9
Sorɨho Nepemaitatɨ Jisaasihopɨ Gɨwunyaataise
Aihɨ suraanɨhɨ Sorɨho isɨhiya Awaisɨhopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyai tiwɨtandɨ andɨtitataise. Iyatɨ ko Sorɨho tiwɨtandɨ pɨrisihiya isɨhiyaapɨ nandapa tɨhɨwɨ Autaahaatɨhoai nunyohiyɨhiyaamɨ mɨtɨhoaapɨhɨ jɨhɨ notaise. Notɨ koai kaundihɨhura ko awaisɨho utɨpɨhandɨ wɨndɨ jɨpatɨpiyatɨ Judaahiya aunahɨpatɨ Damasɨkaasihanda bimohiyɨhiya aŋɨ awaindɨhandamɨ awaisawɨhiyaapɨ Sorɨhoai nunyataise. Sandɨ utɨpɨndɨ ko sata jɨpatɨpiyataise, “Isɨhiya usɨhiya asɨhiya Jisaasihomɨhɨretɨ japepihɨrohiyɨhiyai Sorɨho saundɨtande, ‘Sahɨ napwɨtɨtaatɨwo,’ undatɨ numwaasi Jerusaremɨhanda nasatɨ napuwɨtande,” tatɨ ko jɨpatɨpiyataise. Jɨpatɨpiya Sorɨhoai numwihɨ ko isɨsi notɨ detɨ Damasɨkaasihanda noaipaitaahetihɨ ketɨ kuraanɨhɨ yamɨhapataatɨhapɨ nausainjɨtɨhandɨ aungwohandɨ nasatɨ nɨwusaatataise. Nɨwusainjɨhɨ Sorɨho osihandaasɨnɨ bimainjahosɨ yapɨpatetɨ mɨhaapɨ nepandataise. Nepandatɨ ahonda pɨwɨha wa sataha atisataise, “Sorɨhoŋe, Sorɨhoŋe, kɨnyɨ nɨngisɨ napaapɨ taapepɨ yaasɨhandɨ naninyapɨ nɨpɨ nanopɨsasapaise?” undataase. Undihɨ Sorɨho atisataatɨ sandaase, “Awaisɨhoŋe, kɨnyɨ diyaamahoŋise?” undataase. Undihɨ komɨha saundataase, “Nɨnɨ Jisaasihonɨnɨ kɨnyɨ taapepɨ nɨpɨ nanopɨsasingɨhonɨnɨto. Isɨ kɨnyɨ dosisɨ aunahɨpataahapɨ numwe. Numbwɨ noaipasamɨhɨ utaaho wo ipotɨhura kɨnyɨ wapa kaitaapɨhandapɨ kahɨtɨtaise,” undataase. Saundatɨ kaundihɨ isɨhiya Sorɨhoaisawɨ maasɨ niyohiyɨhiya bɨpi pɨwɨha pɨwaamaatɨwɨ bitotawaayopo. Bitotawaawɨ pɨwɨha satatɨ kaundihɨ atɨwisawaahandɨ kandɨ utaaho pɨwaatisɨhoai wɨndɨ mausonɨhopo. Aihɨ Sorɨho nepatɨ komɨ ndɨha norɨhaatihɨ jataahandɨ kandɨ komɨ ndɨha apɨpaahɨ asɨhatamataise. Komɨ ndɨha siyatɨ asɨhatamasɨhɨ namapɨ isɨhiya koaisawɨ maasɨ niyohiyɨhiya komɨ ikwɨrɨ iwisi nuwɨ Damasɨkaasihanda noaipawaayopo. Nuwɨ noaipapɨ Damasɨkaasihanda bindawaayopo. Aihɨ kapɨhɨ Sorɨho Autaahaatɨhopɨ gwɨnyapenatɨ gaapundɨtandɨ nandapa waapoho onaayatɨ bindataise. Iyataatɨ komɨ ndɨhaahɨ asisɨha mairɨ ma aimɨ sanawihɨhandɨ kandɨ asɨhatatɨ kaanɨhɨndaise. 10 Aihɨ suraanɨhɨ utaaho wo komɨ ambɨpatɨ Ananaiyaasiho, Jisaasihopɨ gɨwunyaaho aunahɨpa Damasɨkaasihanda bindataise. Aihɨ Ananaiyaasiho sɨwipatɨ wɨtɨ noaipasɨhɨ mmosɨhɨ Awaisɨho sandaase, “Ananaiyaasihoŋe,” tatɨ gaatihɨ Ananaiyaasiho komɨha wihoaaŋɨ saundataase. “Awaisɨhoŋe kɨmonɨne,” undatɨ woundataase. 