundataase,
‘Yapɨpatɨ kɨmata nɨnɨ bitohonɨhɨ noaipatɨ nehɨ tɨtɨhɨ nisɨhatɨndaisɨ kɨnyɨ nepɨ nopɨsasɨtainɨ kinyɨ asuipatɨ nipaatingɨmatɨ nausohaamape. 34 Iyataatɨ nisɨhiya isɨhiyai Isipɨhanda ambɨpatɨ yaawɨhaiwa nunyawɨ mɨmaipɨwisauhɨ nɨnɨ aimɨ mmonataayo. Aihɨ nɨnɨ kiyaamɨ gopa atɨwisataayo. Atisataatɨ nɨnɨ kiyai numwaatɨ yandɨhemaitandɨ napɨtɨhonɨne. Napɨtɨhonɨnisɨ wanɨ gisɨ Isipɨhandaahapɨ nandɨhɨsoaasɨtandiyonɨ japɨhɨ nutaape,’ Japɨhɨ Numwaasɨho 3:5-10
undatɨ Awaisɨho Mosesihoai kaundataase.
35 Aihɨ jɨhuraarɨ Mosesihoai tipɨndɨwɨmawosawɨ Isɨraherɨhiya satɨwɨ kaundawaatopo, ‘Kɨnyɨ gisɨ ndɨ ahɨngisatɨ kahɨtihɨ nyamɨ awaisɨhoŋimatɨpɨ bimɨtaape?’ undohɨhoai Autaahaatɨho natausaasihɨ awaisɨhoematatɨ kiyai japɨhɨ numwaitandɨ Isipɨhandaahapɨ notaise. Naihɨ Autaahaatɨho komɨ enjerɨho otɨpɨpatɨho yamɨhapataatɨhɨ bimisɨho jɨhura sisɨha ipɨhonjaatɨhapɨ tɨhihɨ bitosɨhoraahɨ andɨtɨwiwataise. 36 Andɨtɨwisɨhɨ Mosesiho so Autaahaatɨhomɨ watɨpɨhandaahɨ watɨpɨhaiwa kaiwa kaiwa kaihɨ Isipɨhandaahiya mmonawaayopo. Kiyatɨ bimainja isɨhiya Judaahiyai numwaasi Isipɨhanda namasi niyataise. Numwaasi niyatɨ Durɨhɨrɨ Amatenɨhɨraatɨhɨ amɨ watɨpɨhandɨ wɨndɨ kaihɨ mmonawaayopo. Siyatɨ kaihɨ durɨhɨrɨ nasɨpainjɨhɨ isɨhiya Judaahiyai numwaasi niyatɨ iwɨwɨrɨho waapoho owehapɨhɨ noaipataise. Noaipatɨ bindata kɨnaungwɨha ikwauhwɨmaindɨmwɨtihɨ jɨhaatɨ ikwauhwɨmaindɨmwɨtihɨ siyɨhaiwetɨ Autaahaatɨhomɨ watɨpɨhandaahɨ watɨpɨhaiwa kiyatɨ bimihɨ sanausotaise. 37 Iyataatɨ Mosesiho so Judaahiyai jɨhura sata pɨwɨha kaundisɨhaare,
‘Autaahaatɨho nɨngɨ natanoaasihɨ nasotɨhandamatiyatɨ utaaho woai Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha ausaitandɨho pɨropetɨhoai sapɨ natausaasonɨhɨ sɨhɨ napɨtaise. Iyatɨ ko samɨ jɨtɨpatɨ nohatamɨ noaipaitaise,’ Wɨnɨhapɨpa 18:15
tatɨ Mosesiho kaundisɨhaare. 38 Aihɨ isɨhiya Judaahiya yapɨpatɨ irɨwɨrɨho waapoho owehata ahoyanɨwɨ bimauhɨ Mosesiho sawaho Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha atisataise. Iyataatɨ Mosesiho maasɨ Autaahaatɨhomɨ enjerɨho otɨpɨpatɨho yamɨhapataatɨhɨ bimisɨhoaisamɨ sisɨho Sainaihoaasɨnɨ bindamaamɨ Autaahaatɨhomɨ enjerɨho otɨpɨpatɨho Mosesihoai pɨwɨha nunyataise. Numwihɨ Mosesiho notɨ pɨwɨha sa Isɨraherɨhiyai ausaatɨ kaundataase. Iyataatɨ pɨwɨha sa jinjapɨhɨ bimɨtaatɨwɨhaasɨ Mosesiho jɨhɨ nesɨha wanɨ nyangisangi newaatɨ atisahaayo,” undatɨ Sɨtipenɨho awaisawɨhiyai kaundataase. 39 Kaundatosatɨ amɨ pɨwɨha wa sata kaundataase: “Nyamɨ asoya asisa wɨndɨ Mosesiho somɨ pɨwɨha baiwɨ atɨhomisopo. Koaisɨ tipɨndɨwɨmapɨ kiyaarɨ Isipɨhandaahapɨ japɨhɨ nutaatɨwɨ pɨhɨtɨwɨ gwɨnyapenawaayopo. 40 Aiwɨ Mosesihomɨ saaho Aronɨhoai saundawaatopo,
