11
Pitaaho Jerusaremɨhandaahiyai Pɨwɨha Ausaatɨ Kaundataase
Aihɨ suraanɨhɨ aposerɨhiyaunɨ isɨhiya usa Jisaasihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiya Judiyaahanda kapɨhɨ kapɨhɨ bimohiyɨhiya usɨhiya asɨhiya Judaahiyaamatɨpɨmetahiyaisangi aimɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha atiwɨ nepɨ Jisaasihopɨ gɨwunyaahopo tauhɨ atisawaayopo. Atisauhɨhura Pitaaho Jerusaremɨhandaahapɨ niyataise. Naihɨhura Judaahiya Jisaasihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaamɨ usa isɨhiya Judaahiyaamatɨpɨmetahiyaapɨ saiwɨ gwɨnyaawaayopo. Judaahiyaamatɨmetahiya Jisaasihopɨ baiwɨ gɨwunyaawaawaahɨ kiya nyamataiwɨ ambɨpatɨ namandipatɨwɨse tɨwɨ gwɨnyaapɨhiya Pitaahoai satɨwɨ itɨhundawaatopo. “Kɨnyɨ isɨhiya Judaahiyaamatɨmetahiya ambɨpatɨ nahomaamandipatɨwɨhiyaamɨ aŋɨpɨpɨhɨ napaapɨ numbwɨ kiyaisapɨ bindapaapɨ nandapa maasɨ nanapaise?” undɨwɨ Pitaahoai itɨhundawaatopo. Aihɨ Pitaaho sawaho mmosɨhɨ noaipasɨwaiwa nahatewaapɨ namasatɨ ausaatɨ sata kaundataase. “Nɨnɨ aunahɨpa Jopaahanda bindataatɨ taatɨ gaapundonɨhɨ Autaahaatɨho sɨwipatɨ wɨtɨ nanisataise. Nanɨsihɨ mmonataatɨ wɨndɨ yamɨhapataatɨhapɨ apotɨhɨrɨ taapwɨnɨhɨrɨ awairɨhɨramatiyahandɨ noaatɨpataise. Noaatɨpasɨhura mmonataatɨ otasaahaasɨnɨ wihɨwihoaaŋɨ isɨhiya isɨwatawaawɨ bɨpi kɨhura kɨhura ipɨhaahohɨpatamatiyatɨ nisɨhaasɨnɨ napihɨ mmonataayo. Napihɨ nɨnɨ sandapɨ napinde ndɨ mmondo ndɨ baindɨ apotɨhɨraatɨhɨ jata kɨmaapɨ yapɨpatambɨ kohasɨpɨho akwɨranɨho bimiwaiwaamɨ sɨrɨ apotɨhɨraatɨhɨ bimihɨ usonataayo. Aihɨ nɨnɨ taatɨ mmonɨhonɨhɨ maahomwaaŋɨ wamwaaŋɨ sandihɨ atisataayo. ‘Pitaahoŋe, kɨnyɨ nepapɨ saiwa nandɨmaiwa tipɨ nanɨme,’ ” ndataase. Ndihɨ nɨnɨ saundataato, “Awaisɨhoŋe, nɨnɨ akɨtɨnɨhɨ saiwa titɨ namando. Nɨnɨ jɨhura Judaahiyaanamɨ wɨnɨhapɨpetɨ tɨtɨhɨmetɨhapa wɨndɨ namandɨhonɨne,” undataato. Undonɨhɨ pɨwɨha wa yamɨhapataatɨhapɨ jɨhaatɨ sata kandataase, “Autaahaatɨho nandapa wapaapɨ tɨtɨhɨtɨhape tonaaraahɨ sapaapɨ kɨnyɨ tɨtɨhɨmetɨhape maatɨme,” ndataase. 10 Aihɨ saiwa mairɨmaara noaipatatɨ japɨhɨ yamɨhapataatɨhɨ nahatewa niyataise. 