8
Sorɨho Isɨhiya Jisaasihopɨ Gɨwunyaahohiyɨhiyai Yaawɨhandɨ Nunyataise
1-2 Aihɨ isɨhiya Awaisɨho Kɨraisihomɨ isɨhiya Autaahaatɨhopɨ aunɨhɨhɨrɨ katɨwɨ gaapundohiyɨhiya Sɨtipenɨhomɨ ambɨpatɨ nesi nuwɨ pɨhɨtɨwɨ ngwɨwɨ yamwaawaayopo. Aihɨ suraanɨhɨ Isɨhiya usa Sorɨhomataiwɨ gwɨnyapenɨwɨhiya isɨhiya Jisaasihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyai naaŋɨhandɨ awaindɨhandɨ nunyawaayopo. Siya naaŋɨhandɨ nehohiyɨhiya Jerusaremɨhanda bindawaayopo. Naaŋɨhandɨ newaawɨ yanɨhɨmapɨ yapɨpatɨ Judiyaahandamɨ wihoaaŋunɨ Samariyaahandaahapunɨ nowaayopo. Niyauhɨ nehɨ sawana aposerɨhiyaahɨhɨ wapɨhapɨ yamaanɨhɨmapɨ Jerusaremɨhanda bindawaayopo. Aihɨ isɨhiya Jisaasihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiya owetɨto tatɨ Sorɨho komɨ otɨpɨpatɨhiyai natausaasihɨ kiya aŋɨ nahatewaapɨhɨ nandaapɨ usɨhiya asɨhiyaimaawɨ numwaapɨ aisi nuwɨ napuwawaayopo.
Autaahaatɨhomɨ Pɨwɨha Samariyaahanda Ausaawaayopo
Saiwɨ kiyauhɨ isɨhiya Jisaasihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiya yanɨhɨmapɨ aunahɨpatɨ kahatɨ kahata nuwɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha Jisaasiho kaiwaiwaapɨha ausaapɨ kaundawaatopo. Ausaapɨ kaundauhɨ Piripɨho aunahɨpatɨ Samariyaahandaahapɨ notaise. Notɨ isɨhiyai Japɨhɨ Numwaitandɨ Autaahaatɨho Ahɨwisɨhopɨ ausaatɨ kiyai kaundataase. Kaundihɨ usɨhiya asɨhiya taahɨtɨhandɨ komɨ pɨwɨhaapɨ baiwɨ atihɨrɨ ahiyawɨ atɨwisawaayopo. Iyatɨ Piripɨho Autaahaatɨhomɨ watɨpɨhandaahɨ watɨpɨhaiwa kaiwa kaiwa kaihɨ mmonawaayopo. Iyataatɨ itɨpɨho maipɨhapa isɨhiyaamɨ omaŋɨtɨtɨhɨ bimimbɨpaisangi nemwasɨhɨ noaipasi kaahaatɨmɨ nowaayopo. Iyataatɨ isɨhiya usa auhɨrɨ maipɨtahiyaisunɨ isɨhiya usa ikwauhɨrɨ namatahiyaisunɨ Piripɨho Jisaasihomɨ watɨpɨhandaahɨ tɨtɨhemwataise. Aihɨ Samariyaahandaahapɨhiya mmonawaawɨ aungwohandɨ maaritawaayopo. Aihɨ suraanɨhɨ utaaho wo komɨ ambɨpatɨ Saimonɨho samariyaahanda bindataise. Iyataatɨ utaaso so onaapɨpa kahapaamapɨpa kiyahore. Saiwa siya kaihɨ isɨhiya usɨhiya asɨhiya komɨ kaiwaiwaapɨ pɨhɨtɨwɨ gwɨnyapenawaatawaayopo. Iyataatɨ ko satatɨ katahore, “Nɨnɨ apɨpaahɨ awaisɨhonɨne,” tahore. 10 Tatɨ kaundihɨ isɨhiya usɨhiya asɨhiya awaisawɨhiyaunɨ nehɨhiyaunɨ Saimonɨhomɨ pɨwɨha baiwɨ atɨwisawaawɨ kiya satɨwɨ katawaatopo, “Autaahaatɨho komɨ ambɨpatɨ Watɨpɨhotohɨho noaipatɨ Saimonɨhomɨhatɨhɨ nandaatɨ Saimonɨhoematataise,” tawaatopo. 11 Tawaawɨ komɨ pɨwɨha atitaatɨwɨ andɨtitawaayopo. Sandɨ apaapɨmaahe. Amɨ Nahatewetɨ ko kahatamatɨpetɨhaiwa gonipatamatiyahaiwa kaihɨ mmonawaawe. Mmonawaawɨ pɨhɨtɨwɨ gwɨnyapenawaayopo. 