11 Woundihɨ Awaisɨho satatɨ Ananaiyaasihoai kaundataase, “Kɨnyɨ dosi daihɨra ambɨhɨtawaawɨ Tɨtɨhɨraare tɨwɨ ambɨhɨtohɨrɨhɨra numwe. Numbwɨ utaaho wo Judaasihomɨ aŋɨpɨpɨhɨ noaipape. Noaipapɨ utaaho wo aunahɨpa taunɨhandɨ Taasaasihandaahapɨho komɨ ambɨpatɨ Sorɨhosɨ ko taatɨ gaapundataisɨ koaisɨ iwinjase. 12 Iyataatɨ nɨnɨ koai sɨwipatɨ nunjonɨhɨ siyahatɨ aimɨ mmonataise, “Utaaho wo komɨ ambɨpatɨ Ananaiyaasiho nasatɨ nandaatɨ komɨ ndɨha asɨhatisɨha japɨhɨ nga jaitandɨ koai ikwɨrɨ ahɨwisataise. Ahɨwihɨ sɨwipatɨ siyahatɨ aimɨ mmose,” undatɨ Awaisɨho Ananaiyaasihoai kaundataase. 13 Aihɨ Ananaiyaasihomɨha wihoaaŋɨha sata kaundataase, “Awaisɨhoŋɨ Jisaasihoŋe, nɨnɨ somɨ kaiwaiwaapɨ isɨhiya usɨhiya asɨhiya nahatiya katauhɨ atindɨhore. Iyatɨ ko kinyapɨ isɨhiya gɨhunyaahohiyɨhiya Jerusaremɨhanda bimohiyɨhiyai maipɨhaiwa kawɨsataise tauhɨ atindɨhore. 14 Iyatɨ ko isɨhiya nandapa tɨhɨwɨ Autaahaatɨhoai nunyohiyɨhiyaamɨ mɨtɨhiyaamɨ pɨwɨha nesi kɨmatɨ aunahɨpɨmata kinyapɨ gɨwunyaahohiyɨhiyai napuwɨtandɨ kiyahotihɨto,” undataase. 15 Undihɨ Awaisɨho Jisaasiho saundataase. “So utaaso nisɨ otɨpɨpatɨ niwatɨ bindataatɨ isɨhiya Judaahiyaamatɨpɨmetahiyaisunɨ kiyaamɨ awaisawɨhiyaisunɨ Judaahiyaisunɨ pɨwɨha anusaatɨ kanundɨtandɨ nɨnɨ aimɨ ahɨwisataayonɨ gaasɨ yamaimbɨ koenda numwe. 16 Iyataatɨ nisɨ otɨpɨpatɨ kiyataatɨ yaawɨtandɨhandunɨ naaŋɨhaiwaunɨ ko naitandɨhandapɨ nɨnɨ nɨwahonɨnɨ netɨ nunjɨto,” undataase. 17 Undihɨ Ananaiyaasiho atisamapɨ notɨ aŋaaŋɨ nandaatɨ Sorɨhoai ikwɨrɨ ahɨwisataatɨ satatɨ kaundataase, “Sorɨhoŋe, nisataimbɨ Jisaasihopɨ gɨwunyaahingɨhoŋe, kɨnyɨ kɨmbɨhapo tɨpɨ taapɨ napinɨhɨ daihɨra gi ginjasɨho Awaisɨho Jisaasiho nɨngi natanoaasihɨ nasataayo. Natanoaasihɨ nasotɨmandɨ kɨnyɨ kinyɨ ndɨha asɨhatisɨha japɨhɨ nga jaitaape. Iyatɨ amɨ Autaahaatɨhomɨ Itɨpɨho kinyɨ omaŋɨtɨtɨhɨ tɨngisaitɨtande,” undataase. 18 Saundatɨ Ananaiyaasiho kaundihɨ komɨ ndɨhotɨ atɨtɨtatamatetahaiwa ketɨ kuraanɨhɨ owetihɨ Sorɨhomɨ ndɨha japɨhɨ biya nausaatataise. Siyatɨ Sorɨhomɨ ndɨha gandaise. Aihɨ ketɨ kuraanɨhɨ waapoho netaise. 19 Aihɨ Sorɨho nandapa waapoho onaayatɨ ketinjahosɨ ipotɨhura nandapa waapoho nanataatɨ andɨtitataise.
