10
Autaahaatɨhomɨ Enjerɨho Otɨpɨpatɨho Yamɨhapataatɨhapɨho Nasatɨ Koniriyaasihoai Pɨwɨha Kaundataase
Aihɨ suraanɨhɨ utaaho wo komɨ ambɨpatɨ Koniriyaasiho aunahɨpatɨ Sisariyaahanda bindataise. Iyataatɨ so Koniriyaasiso isɨhiya Romɨhandaahiyaamɨ tunnɨwɨ yahwɨnohiyɨhiya taahiyɨhiya 600 kaiwɨhiyaasɨ tipɨtapaatɨ 100 kaiwɨhiyai ko iwinja bindataahore. Iyataatɨ tunnɨwɨ yahwɨnohiyɨhiya siya 600 kaiwɨhiyaamɨ ambɨpatɨ satɨwɨ ambɨhɨtawaatopo, “Itaarihandaahapɨhiya tunnɨwɨ yahwɨnohiyɨhiye,” tɨwɨ ambɨhɨtawaatopo. Iyatɨ so Koniriyaasiso Judaahiyaamatɨpɨmetahosɨ Judaahiyaamɨhɨretɨ japepihɨra Autaahaatɨhopɨ aunɨhɨhɨrɨ katatɨ gaapundahore. Iyataatɨ kounɨ komɨhiyaunɨ Autaahaatɨhopɨ yaiwɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha atɨwiwɨhiyaare. Iyatɨ Koniriyaasiho ko nawɨho Pɨhɨtɨhaiwa Judaahiyaamɨ usa kahapaamapɨpaapɨ nenoaahɨtisawɨhiyai nunyahore. Siyatɨ nunyatɨ Autaahaatɨhopɨ asisɨ nahatewetɨ gaapundahore. Aihɨ asisɨha waaraahɨ ipɨho aimɨ mɨhepɨtihɨhura Koniriyaasiho sɨwipatɨ wɨtɨ auta noaipasɨhɨ siyahatɨ mmonataise. Autaahaatɨhomɨ enjerɨho otɨpɨpatɨho Yamɨhapataatɨhɨ bimisɨho nasatɨ aŋɨtɨtɨhɨ nandaasɨhɨ usonataise. Aihɨ ko Autaahaatɨhomɨ enjerɨho otɨpɨpatɨho yamɨhapataatɨhɨ bimisɨho nasatɨ, “Koniriyaasihoŋe,” undataase. Undihɨ Koniriyaasiho Autaahaatɨhomɨ enjerɨho otɨpɨpatɨhoai usonataatɨ ko apɨpaahɨ awaindɨhandɨ yayataise. Yayataatɨ Koniriyaasiho Autaahaatɨhomɨ enjerɨho otɨpɨpatɨhoai saundataase, “Awaisɨhoŋe napaape?” undataase. Undihɨ Autaahaatɨhomɨ Enjerɨho sata kaundataase, “Kɨnyɨ gaapundingɨtɨhandunɨ kɨnyɨ nawɨho taahɨpɨpa isɨhiya kahapaamapɨpaapɨ nenoaahɨtauhɨ iwɨtatamanɨpɨ andɨtɨwipɨ numwingɨtɨhandunɨ Autaahaatɨhomɨ ndɨhetɨ aimɨ noaipase. Noaipasɨhɨ kandapɨ Autaahaatɨho gaare tatɨ gwɨnyaatɨ bindataise. Aisɨ kɨnyɨ wanɨ isɨhiya usaisɨ aunahɨpatɨ Jopaahandaahapɨ natɨpusoaasisamɨhɨ nutaatɨwe. Nuwɨ kiya utaaho wo komɨ ambɨpatɨ Saimonɨhoai numwaasi japɨhɨ napɨtaatɨwe. Iyataatɨ komɨ ambɨpatɨ wɨtɨ Pitaahore. Iyatɨ Saimonɨho wo maasapɨhomɨ atɨtata isɨhiya usa wapa kahaiwa kahaiwa kaitaatɨwɨhatɨ tɨtɨhemasɨhomɨ aŋaaŋɨ detɨ durɨhɨrainɨ ahetihɨ kapɨhɨ Pitaaho binye,” undataase. Undatɨ Autaahaatɨhomɨ enjerɨho otɨpɨpatɨho Koniriyaasihoai sata pɨwɨha kaundamapɨ naihɨhura Koniriyaasiho komɨ otɨpɨpatɨhiyaamɨ yahurisaahɨhɨ gaata numwaataise. Iyatɨ tunnatɨ yahwinjɨho wo komɨ otɨpɨpatɨhoematatɨ bimohosɨ koaisɨ ahoya gaata numwaataise. Aihɨ so tunnatɨ yahwinjɨho Judaahiyaamatɨpɨmetahosɨ Judaahiyaamɨhɨretɨ japepihɨratɨ Autaahaatɨhopɨ aunɨhɨhɨrɨ katatɨ gaapundahore. Aihɨ Koniriyaasiho kingwaasi pɨwɨha Autaahaatɨhomɨ enjerɨho kaundisɨha ka biyatɨ kaundatɨ kingwaasi Jopaahandaahapɨ natausaasihɨ nowaayopo.