11 Aihɨ suraanɨhɨ ketɨ isɨhiya murɨ mingwaasɨ nɨnɨ bimohɨpɨpɨhɨ noaipawaayopo. Siya isiya utaaho wo aunahɨpa Sisariyaahanda bindataaho nisapɨ natausaasihɨ daapɨ napɨwɨhiyaare. 12 Nasauhɨhura Autaahaatɨhomɨ Itɨpɨho sata kandataase. “Kɨnyɨ sandapɨ maarɨho yɨyahwɨ gɨmunyaapɨ singwaasɨ nasohingingwaasisapɨ maasɨ numwe,” ndataase. Ndihɨ kɨmiya Jisaasihopɨ gɨwunyaahohiyɨmiya ikwɨwihɨtɨrɨtihɨ wihɨnɨhɨramɨ 6 kaiwɨ naasohɨtisawɨmiya wanɨ maasɨ bitohohiyɨmiya maasɨ nɨngisawɨ nowaayopo. Aihɨ nowaatɨ Sisariyaahanda Koniriyaasihomɨ aŋɨpɨpɨhɨ noaipawaatɨ komɨ aŋaaŋɨ nandaahaayo. 13 Noaipawaatɨ komɨ aŋaaŋɨ nandaahonɨhura Koniriyaasiho Autaahaatɨhomɨ enjerɨho otɨpɨpatɨho yamɨhapataatɨhɨ bimisɨhoai komɨ aŋɨtɨtɨhɨ usosɨtɨhandapɨ kanyatataase. Iyataatɨ Autaahaatɨhomɨ enjerɨho otɨpɨpatɨho koai sata kaundataase. “Kɨnyɨ isɨhiya usai Jopaahandaahapɨ natɨpusoaasisamɨhɨ kiya nuwɨ Saimonɨhoai numwaapɨse. Iyataatɨ komɨ ambɨpatɨ wɨtɨ Pitaahore. 14 Isɨ koai nuwɨ numwaasaihɨ ko nasatɨ pɨwɨha wa kasatɨto. Kasatonɨhɨ pɨwɨha kaaraahɨ Autaahaatɨho kinyɨ aŋaaŋɨ maasɨ bimingɨnɨhiyaisa ahoyatɨ japɨhɨ nangɨmaitaise,” undatɨ so Autaahaatɨhomɨ enjerɨho otɨpɨpatɨho kaundataase. 15 Aihɨ nɨnɨ pɨwɨha taatɨ namasatɨ kaundonɨhɨ Autaahaatɨhomɨ Itɨpɨho nyapɨ jɨhɨ napindɨhandamatiyatɨ noaatɨpatɨ kiyaamɨhetɨndaise. 16 Aihɨ Awaisɨhomɨ pɨwɨha jɨhɨ katisɨhaapɨ nɨnɨ gwɨnyapenataayo. Iyataatɨ Awaisɨho sata kandaase, ‘Jonɨho nehɨ waapohora isɨhiyai baawusataisɨ ipotɨhura nɨnɨ Itɨpɨho Gaahora baasusisanɨhɨ sahɨ ko Itɨpɨho Gaaho naitaapo,’ tindɨhandapɨ gwɨnyapenataayo. 17 Iyataatɨ jɨhura Awaisɨho Jisasɨ Kɨraisihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaanangi nehɨhandɨ nanyamipatamatiya isɨhiya Judaahiyaamatɨmetahiyai nunyataise. Iyataatɨ Autaahaatɨho isɨhiya Judaahiyaamatɨpɨmetahiyai numwaitandɨhɨra daihɨra nɨnɨ napitetahonɨnɨndaatɨ netɨ nopɨsasɨtande,” unda Pitaaho kaundataase. 18 Undatɨ Pitaaho kaundihɨhura kiyaamɨha itɨhɨtohɨha namɨhaaposawɨ Autaahaatɨhomɨ ambɨpatɨ nɨwimaapɨ kiya satawaatopo, “E akɨtɨsɨ Autaahaatɨho katihɨ isɨhiya Judaahiyaamatɨmetahiya asɨyɨhiyaimatɨtaatɨwɨhandɨ naitaatɨwɨ nepemaitawaayopo,” tawaatopo.