Sorɨho Damasɨkaasihanda Autaahaatɨhomɨ Pɨwɨha Ausaataise
Aihɨ suraanɨhɨ Sorɨho Damasɨkaasihanda Jisaasihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaisa asisɨha naasanyaahɨ bindataise. 20 Bindataatɨ ketɨ kihɨkihoaaŋɨ Judaahiyaamɨ aŋaaŋɨ gwɨharaahaiwa Autaahaatɨhopɨ gaapundɨwɨ amɨ isɨhiya wapa usɨpɨpaapɨ ahoyanohɨwaiwaapɨhɨ notaise. Notɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha ausaatɨ sata kiyai kaundataase, “Jisaasiho so Autaahaatɨhomɨ mwaahore,” undatɨ kaundataase. 21 Undihɨ isɨhiya komɨ pɨwɨha atɨwisohiyɨhiya aungwohandɨ yayapwitawaayopo. Aiwɨ kiya satɨwɨ katawaatopo, “Kɨmo utaamo Jerusaremɨhanda satɨ ambɨhitapɨ gaapundohiyɨhiyai saiwa kamaiwɨse undatɨ isɨhiya usɨhiya asɨhiyai numwaatɨ napuwatunɨ netɨ nopɨsasisɨhotindɨho? Iyatɨ ko isɨhiyai napuwɨtandɨ pɨrisihiya nandapa tɨhɨwɨ Autaahaatɨhoai nunyohiyɨhiyaamɨ pɨrisihiya awaisawɨhiya mɨtɨhiyaapɨhɨ numwaasi naitandɨ kɨmɨra napisɨho kɨmo kotindɨho?” tawaatopo. 22 Aihɨ suraanɨhɨ Sorɨho Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha ausaitandɨhandɨ noaipatɨ watɨpɨndaise. Watɨpɨtihɨ isɨhiya Judaahiya Damasɨkaasihanda bimohiyɨhiya komɨ pɨwɨha atisawaawɨ apɨpaahɨ awaindɨhandɨ yayawaayopo. Aihɨ Sorɨho Jisaasihopɨ satatɨ, “Isɨhiyai Numwaitandɨ Autaahaatɨhomɨ Ahɨwisɨhore,” undatɨ biya nunjatɨ kaundihɨ isɨhiya pɨwɨha wihoaaŋɨha wɨndɨ kamundopo. Owetise.
Sorɨhoai Judaahiya Tiwɨtotɨwɨyauhɨ Yanɨhɨmataise
23 Aihɨ Sorɨho Damasɨkaasihanda pɨwɨha ausaatɨ bimihɨ asisɨha pɨhɨtɨhaiwa sanausotaise. Sanawihɨ Judaahiya Sorɨhoai tiwɨtaatɨwɨ nahatiya ahoyanɨwɨ bindawa pɨwɨha kanɨwɨ wɨsasawaayopo. 24 Aihɨ Sorɨho kiya koai tiwɨtaatɨwɨ kanɨhohɨwaiwa ketɨ atisataise. Atisataatɨ wapɨhapɨ yanɨhɨmatɨ nuto tatɨ gwɨnyaataahandɨ kandɨ Judaahiya otapɨhaatunɨ apatɨhunɨ aunahɨpatamɨ onepatɨ nahatewaapɨhɨ Sorɨhoai tiwɨtotɨwɨ jaawɨ tindawaayopo. 25 Timauhɨ isɨhiya usa Jisaasihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiya Sorɨhoaisaiwɨ Damasɨkaasihanda otɨpɨpatɨ maasɨ kiyohiyɨhiya apatɨhɨ Sorɨhoai numwaasi naiwɨ matambɨpaamɨ mɨhasɨnapɨ kiya Sorɨhoai ikihamataiwɨ numwaipapɨhiha kɨpɨwɨ wɨrɨhɨrɨ wɨramapɨ kɨretɨ mɨhapaahɨ nehɨhaatɨmawaayopo.