Pitaaho Sɨwipatɨ Wɨtɨ Mmonataise
Aihɨ kingwaasi Koniriyaasiho natausaasihɨ nuwɨ otɨhapɨhɨ nanopawɨ bowihɨ pɨhɨtɨwɨ numbɨwɨ aunahɨpa Jopaahandamɨ detɨ noaipawaayopo. Detɨ noaipapɨ kingwaasɨ taawɨ niyauhɨ Pitaaho ipɨho otɨhasɨnɨtihɨ aŋɨhandamɨ autaahɨ aŋɨtaupwataasɨnɨ yamwaataise. Iyataatɨ aŋaaŋɨ nimaayandahaaŋɨ aŋɨmatɨwɨhaaŋisɨ Pitaaho Autaahaatɨhopɨ gaapundɨtandɨ kasɨnɨ aŋɨtaupwataatɨhɨ yamwaataise. 10 Yamwaatɨ Autaahaatɨhopɨ gaapundihɨ Pitaahoai nandapaapɨ jaumanataise. Iyataatɨ isɨhiya yatɨhɨ mɨhaapɨ bimohiyɨhiya nandapa taawɨ tɨmanɨhauhɨ Autaahaatɨho Pitaahoai sɨwipatɨ wɨtɨ siyahatɨ nunjataise. 11 Yamɨhapatɨ tɨwatawamasɨhɨ Pitaaho jataise. Jasɨhɨ wɨndɨ apotɨhɨrɨ taapwɨnɨhɨramatiyahandɨ yamɨhapataatɨhɨraapɨ nasataise. Iyataatɨ apotɨhɨrɨ sɨrɨ otasaahaasɨnɨ wihɨwihoaaŋɨ isɨhiya isɨwatawa kɨhura kɨhura bɨpi ipɨhaahohɨpatamatiyatɨ nasatɨ yapɨpatetɨ tɨmaamahiyatɨ nasatɨ nehɨ otɨhamwaaŋɨ ahondaise. 12 Aihɨ sandɨ yamɨhapataatɨhapɨ napindɨndaatɨhɨ kohasɨpɨho kahatamatɨpetahoaisa akwɨranɨho Judaahiya namaanɨhohɨpɨpa ahondaise. 13 Ahotihɨ pɨwɨha wa Pitaahoai sataha kaundataase, “Pitaahoŋe, kɨnyɨ dopɨ kɨmba nandɨmba tipɨ nanɨme,” undataase. 14 Undihɨ Pitaaho, “Awaisɨhoŋe, nɨnɨ wɨndɨ akɨtɨnɨhɨ saiwa titɨ namando. Nɨnɨ jɨhura wɨndɨ Judaahiyaanamɨ wɨnɨhapɨpetɨ tɨtɨhɨmetɨhapa namandɨhonɨne,” undataise. 15 Undihɨhura maahomwaaŋɨ jɨhaatɨ wamwaaŋɨ satatɨ Pitaahoai kaundataase, “Autaahaatɨho nandapaapɨ tɨtɨhɨ gaahape tatɨ katimbɨpa sapaapɨ kɨnyɨ tɨtɨhɨmetatɨ maipɨhape maatɨme,” undataase. 16 Aihɨ sandɨ mairɨ maara noaipatatɨ ketɨ kuraanɨhɨ yamɨhapataatɨhapɨ japɨhɨ niyataise. 17 Aihɨ Pitaaho satɨ sɨwipitɨ mmosɨpitapɨ pɨhɨtatɨ gwɨnyapenataatɨ satatɨ kandaase, “Nɨnɨ satɨ sɨwipitɨ mmonɨhohɨmatamɨ tanyaaha napitiyate,” tatɨ gwɨnyaataise. Siyatɨ taatɨ gwɨnyaatɨ bimihɨ Koniriyaasiho isɨhiyai natausaasihɨ niyohiyɨhiyai Saimonɨhomɨ aŋɨpɨpɨhɨ kɨmbɨhe undiwɨ isɨhiya kaundauhɨ kiya kɨmbɨhiso tɨwɨ nuwɨ noaipapɨ Saimonɨhomɨ aŋaaŋamɨ maasomwaaŋɨ bitotawaayopo. 