Isɨhiya Jisaasihopɨ Gɨwunyaahohiyɨhiya Aunahɨpa Andiyokɨhandaahapɨhiya Dopɨ Otɨpɨpatɨ Kiyawaayopo
19 Jɨhura Sɨtipenɨhoai nawɨhaara tiwauhɨ napwihɨhura naaŋɨhandɨ awaindɨhandɨ noaipataise. Noaipasɨhɨ isɨhiya Judaahiya Jisaasihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiya kihɨkihoaaŋɨ nandɨwirawaayopo. Aiwɨ kiya nuwɨ yapɨhaurɨ Pinisiyaahandaahunɨ Saipɨraasihandaahunɨ aunahɨpatɨ Andiyokɨhandaahunɨ saiwaara bindawaayopo. Bindawaawɨ kiya nehɨ Judaahiya kapɨhɨ bimohiyɨhiyaisaahɨhɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha Jisaasiho kaiwaiwaapɨha ausaapɨ kaundawaatopo. 20 Aihɨ Judaahiya usa Jisaasihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiya yapɨpatɨ Saipɨraasihandaahunɨ aunahɨpatɨ Sairinihandaahunɨ bimambɨwɨhiya Andiyokɨhanda naiwɨ bindawaawɨ isɨhiya Judaahiyaamatɨmetahiyai Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha nunyawɨ Awaisɨho Jisaasiho kaiwaiwaapɨ ausaapɨ kaundawaatopo. 21 Ausaahauhɨ Awaisɨhomɨ watɨpɨhandɨ pɨwɨha ausaahowɨhiyaisatɨtihɨ isɨhiya tɨtaahiyɨhiya kopɨ gɨwunyaapɨ Awaisɨhoenda nepemaitɨwɨ nasawaayopo. 22 Aihɨ isɨhiya Jisaasihopɨ gɨwunyaapɨhiya Jerusaremɨhanda bimohiyɨhiya sandapɨ atisawaawɨ Banapaasihoai Andiyokɨhandaahapɨ natɨwusaasawaayopo. 23 Natɨwusaasauhɨ ko notɨ noaipatɨ mmonata isɨhiya tɨtaahiyɨhiya Jisaasihopɨ gɨwunyaahauhɨ Autaahaatɨho gaahandɨ kawɨsataiso tatɨ maaritataise. Maaritataatɨ isɨhiyai saundataase, “Sahɨ samɨ maarɨho andɨtitɨwɨ Awaisɨhomɨ utatototɨ kiyaatɨnɨhɨ bimaawɨse,” undatɨ andɨtɨwiwataise. 24 Iyataatɨ so Banapaasiso utaaho gaahore. Gaahotihɨ Autaahaatɨhomɨ Itɨpɨho komɨhetɨ tisaitataise. Tisaitataatɨ Jisaasihopɨ komɨ gɨwunyaasɨtɨhandɨ watɨpɨhandisahore. Aihɨ isɨhiya tɨtaahɨtɨhandɨ nepemaitatɨ Awaisɨhopɨ gɨwunyaawaayopo. 25 Aihɨ Banapaasiho pɨwɨha kaunda kiyamapɨ Sorɨhopɨ daitandɨ aunahɨpa Taasaasihandaahapɨ notaise. 26 Aihɨ Taasaasihanda noaipatɨ daatɨ Sorɨhoai numwaasi Andiyokɨhandaahapɨ japɨhɨ notaise. Aihɨ maisahwɨ kapɨhɨ isɨhiya Jisaasihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaisamɨ maasɨ kɨnaungwɨha naasaahɨ bindamaise. Bindamaamɨ isɨhiya taahiyɨhiyai Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha katɨmunjamaise. Aihɨ Andiyokɨhanda isɨhiya Jisaasihopɨ baiwɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaapɨ ambɨpatɨ Kɨraisihomɨhiye tauhɨ katɨ ambɨpatɨ jɨhɨ wuwanɨnɨhɨ newaayopo. 27 Aihɨ suraanɨhɨ isɨhiya usa Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha ausaahohiyɨhiya Jerusaremɨhanda namasi daahɨ Andiyokɨhandaahapɨ nowaayopo. 28 Aihɨ kiyaamɨ wo komɨ ambɨpatɨ Akapaasiho Autaahaatɨhomɨ Itɨpɨho gɨwunyaasɨhɨ ko pɨwɨha wa sata kandaase, “Jarɨho yapɨhɨ nahatewaara aungwohandɨ noaipaitaise,” tatɨ ausaatɨ kandaase. Iyataatɨ ipotɨhura awaisɨho Kɨrotiyaasiho isɨhiyai iwinjaatɨ bimihɨhura jarɨho siyatɨ awaisɨho noaipataise. 29 Aihɨ ko sata katihɨhura isɨhiya Jisaasihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiya isɨhiya Judiyaahandaahiyai jarɨho noaipahonɨhura nawɨho andɨtɨwipɨ numwɨtaatɨwɨhopɨ bindawa pɨwɨha pɨwaatawaatopo. Pɨwaatawaawɨ satawaatopo, “Nyahɨ nɨnaasiyaanamɨ andɨtitaatɨ gwɨnyaahotɨhandaahɨ nawɨho numwɨtɨhaawo,” tɨwɨ pɨwaatawaayopo. 30 Kanɨhohɨpatɨ katɨ kaiwɨ Banapaasiyɨ Soriyai nawɨho nunyawɨ nusoaasauhɨ kurɨ nawɨho nesi naimɨ Jerusaremɨhanda noaipamaise. Noaipapɨ Jisaasihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyai iwinjaawɨ bimohiyɨhiyai nawɨho nunyamaise.