Sorɨho Japɨhɨ Niyatɨ Jerusaremɨhanda Bindataise
26 Nehɨhaatɨmahauhɨ Sorɨho ikihɨ numwaipandahihaatɨhapɨ niyainji Jerusaremɨhandaahapɨ niyataise. Niyatɨ noaipa Jisaasihomɨ otɨpɨpatɨhiyaisa maasɨ kaito tataihɨ kiya Sorɨhopɨ satawaatopo, “Kɨmo utaamo Jisaasihomɨ otɨpɨpatɨhomaahe,” tɨwɨ gwɨnyapenawaawɨ kopɨ yayawaayopo. 27 Aihɨ Banapaasiho Sorɨhoai andɨtɨwiwatɨ numwaasi aposerɨhiyaapɨhɨ notaise. Numwaasi notɨ Awaisɨho Jisaasihoai Sorɨho daihɨra usosɨtɨhandapunɨ Awaisɨho pɨwɨha kaundindɨhandapunɨ ausaatɨ kaundataase. Iyatɨ amɨ Damasɨkaasihanda Sorɨho Jisaasihomɨ watɨpɨhandaahɨ yamaayatɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha ausaatɨ kaundindɨhandapimaawɨ Banapaasiho aposerɨhiyai kaundataase. 28 Aihɨ kiya aposerɨhiya Sorɨhoai numwaahauhɨ maasɨ otɨpɨpatɨhiyaisatɨ bindataatɨ aunahɨpatɨ Jerusaremɨhandamɨ otɨhatɨhɨ yamaayatɨ Awaisɨhomɨ watɨpɨhandaahɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha ausaatɨ kaunda daayataise. 29 Iyatɨ Judaahiya usa Judaahiyaamɨ pɨwɨha wɨndɨ baiwɨ pɨwaamaatɨwɨhiyaisatisangi pɨwanataase. Iyatɨ kiyaisɨ Sorɨho pwɨsɨpataahamatiyatɨ pɨwɨhaara tiwataise. Siyatɨ kaundihɨ kiya Sorɨhoai tiwɨtaatɨwɨhɨra daihɨraapɨ mmonawaayopo. 30 Aihɨ sandapɨ isɨhiya Jisaasihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiya atisawaawɨ namapɨ usa Sorɨhoai numwaasi Sisariyaahandaahapɨ nowaayopo. Nuwɨ noaipapɨ kapɨhapɨ Sorɨhoai komɨ aunahɨpatɨ Taasaasihandaahapɨ natɨwusaasauhɨ notaise. 31 Aihɨ yapɨpatɨ nahatewa Judiyaahandɨ Garirihandɨ Samariyaahandɨ saiwa nahatewaaraahiya isɨhiya Jisaasihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiya wɨndɨ namopɨsasɨnɨwɨ napaisaatɨ bindawaayopo. Aiwɨ Awaisɨhomɨ pɨwɨha atɨwiwɨ komɨ otɨtɨhɨ bɨniyauhɨ Itɨpɨho kiyai iwɨtatamanatɨ andɨtɨwiwataise. Andɨtɨwisɨhɨ isɨhiya taahɨtɨhandɨ Jisaasihopɨ aimɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaamɨhatɨhɨ napɨwɨ nandaawaayopo.
Pitaaho Iniyaasihoai Tɨtɨhɨwiwataise
32 Aihɨ Pitaaho aunahɨpa nahatewaara Jisaasihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyai usonatɨ dainjatɨ waara notɨ aunahɨpatɨ Ritaahanda noaipatɨ isɨhiya Jisaasihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyai usonatɨ kiyaisatɨ maasɨ bindataise. 33 Iyatɨ satɨ aunahɨpita Pitaaho bindata kapɨhɨ utaaho wo komɨ ambɨpatɨ Iniyaasihoai usonataise. Iyataatɨ Iniyaasiho so komɨ auhatɨmurɨ maindɨmwɨ namɨhatatɨ nawatohore. Aihɨ ko wɨndɨ dahomaayatɨ konɨhɨ bisondaise. Siyatɨ bisotihɨ komɨ kɨnaungwɨha ikwɨrɨ naasairɨtihɨ wihɨnɨhɨramɨ mairɨ ma 8 kiyahaiwa sanausohore. 34 Aihɨ Pitaaho Iniyaasihoai satatɨ kaundataase, “Iniyaasihoŋe, wanɨ Jisasɨ Kɨraisiho kinyɨ auhatɨmurɨ bɨwatetɨ namɨhatindɨhandɨ aimɨ tɨtɨhehɨmataisɨ wanɨ kɨnyɨ nepapɨ kinyɨhapa gwaasɨha nepɨ tɨtɨhemape,” undataase. Undihɨ komɨ kaiwaiwa ketɨ kuraanɨhɨ owetihɨ nepataise. 35 Aihɨ isɨhiya Ritaahandaahiyaunɨ yapɨpatɨ Seronɨhandaahiyaunɨ nahatiya sandɨ mmonawaawɨ kiya nepemaitɨwɨ Awaisɨhopɨ gɨwunyaawaayopo.