18 Noaipapɨ kiya bitotawa satɨwɨ gaatawaatopo, “Utaaho wo Saimonɨho komɨ ambɨpatɨ wɨtɨ Pitaaho Saimonɨho kɨmbɨhapɨhoaisatɨ maasɨ bindataiso, e owetiso?” tɨwɨ gaatawaatopo. 19 Aihɨ Pitaaho komɨ sɨwipatɨ mmosɨpatapɨ taatɨ gwɨnyaasɨhɨ kingwaasɨ Pitaahopɨ gaatawaatopo. Gaatauhɨ Autaahaatɨhomɨ Itɨpɨho satatɨ Pitaahoai kaundataase. “Atime, itingingwaase kɨmingwaasɨ napɨwɨ kinyapɨ taawɨ daawaayopo. 20 Isɨ kɨnyɨ dosisɨ noaatɨpapɨ numbwɨ kingwaasi usonɨme. Iyataatɨ isiya siya nɨnɨ nɨwahonɨnɨ nandusaasonɨhɨ kiya kinyapɨ nasawaayowɨ kɨnyɨ kiyaisapɨ maasɨ nutaape. Iyapaapɨ kɨnyɨ isɨhiya siyaapɨ Judaahiyaamatɨpɨmetahiyaasɨ kiyaisa maasɨ nutando e namutando tɨpɨ kinyɨ maarɨhoaatɨhapɨ pɨhɨtɨpɨ gɨmunyapenɨme,” undatɨ Autaahaatɨhomɨ Itɨpɨho kaundataase. 21 Aihɨ Pitaaho dosi noaatɨpatɨ notɨ kiyai iwinjataise. Iwinjatosatɨ kiyai satatɨ kaundataase, “Sahɨ nisapɨ daahohɨhonɨnɨ kɨmonɨne. Kɨmonɨnisɨ sahɨ napaapɨ napɨwɨhiyaate?” undataase. 22 Undihɨ kingwaasɨ Pitaahoai satɨwɨ kaundawaatopo, “Koniriyaasiho tunnɨwɨ yahwɨnohiyɨhiya pɨhɨtɨwɨhiyaamɨ awaisɨho natanyoaasihɨ nasahaayo. Iyataatɨ so utaaso gaaho ainahɨho Autaahaatɨhopɨ gaapundahore. Aihɨ isɨhiya Judaahiya kopɨ utaaho gaahore tɨwɨhore. Aihɨ Autaahaatɨhomɨ enjerɨho otɨpɨpatɨho kinyapɨ kaundihɨsɨ kɨnyɨ komɨ aŋɨpɨpɨhɨ numbwɨ noaipasamɨhura ko kinyɨ pɨwɨha wa atitande. Atitandɨ kɨnyapɨ natanyoaasihɨ daapɨ nasahaayo,” undawaatopo. 23 Undauhɨ Pitaaho kingwaasi kaundihɨ nandaawaayopo. Aihɨ Pitaaho kingwaasi apatɨhɨ biyatɨ iwinjaatɨ bindataise. Aiwɨ nanopawɨ bowihɨ Pitaaho kingwaasisa maasɨ notaise. Naihɨ isɨhiya usa Jopaahandaahapɨhiya Jisaasihopɨ gɨwunyaapɨhiya maasɨ nowaayopo.