12 Aihɨ ipotɨhura Piripɨho Autaahaatɨho isɨhiyai iwinjaatɨ bimindɨhandapunɨ Jisaasiho Isɨhiyaisɨ Japɨhɨ Numwaitandɨ Autaahaatɨho Ahɨwisɨhopɨ ausaatɨ pɨwɨha kaundataase. Kaundihɨ suraanɨhɨ baiwɨ gwɨnyaapɨ isɨhiya usɨhiya asɨhiya nahatiya maasɨ nepemaitɨwɨ waapoho newaayopo. 13 Nehauhɨ Saimonɨhoaisangi biyatɨ gwɨnyaatɨ waapoho netaise. Iyatɨ Saimonɨho Piripɨhopɨ komɨ kaiwaiwa kiyonɨhɨ mmondando tatɨ nuwipinjataise. Nuwipinjataatɨ Autaahaatɨhomɨ watɨpɨhanda Piripɨho kaiwa kaiwa kaihɨ noaipasɨhɨ mmonataise. Mmonataatɨ ko pɨhɨtatɨ waatɨ gwɨnyapenataise. 14 Aihɨ aposerɨhiya Jerusaremɨhanda bindawaawɨ isɨhiya Samariyaahandaahapɨhiya Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha aimɨ nepɨ gwɨnyaahopo tauhɨ atisawaayopo. Atisawaawɨ Pitaayɨ Joniyai kiyaapɨhɨ natɨwusaasauhɨ nomaise. 15-16 Aihɨ Autaahaatɨhomɨ Itɨpɨho isɨhiya Samariyaahandaahiyaapɨhɨ sangɨ napihɨ waapohoaisangi nehɨ Jisaasihomɨ ambɨpataahɨ nehauhɨ Pitaayɨ Joniya numwɨ noaipapɨ Autaahaatɨhomɨ Itɨpɨho kiya naitaatɨwɨ kiyaapɨ gaapundamaase. 17 Aimɨ kurɨ kiyaisɨ ikwɨrɨ ahɨwimɨ urɨpɨhatihɨ kiya Autaahaatɨhomɨ Itɨpɨho newaayopo. 18 Aihɨ Saimonɨho kuri usonata kurɨ ikwɨrɨ ahɨwihɨ kiya Autaahaatɨhomɨ Itɨpɨho nehauhiyata namatɨ Saimonɨho watɨpɨhandɨ naitandɨ komɨ nawɨho nesi notɨ aposerɨhuri sata kaundataase: 19 “Sahuraahɨ sandɨ watɨpɨndɨ nɨngi naninyamɨse. Nanɨmisaihɨhura nɨngisangi usai ikwɨrɨ ahɨwindɨ urɨpɨhatisanɨhɨ kiyaarɨ Autaahaatɨhomɨ Itɨpɨho naitaatɨwo,” undataase. 20 Aihɨ Pitaahomɨha sata kaundataase, “Autaahaatɨho isɨhiyai nehɨ numwimbɨpaapɨ nawɨho nunyatɨ naitaano tapanɨ kɨnyunɨ kinyɨ nawɨhounɨ owetɨtaise. 21 Iyataatɨ kɨnyɨ saimbɨ gwɨnyaahingɨtɨhandɨ Autaahaatɨhomɨ ndɨhetɨ tɨtɨhɨmetise. Isɨ Itɨpɨhounɨ komɨ watɨpɨhandunɨ saiwa kinyɨhaiwaamaahe. Owetise. 22 Awaisɨho Autaahaatɨho kɨnyɨ kinyɨ maarɨhoaatɨhapɨ mɨmaipaimbɨ gwɨnyaahingɨwaiwa nehɨmaso tɨpɨ kɨnyɨ saiwa kaitaapaingɨwaiwa ahosumwapɨ baimbɨ nepemaitɨpɨ Awaisɨhopɨ gaapunde. 23 Iyataatɨ kɨnyɨ kinyɨ omaŋɨtɨtɨhɨ apɨpaahɨ maipɨhaiwaisahoŋɨtihɨ mmonataayo. Aimbɨ kɨnyɨ maipɨhaiwaatɨhɨ napwɨtɨpɨ bindapaise,” undatɨ Pitaaho koai kaundataase. 24 Undihɨ Saimonɨho wihoaaŋɨha Pitaayɨ Joniyai satatɨ kaundataase. “Sɨhoaahɨ saiwa katiwaiwa wɨndɨ nisɨhetɨ namoaipaita Autaahaatɨhopɨ nisapɨ gaapundɨmɨse,” undatɨ Saimonɨho kurisɨ kaundataase. 25 Iyataatɨ Pitaayɨ Jonɨyaisunɨ isɨhiya usaisunɨ Jisaasiho kawindɨhandapɨ ausaapɨ kaundamaase. Aimɨ amɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨhaisangi ausaapɨ kaundamaase. Kaundɨmapɨ Jerusaremɨhandaahapɨ niyamaise. Niyamaamɨ yapɨpatɨ Samariyaahandamɨ aunahɨpɨhaiwaara isɨhiyai Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha ausaapɨ kaundɨmɨ niyamaise.