‘Nyapɨ autaahaatɨho wo jaiwɨtaho kaime. Kaisamɨhɨ ko awaisɨhoematatɨ nanyamaasi japɨhɨ Isipɨhandaahapɨ nutando. Mosesiho Isipɨhandaahapɨ nanyamaasi napisɨho wihoaaŋɨ naihetɨ wometihɨ nyahɨ woai mausohono,’ Japɨhɨ Numwaasɨho 32:1
undawaatopo. 41 Undauhɨ suraanɨhɨ ko maasapɨho wo kaihɨ kiyawaayopo. Kaiwɨ ahiyawosawɨ nyamɨ autaahaatɨhoe tɨwɨ jaiwɨtɨwɨ sawanaamɨ kaiwɨ ahiyohɨtɨhandi nandapa tɨhɨwɨ nunyawɨ maaritawaayopo. 42 Iyauhɨ Autaahaatɨho kiyaisɨ ahosumwatɨ iwinjatihɨ kiya waatɨho ipɨho kaumbwaatɨ saiwa nahatewa autaahɨ ahotiwaiwaapɨ gaapundawaayopo. Aiwɨ jɨhɨ saiwɨ kiyauhɨ ipotɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha ausaahohiyɨhiya pɨropetɨhiya noaipɨhauhɨ kiyaamɨ maahomwaaŋapɨ Autaahaatɨho Isɨraherɨhiyaapɨ sata kandaase
‘Sahɨ Isɨraherɨhiyaate, jɨhura samɨ jasoya jasisa yapɨpatɨ irɨwɨrɨho waapoho owehata kɨnaungwɨha pɨhɨtatɨ sanawihɨ bindawaayopo. Aiwɨ bindawaawɨ maasapɨho kapa tipɨ tɨhɨwɨ gaapundɨwɨ kiyohɨwaiwa nisapɨ kiyawaamaayopo. Owetise. 43 Kiya autaahaatɨho jaiwɨtɨwɨho komɨ ambɨpatɨ Morekɨhomɨ aŋaaŋɨ serɨhandɨ tɨpwinji daayawaayopo. Iyawaawɨ aŋɨhonjɨ maipɨhonjɨ serɨhanda kaiwɨ samɨ autaahaatɨho jaiwɨtɨwɨho kaumbwaatɨ Repanɨhomɨ sɨwipatɨ otɨhatɨhɨ ahiyawɨ tɨpwinji daayawaayopo. Saiwa kiyohɨwaiwa gaapundɨtaatɨwɨhaiwe. Aiwɨ wanɨsangi sahɨ kiyawaayowɨ Nɨnɨ sangi Bapironɨhandamɨ dawaapɨpɨhɨ kaanɨhɨ nandisoaasɨto,’ Amosɨho 5:25-27
tatɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha ausaahohiyɨhiya pɨropetɨhiyaamɨ maahomwaaŋapɨ Autaahaatɨho kandaase. 44 Aihɨ nyamɨ asoya asisa jɨhura yapɨpatɨ iwɨwɨrɨho waapoho owehata bindawaayopo. Bindawaawɨ suraanɨhɨ aŋaaŋɨ serɨhandisawɨhiye. Sandɨ aŋɨ serɨndɨ isɨhiya Autaahaatɨhopɨ nyangisate tɨwɨ gwɨnyapendaatɨwɨhande. Iyataatɨ Autaahaatɨho aŋaaŋɨ sɨyɨhaaŋɨ aŋɨmatɨwɨse undatɨ Mosesihoai nunjimumwaaŋɨ kamwaaŋɨ maasapɨhomɨ atɨtataahunɨ atɨhaaraahunɨ aŋaaŋɨ gohɨhaaŋɨ aŋɨmatawaayopo. 