Pitaaho Notɨ Koniriyaasihomɨ Aŋɨpɨpɨhɨ Noaipataise
24 Nuwɨ asisɨha naasaahɨ otɨhapɨhɨ nanopawɨ nuwɨ aunahɨpa Sisariyaahanda noaipawaayopo. Aihɨ Koniriyaasiho tɨtɨhɨ komɨhiyaisunɨ usa komɨ naisɨhiyaisunɨ numwaatɨ napɨtaawo tɨwɨ jaawɨ ahoyanɨwɨ bindawaayopo. 25 Bimauhɨ Pitaaho maasomwaaŋamɨ detɨ naihɨ Koniriyaasiho Pitaahopɨ awaisɨhoso tatɨ gwɨnyaataatɨ Pitaahomɨ utatototɨ nasatɨ atotɨpɨwesatɨ ikwɨrɨ mɨtɨho yapɨpatetɨmatɨ ahondaise. 26 Aihɨ Pitaaho Koniriyaasihoai sata kaundataase, “Nɨnɨ nehɨ utaahonɨnisɨ dope,” undatɨ tɨtɨhɨwiwataise. 27 Kaundɨmɨhetapɨ Pitaaho aŋaaŋɨ nandaatɨ mmonata isɨhiya taahiyɨhiya ahoyanɨwɨ bimauhɨ usonataise. 28 Usonataatɨ kiyai Pitaaho satatɨ kaundataase, “Sahɨ aimɨ mmowɨhiyaate, nyahɨ Judaahiyaanamɨ wɨnɨhapɨpetɨ isɨhiya Judaahiyaamatɨpɨmetahiyaisaatɨ bimitɨhaawɨ apɨpaahɨ itɨhɨtaahiyaanɨne. Iyahaawɨ amɨ Judaahiyaamatɨpɨmetahiyaamɨhinɨ detɨ nutɨhaawɨhandapɨ apɨpaahɨ itɨhɨtaahiyaanɨne. Aihɨhandɨ kandɨ nɨnɨ isɨhiya Judaahiyaamatɨpɨmetahiyaapɨ tɨtɨhɨmetahiye maatɨtandɨ Autaahaatɨho nanisataise. 29 Iyataatɨ sahɨ nisapɨ gaatauhɨ samɨ pɨwɨha wɨndɨ namematɨ atindɨ bɨpi nasataayo. Aisɨ sahɨ nɨngi napaapɨ gaatɨwɨ nanɨmahopo? Satɨtɨ nasɨsenataayo,” undataase. 30 Undihɨ Koniriyaasihomɨha sata kaundataase, “Wɨndɨ nisaapɨhɨ noaipataise. Iyatɨ asisɨha mairɨ ma aimɨ sanaise. Iyataatɨ kandɨ siyatɨ noaipataise. Nɨnɨ nisɨ aŋɨpɨpɨhɨ bindataatɨ taatɨ Autaahaatɨhopɨ gaapundonɨhɨ wanɨ ipɨmo mɨhepɨtisurɨmuraamatiyahura utaaho wo nisɨ ndɨhetɨ nasatɨ bitondaise. Iyataatɨ komɨ apotɨhɨrɨ niyosɨpɨpa apɨpaahɨ nausaatahoe. 31 Aihɨ ko nasatɨ bitonda nɨngi sandataase, “Koniriyaasihoŋe, Autaahaatɨho kinyɨ gaapundingɨtɨhandɨ atɨngisatunɨ kinyɨ nawɨho nahataapa isɨhiya kahapaamapɨpaapɨ nenoaahɨtauhɨhiyai iwɨtatamanɨpɨ andɨtɨwipɨ numwingɨtɨhandapunɨ gwɨnyaatɨ bindataise. 32 Aisɨ kɨnyɨ wanɨ isɨhiya usai Jopaahandaahapɨ natɨpusoaasisamɨhɨ kiya nuwɨ Saimonɨhoai numwaitaatɨwe. Iyataatɨ komɨ ambɨpatɨ wɨtɨ Pitaahoe. Pitaaho so utaaho wo Saimonɨhomɨ aŋɨpɨpɨhɨ binye. Iyataatɨ Saimonɨhomɨ aŋaaŋɨ detɨ durɨhɨrainɨ ahetihɨ kapɨhɨ binye. Iyataatɨ Saimonɨho so maasapɨhomɨ atɨtata yamepatɨ kaiwa kaiwa isɨhiya usa kaitaatɨwɨhatɨ tɨtɨhemasɨhore,’ ndataase. 