Tapitaahaatɨ Aimɨ Napomasɨhaati Pitaaho Ahowimasɨhɨ Japɨhɨ Nepataise
36 Aihɨ aunahɨpa Jopaahanda apopaatɨ waatɨ Tapitaahaatɨ Jisaasihopɨ gɨwunyaahaatɨ bindataise. Iyataatɨ kaatamɨ ambɨpatɨ wɨtɨ Dokaasihaate tɨwɨ pɨwɨha Gɨrikɨhaara ambɨhɨtawaatopo. Iyataatɨ kaatɨ Tapitaaha nahatewetɨ isɨhiya usɨhiya asɨhiyai gaahaiwa kawɨsatɨ kahapaamapɨpa nenoaahɨtisawɨhiyai iwɨtatamanatɨ andɨtɨwiwatɨ nunyahaate. 37 Aihɨ Pitaaho aunahɨpa Ritaahanda bimihɨ suraanɨhɨ kaatɨ timbɨpa timbiyatɨ napomataise. Napomasɨhɨ isɨhiya nepɨ kaatamɨ ambɨpatɨ bausawɨ ganɨho kaiwɨ koaasɨnɨ aŋɨhandamɨ yandɨhɨrotɨ ahiyawaayopo. 38 Iyataatɨ aunahɨpatɨ Ritaahandɨ sandɨ detɨ Jopaahanda ahendaise. Aihɨ Jisaasihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiya atisawaawɨ Pitaaho Ritaahanda binye tauhɨ namapɨ utaahurɨ yahuri pɨwɨha nunyawɨ Pitaahopɨ natɨwusaasawaayopo. Aihɨ kurɨ numwɨ saundɨmɨ Pitaahoai kaundamaase, “Kɨnyɨ nyangisenda otɨhɨ mbɨmimaapɨ ketɨ namme,” undamaase. 39 Undihɨ Pitaaho dosi kurisa maasɨ notaise. Notɨ Pitaaho noaipasɨhura Pitaahoai kiya numwaasi Tapitaaha ahotirɨhɨrotɨ nandaawaayopo. Nandaahauhɨ asɨhiya osɨnɨhiya Pitaahomɨhinɨ detɨ bindawa Tapitaahaatamɨ apotɨhɨrɨ jɨhura asaamaatɨ bindataahura ngwɨnatɨ numwiwaiwa kaiwa Pitaahoai nunjawɨ gowaayopo. 40 Ngwauhɨ Pitaaho isɨhiya usɨhiya asɨhiya nahatiyai ipaahaapɨ natausaasataise. Natausaasatosa Pitaaho atotɨpwesa bindata Autaahaatɨhopɨ gaapundataise. Gaapundatosa nepemaitatɨ apopaatamɨ ambɨpati iwinjatata saundataase, “Tapitaahaaŋe kɨnyɨ nepape,” undihɨ kaatɨ kaatamɨ ndɨha norɨhaatɨ Pitaahoai usonataise. Usonamapɨ nepatɨ tɨtɨhɨ bindataise. 41 Bimihɨ Pitaaho kaatamɨ ikwɨrɨ wiwatɨ tɨtɨhɨwisɨhɨ kaatɨ dotaise. Iyatɨ tɨtɨhɨ nanɨhiyatɨ bindataise. Bimihɨhura isɨhiya Jisaasihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiya osɨnɨhiyaisunɨ isɨhiya Jisaasihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiya usaisunɨ Pitaaho gaata numwaatɨ kiyai saundataase “Tapitaahaatɨ kɨmaatɨ japɨhɨ nepatɨ asaamaatimatataise,” undati kiyai nunjataise. 42 Aihɨ Tapitaahaatɨ japɨhɨ nepasɨtɨhandapɨ isɨhiya usɨhiya asɨhiya aunahɨpa Jopaahanda bimohiyɨhiya taahiyɨhiya atisawaayopo. Atisawaawɨ namapɨ kiya Awaisɨhopɨ nepemaitɨwɨ gɨwunyaawaayopo. 43 Aihɨ Pitaaho Jopaahanda utaaho wo komɨ ambɨpatɨ Saimonɨhoaisatɨ asisɨha taahɨwaiwetɨ bindataise. Iyataatɨ Saimonɨho so maasapɨhomɨ atɨtatɨ kata isɨhiya usa kɨhaiwa kɨhaiwa kaitaatɨwɨhatɨ tɨtɨhematɨ bindataahore.