45 Aihɨ nyamɨ asoya asisa ipotɨ namwiyaatohiyɨhiya ipotɨhura Josuwaahoaisawɨ yapɨpatɨ usaamɨhatɨ naitaatɨwɨ nasawaayopo. Aihɨ isɨhiya kapɨhapɨhiyaisɨ Autaahaatɨho nyamɨ asoya asisaamɨ ndɨhetɨ nemataise. Aihɨ suraanɨhɨ nasawaawɨ nyamɨ asoya asisaamɨ saisatoya kiyohɨtɨhandɨ aŋɨ serɨhandimaawɨ isɨsi nasawaayopo. Isɨsi napɨwɨ ahiyauhɨ kandɨnɨhɨ ahotɨmɨ notɨ Daawitɨho noaipasurandaise. 46 Aihɨ Autaahaatɨho Daawitɨhoai gaahandɨ numwihɨ Daawitɨho Autaahaatɨhopɨ sata gaapundataase, ‘Nɨnɨ kinyapɨ Isɨraherɨhiya gaapundotɨhonyapɨ aŋaaŋɨ aŋɨmatɨtaanɨ gaaro?’ undatɨ gaapundataase. 47 Aihɨ Soromonɨho Autaahaatɨhopɨ aŋɨ awaindɨhandɨ sandɨ aŋɨmatataise. 48 Iyataatɨ Autaahaatɨho awaisɨho watɨpɨhosɨ aŋaaŋɨ isɨhiya aŋɨmatauhɨhaiwaapɨhɨ wɨndɨ mbɨmimohoe. Iyataatɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha ausaasɨho sata katisɨhe. 49 Awaisɨho sata kandaase:
‘Yamɨhapataatɨhɨ nɨnɨ Isɨhiyai iwinjaatɨ bimohɨpɨpɨhe. Yamɨhapataatɨhɨ bindataatɨ yapɨpataapɨhɨ auhɨrɨ itɨpɨwondaayo. Aisɨ sahɨ aŋaaŋɨ nɨnɨ bimɨtandɨhaaŋɨ wɨndɨ aŋɨmaamatɨtaapo. Iyataatɨ aŋaaŋɨ nɨnɨ ikɨndandɨhaaŋɨ sahɨ wɨndɨ aŋɨmaamatɨtaapo. 50 Iyataatɨ nɨwahonisɨ ikwɨra saiwa ahɨmaayonɨhɨtowo?’ Aisaiyaaho 60:1-2
tatɨ Autaahaatɨho kandaase tatɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha atisatɨ netɨ ausaasɨho satatɨ jɨpatɨpiyatɨ ahaisɨhaare,” undatɨ Sɨtipenɨho awaisawɨhiyai kaundataase. 51 Kaundatosa kiyai amɨ wa saundataase, “Sahɨ baiwɨ atɨhomiwɨ apɨpaahɨ atɨhomaahɨpɨhiyaate. Iyataatɨ samɨ atɨhomwaaŋɨ baiwɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha atɨhomiwɨhiyaate. Atɨhomiwɨ Autaahaatɨhopɨ baiwɨ gɨmunyaahohiyɨhiyaamataiwɨ gwɨnyaapɨhiyaate. Iyawaawɨ samɨ jaasoyaamataiwɨ Autaahaatɨhomɨ Itɨpɨho gaahandɨ gisunyaasɨhɨ ponyase tɨwɨ nahatewetɨ sahɨ nemapɨhiyaate. 52 Aihɨ jɨhura Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha atiwɨ nepɨ ausaahohiyɨhiya bimauhɨ samɨ jasoya maipɨhaiwa nahatiyai kawisawaayopo. Aiwɨ samɨ jasoya jɨhura Utaaho Wo Gaahopɨ napɨtaise tɨwɨ pɨwɨha ausaahohiyɨhiyai tiwawaayopo. Aihɨ kiya jɨhura napɨtaise tɨwɨ katohɨhoai sahɨ wanɨ isɨhiyaamɨ ikwɨraatɨhɨmahauhɨ kiya aimɨ tiwauhɨ napotaise. 53 Aihɨ samɨ jasoya Autaahaatɨhomɨ wɨnɨhapɨpa Autaahaatɨhomɨ enjerɨhiya otɨpɨpatɨhiya yamɨhapataatɨhɨ bimohiyɨhiyaamɨ ikwɨraatɨhapɨ aimɨ newaahandɨ kandɨ wɨnɨhapɨpa kapa sahɨ wɨndɨ baiwɨ atiwɨ minjapepihɨropo,” undatɨ Sɨtipenɨho awaisawɨhiyai kaundataase.