33 Aihɨ nɨnɨ ketɨ isɨhiya kinyapɨ nandusoaasataayo. Nandusaasonɨhɨ kɨnyɨ gaahatɨ kaimbɨ ketɨ nasapaise. Aihɨ nyahɨ nahatiyaanɨnɨ Autaahaatɨhomɨ ndɨhetɨ nasawaatɨ bindahaayo Awaisɨhomɨ pɨwɨha kɨnyɨ nyangi kanyatisamɨhɨ atitɨhaawo,” undatɨ Koniriyaasiho Pitaahoai kaundataase
Koniriyaasihomɨ Aŋɨpɨpɨhɨ Pitaaho Autaahaatɨhomɨ Pɨwɨha Ausaataise
34 Sata Koniriyaasiho kaundihɨhura Pitaaho komɨha namasatɨ satatɨ kaundataase. “Akɨtɨnɨhɨ wanɨ nɨnɨ gwɨnyaataayo. Autaahaatɨho wɨndɨ isɨhiya usaaso tatɨ waatɨ gɨmunyapenahoe. Owetise. 35 Iyataatɨ isɨhiya kahatamatɨpetahiya komɨ pɨwɨha atɨwiwɨ gaahandɨ kiyohiyɨhiyaapɨ maaritahore. 36 Aihɨ sahɨ aimɨ mmonawaayopo, Autaahaatɨho komɨ pɨwɨha Judaahandaahiyaanangi nanyinyataise. Pɨwɨha saamɨ tanyaaha siyate. Jisasɨ Kɨraisiho nahatiyaanamɨ Awaisɨhosɨ nanyamaatɨ Autaahaatɨhoaisaatɨ maarɨho naasohɨtihɨ netɨ napaindɨhandaatɨhɨ ahɨnyisataise. 37-38 Aihɨ sahɨ aimɨ atiwɨhiyaate, jɨhura Jonɨho waapoho naitaatɨwɨhandapɨ pɨwɨha ausaataise. Iyatɨ Jonɨho Jisaasihoai baawusihɨ suraanɨhɨ Nasaretɨhandaahapɨ Jisaasihoai Autaahaatɨho Itɨpɨhoaisa watɨpɨhandisa ahoyatɨ nunyatɨ ahɨwisataise. Iyatɨ Autaahaatɨho Jisaasihoaisatɨtihɨ ko yapɨpatɨ Garirihandaahapɨ namasatesi yapɨpatɨ Judiyaahandamɨ aunahɨpɨ nahatewaara kapɨhɨ kapɨhɨ daayatɨ isɨhiya usɨhiya asɨhiyai iwɨtatamanatɨ andɨtɨwiwataise. Iyatɨ Bwaasɨrɨhɨramɨ watɨpɨhandaatɨhɨ bimauhɨhiyai tɨtɨhɨwiwatɨ nemwataise. 39 Aihɨ nyahɨ aposerɨhiyaanɨnɨ Jisaasiho nyamɨ yapɨpatɨ Judiyaahandaahunɨ aunahɨpatɨ Jerusaremɨhandɨ Judiyaahanda ahetipata kaiwaiwa mmonahaawɨ ausaahohiyɨhiyaanɨne. Aihɨ so utaasoai ipɨ tɨtɨhɨ atawɨhatetɨ tipɨmandaawaayopo. Tipɨmandaahauhɨ ko napotaise. 40 Napwihɨ Autaahaatɨho asisɨha mairɨ ma sanaihɨhura ahowimasɨhɨ japɨhɨ jomaahɨpataatɨhapɨ ausaimanatɨ noaatihɨ usonawaayopo. 