Piripɨho Utaaho Wo Yapɨpatɨ Itiyopiyaahandaahapɨhoai Autaahaatɨhomɨ Pɨwɨha Ausaatɨ Kaundaase
26 Suraanɨhɨ Autaahaatɨhomɨ enjerɨho otɨpɨpatɨho Yamɨhapataatɨhɨ bimisɨho nasatɨ Piripɨhoai satatɨ kaundataase. “Kɨnyɨ dosisɨ daihɨra Jerusaremɨhanda namasi aunahɨpatɨ Gesaahandaahapɨ niyohɨrɨhɨra numwe,” undataase. Iyataatɨ sɨra daihɨra isɨhiya owehihoaaŋɨ ahendaise. 27-28 Aihɨ Piripɨho atisamapɨ dosi notaise. Aihɨ sɨra daahɨra notaatɨ utaaho wo yapɨpatɨ Itiyopiyaahandaahapɨho taatɨ naihɨ Piripɨho usonataise. Iyataatɨ so utaaso awaisɨhore. Iyatɨ ko Itiyopiyaahandaahapɨ apopaatɨ awaisaamaatɨ isɨhiyai iwinjaatɨ bimisaamaatamɨ otɨpɨpatɨ awaipatɨ kiyatɨ nawɨho kahapaamapɨpa jaatɨ bindataahoe. Bindataahosɨ ko Jerusaremɨhanda aimɨ niyatɨ Autaahaatɨhopɨ aunɨhɨhɨrɨ katatɨ gaapundamapɨ taatɨ komɨ aŋɨpɨpɨhapɨ naihɨ Piripɨho usonataise. Iyatɨ ko Itiyopiyaahandaahapɨho komɨ karisihandɨ wekenɨhandaasɨnɨ bimihɨ maasapɨho osiho awaisɨho isɨhiyai awɨtɨmaitandɨho wekenɨhandi aisɨ notaise. Aihɨ ko Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha atisatɨ netɨ ausaasɨho pɨropetɨ Aisaiyaahomɨ pɨwɨha jɨpatɨpaisɨha taatɨ awɨtɨmɨ notaise. 29 Aihɨ Autaahaatɨhomɨ Itɨpɨho Piripɨhoai satatɨ kaundataase, “Kɨnyɨ komɨhinɨ detɨ numwe,” undataase. 30 Undihɨ Piripɨho atisamapɨ detɨ komɨhinɨ naupwasi notaise. Notɨ Piripɨho atisata ko taatɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha atisatɨ netɨ ausaasɨho Aisaiyaahomɨ pɨwɨha jɨpatɨpaisɨha awɨtihɨ atisataise. Atisataatɨ Piripɨho koai satatɨ nunjenataise, “Kɨnyɨ sa pɨwɨma awɨtingɨmaamɨ tanyaaha mmonɨpɨ gwɨnyaapɨhoŋo?” undataase. 31 Undihɨ komɨha sata kaundataase, “Utaaho wo pɨwɨha kɨmaamɨ tanyaahaapɨ biyatɨ ausaatɨ nanesɨpa katonaahɨ pɨwɨha saapɨ baindɨ nɨnɨ gwɨnyaito,” undataase. Undatosatɨ wa Piripɨhoai saundataase, “Kɨnyɨ nɨngisapɨ maasɨ wekenɨhandaasɨnɨ bimɨtaapɨ nasaamanɨme,” undataase. 32 Ko taatɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha awɨtisɨha siyaha ahotihɨ awɨndaase, “Isɨhiya maasapɨho sipɨsipɨhandɨ tiwɨtaatɨwɨ numwaasi nasauhɨ wɨndɨ nehosisatɨ gamaatahande. Isɨ ko siya sipɨsipɨhandamatiyatɨ gamandaase. Aihɨ isɨhiya sipɨsipɨhandamɨ mwaahoai atɨha tisatauhɨ wɨndɨ nehosisatɨ gamaatahande. Ko siyatɨ sipɨsipɨhandamatiyatɨ gamandaase. 