Sɨtipenɨhoai Nawɨhaara Yotɨwɨ Yahwɨ Tiwauhɨ Napotaise
54 Unda Sɨtipenɨho isɨhiya aŋɨ awaindɨhandamɨ awaisawɨhiyai kaundihɨ kiya atisawaawɨ kiyaamɨ maarɨhoaatɨhɨ yaipatamatiya yahwihɨ kiyai kopɨ aungwohandɨ apowihɨ mangɨrɨ ikwɨnawaayopo. 55 Aihɨ Autaahaatɨhomɨ Itɨpɨho Sɨtipenɨhomɨ omaŋɨtɨtɨhɨ tɨwisaitahosɨ yamɨhapataatɨhɨ naingaatɨ jataise. Jataatɨ Autaahaatɨhomɨ nausainjɨtɨhandɨ jataise. Iyatɨ Jisaasiho Autaahaatɨhomɨ ikwɨrɨ gaatɨhɨraihoaaŋɨ bitosɨhɨ iwinjataise. 56 Iwinjatosatɨ Sɨtipenɨho kiyai satatɨ kaundataase, “Atiwɨse! Yamɨhapatɨ tɨwatasɨhɨ nɨnɨ wanɨ kɨmura jataatɨ Nyamɨ Taasɨho Awaisɨho Autaahaatɨhomɨ ikwɨrɨ gaatɨhɨraihoaaŋɨ bitosɨhɨ iwinjataayo,” undataase. 57 Undatɨ Sɨtipenɨho kiyai kaundihɨ kiya komɨ pɨwɨha atisawaanɨpane tɨwɨ waatɨ kaahaatɨwɨ kiyaamɨ atɨhomwaaŋɨ ikwɨraahɨ nisapuwawaayopo. Aiwosawɨ nahatiya naasɨkura maasɨ dosi nuwɨ Sɨtipenɨhoai isɨwawaayopo. 58 Aiwɨ Sɨtipenɨhoai isɨpɨ numwaasi nuwɨ aunahɨpatamɨ mangɨrainɨmaposawɨ koai nepɨ nawɨhaara yahowaayopo. Aihɨ jɨhura Sɨtipenɨhoai jaiwundɨwɨ pɨwɨha kaundohiyɨhiya kiyaamɨ apotɨhɨrɨ tiwatɨhaatɨhɨrɨ nausohaapɨ utaaho wo komɨ ambɨpatɨ Sorɨhoaapɨhɨ ahiyawaayopo. 59 Ahiyawosawɨ Sɨtipenɨhoai nawɨhaara yahowaayopo. Yahauhɨhura Sɨtipenɨho sata Autaahaatɨhopɨ gaapundataase, “Awaisɨhoŋɨ Jisaasihoŋe, nisɨ maarɨho nepe,” tatɨ gaapundataase. 60 Iyatosa Sɨtipenɨho atotɨpɨwesatɨ bindataatɨ waatɨ satatɨ gaapundataase. “Awaisɨhoŋe, kɨmandɨ kiyaamɨ maipɨmandɨ kiyohɨtɨmandapɨ wihoaaŋɨhandɨ namunyapɨ nehɨ nepumape,” tatɨ Sɨtipenɨho gaapundamapɨ napotaise.
Aihɨ Sɨtipenɨhoai tiwauhɨ napwihɨ Sorɨho nga tiwawaayowo tatɨ maaritataise.