41 Sandɨ Jisaasiho ausaimanɨnatɨ noaatindɨndɨ isɨhiya nahatiyaamɨ ndɨhetɨ noaipataamaise. Owetise. Jɨhura Autaahaatɨho komɨ pɨwɨha ausaitɨhaawɨ ahinyisawɨhiyaanamɨ ndɨhetɨ siyatɨ noaipataise. Aihɨ Jisaasiho jomaahɨpataatɨhapɨ japɨhɨ nepatɨ maasɨ bindɨha nandapa waapoho maasɨ nanahaayo. Maasɨ nanɨhaawɨ mandɨhɨ akɨtɨnɨhɨ Jisaasiho japɨhɨ nepataise taatɨ gwɨnyaawaatɨ usonahaayo. 42 Aihɨ ko Jisaasiho aposerɨhiyaanangi pɨwɨha satatɨ kanyatataase. “Sahɨ nɨnɨ kiyohɨwaiwaapɨ Pɨwɨha Gaaha Wanɨha ausaapɨ isɨhiyai kanundɨwɨse. Kanundawaawɨ satɨwɨ kaundɨwɨse, ‘Jisaasihoai Autaahaatɨho aimɨ namɨhana ahɨwisataise. Ahɨwihɨ ko noaipatɨ isɨhiya asɨyɨhiyaisunɨ isɨhiya napohiyɨhiyaisunɨ tipɨtapaitandɨhoe,’ undɨwɨ kaundɨwɨse nyatatɨ kanyatataase. 43 Iyataatɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha ausaahohiyɨhiya pɨwɨha Jisaasihopɨ jɨhɨ satɨwɨ katawaatopo, ‘tipɨtapaitandɨhomɨ ambɨpataahɨ isɨhiya nahatiya baiwɨ kopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaamɨ maipɨhaiwa Autaahaatɨho nemwaitaise,’ tɨwɨ katawaatopo,” tatɨ Pitaaho kaundataase.
Isɨhiya Judaahiyaamatɨpɨmetahiya Autaahaatɨhomɨ Itɨpɨho Newaayopo
44 Aihɨ Pitaaho taatɨ pɨwɨha sa kaundihɨ Autaahaatɨhomɨ Itɨpɨho yamɨhapataatɨhapɨ nasatɨ isɨhiya Pitaahomɨ pɨwɨha atɨwisohiyɨhiyaamɨhetɨmataise. 45-46 Aihɨ Koniriyaasihoaisawɨhiya pɨwɨha kɨha kɨha pɨwaatɨwɨ, Autaahaatɨhomɨ ambɨpatɨ nɨwimahauhɨ Judaahiyaamɨ usa baiwɨ Jisaasihopɨ gɨwunyaapɨhiya maasɨ Pitaahoaisawɨ napɨwɨhiya atisawaawɨ yaiwɨmawaayopo. Yaiwɨmawaawɨ satɨwɨ katawaatopo “Autaahaatɨho komɨ Itɨpɨho nehɨhandɨ isɨhiya Judaahiyaamatɨpɨmetahiyaimaawɨ nunyataise,” tawaatopo. Tɨwɨ katauhɨ Pitaaho isɨhiya maasɨ nasohiyɨhiyai sata kaundataase. 47 “Isɨhiya kɨmiya Autaahaatɨhomɨ Itɨpɨho nyamataiwɨ newaayowɨ waapoho naitaatɨwɨhandapɨ ndɨnɨhɨ itɨhɨtɨtaise?” undataase. 48 Undatosatɨ Koniriyaasihoaisawɨhiyai saundataase, “Nɨnɨ sangi Jisasɨ Kɨraisihomɨ ambɨpataahɨ baasusataayo,” tatɨ baawusataise. Aihɨ Koniriyaasihoaisawɨhiya Pitaahoai saundawaatopo, “Kɨnyɨ nyangisapɨ maasɨ asisɨha wanyaara bimɨtɨhaawo,” undauhɨ ko kiyaisatɨ wonjɨ bindataise.