33 Aiwɨ koaisɨ sisɨpundɨwɨ mawɨtandɨhandɨ kawisawaayopo. Kawisauhɨ utaaho wo komɨhihoaaŋapɨ pɨwɨha owehosɨ namɨhaapɨse undɨtandɨho owetise. Aihɨ isɨhiya koai tiwawaayopo. Tiwauhɨ napwisɨ isɨhiya komɨ saisatoyaapɨ usa namoaipahopo,” tɨwɨ gwɨnyaitaapo tatɨ Aisaiyaaho jɨpatɨpaisɨha awaisɨho Itiyopiyaahandaahapɨho taatɨ awɨtisɨhaare. 34 Aihɨ siya ahotihɨ ko awɨtatosatɨ Piripɨhoai satatɨ nunjenataise. “Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha atisatɨ netɨ ausaasɨho pɨwɨha kɨma katatɨ ahaisɨma sawahopɨ katatɨ ahaihɨhaaro e diyaapɨ kata ahaihɨhaare?” unda nunjenataise. 35 Nunjesɨhɨ Piripɨhomɨha koai satatɨ kaundataase, “Pɨwɨha sa Jisaasihopɨ katatɨ ahiyataise,” undataase. Iyatɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha sa ahotisɨhaapɨhapɨ namasatɨ kaundɨmɨ notɨ Jisaasiho kaiwaiwaapɨ ausaatɨ kaundataase. 36 Aihɨ kurɨ taamɨ daihɨra nomaamɨ waapɨhɨ waapɨhɨwaataapɨhɨ noaipamaise. Noaipamaamɨ ko Piripɨhoai sata kaundataase, “Jasapeme! Kɨmaatɨ waapɨhaatɨ ahendaisɨ nɨnɨ waapoho naitando e namaitando?” unda nunjenataise. 37 Undihɨ Piripɨhomɨha sata kaundataase, “Kɨnyɨ kinyɨ maarɨhoaatɨhapɨ baimbɨ Jisaasihopɨ gɨwunyaapaapaahɨ kinyɨhande,” undataase. Undihɨ komɨha saundataase, “Nɨnɨ Jisasɨ Kɨraisihopɨ Autaahaatɨhomɨ Mwaahoe ndɨ kopɨ gɨwunyaataayo,” undataase. 38 Undatosatɨ wekenɨhandɨ isɨwisɨhoai saundataase, “Kɨnyɨ wekenɨhandɨ isɨsi namumbwɨ namɨhaape,” undataase. Undihɨ ko atisatɨ namɨhaasɨhɨ awaisɨhoaisamɨ Piripɨhoaisamɨ noaatɨpasi numwɨ waapɨhaatetɨ bitotamaise. Bitotamaamɨ Piripɨho awaisɨhoai baawusataise. 39 Aihɨ kurɨ kaimɨmapɨ waapɨhaatɨ namasi ikatɨhaatɨ nasaamanɨmɨ ketɨ kuraanɨhɨ Awaisɨho Autaahaatɨhomɨ Itɨpɨho Piripɨhoai numwaasi naihɨ kapɨhɨ ketɨ womendaise. Wometihɨ awaisɨho Itiyopiyaahandaahapɨho Piripɨhoai jɨhaatɨ wɨndɨ mausose. Aihɨ ko Jisaasihopɨ gɨwunyaataatɨ aundɨhɨra notaahetɨ awaindɨhandɨ maaritataise. 40 Aihɨ Piripɨhohɨ Awaisɨhomɨ Itɨpɨho koai numwaasi notɨ aunahɨpatɨ Asɨtotɨhandaahɨmataise. Aihɨ Piripɨho aunahɨpa nahatewaara daayatɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha Jisaasiho kaiwaiwaapɨha ausaataise. Ausaatɨ kaunda kaimɨ nunjatɨ aunahɨpa Sisariyaahanda noaipataise.