12
Erotɨho Jemɨsihoai Tiwihɨ Napwihɨ Amɨ Pitaahoai Netɨ Napuwataise
Aihɨ awaisɨho Erotɨho isɨhiya Judiyaahandaahapɨhiyai iwinja bimisɨho suraanɨhɨ isɨhiya usa Jisaasihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiyai yaawatɨ naaŋɨhandɨ nunyataise. Yaawatɨ naaŋɨhandɨ nunyataatɨ komɨ tunnɨwɨ yahwɨnohiyɨhiyai kaundihɨ kiya nuwɨ Jemɨsiho Jonɨhomɨ saahoai naihɨra nahutarɨhɨrɨ namandipɨhauhɨ napotaise. Napwihɨ Erotɨho Judaahiyaamɨ awaisawɨhiyai usonataatɨ Jemɨsihoai tiwihɨ napwindɨhandapɨ kiya gaare tɨwɨ maaritauhɨ namatɨ ko komɨ tunnɨwɨ yahwɨnohiyɨhiyai natausaasihɨ kiya nuwɨ Pitaahoai saundawaatopo, “Erotɨho nangɨpuwɨtandise,” undɨwɨ numwaawaayopo. Aihɨ Erotɨho sandɨ kaisura Judaahiyaamɨ asisɨha awaisɨha nandapa bɨretɨhandɨ nipitandɨhandɨ oweha nandaatɨwɨhura kiyataise. Aihɨ Erotɨho tunnɨwɨ yahwɨnohiyɨhiyai kaundihɨ kiya atiwɨ Pitaahoai numwaasisuwɨ napwɨtohɨtɨhandaatɨhɨmawaayopo. Aihɨ Erotɨho tunnɨwɨ yahwɨnohiyɨhiya ikwɨmaindɨmwɨtihɨ auhɨrɨ wihɨnɨhɨrɨ kɨrɨnɨhɨtihɨ auhɨrɨ wihɨnɨhɨramɨ naasohɨta 16 kaiwɨhiyai ahɨwihɨ kiya tusatipatɨwɨ Pitaahoai iwinjaawɨ bitotawaayopo. Aihɨ sura Judaahiyaamɨ nandapa bɨretɨhandɨ nipitandɨhandɨ owehandɨ taawɨ nanawaahuraatihɨ Erotɨho gwɨnyapenataatɨ namatɨ asisɨhaiwa bɨretɨhandɨ nipitandɨhandɨ owehandɨ nanɨhohɨwaiwa owetanɨhura ipotɨ Pitaahoai numwaasi notɨ isɨhiyaamɨ ndɨhetɨ ahɨwisatosa, “utaamo kɨmoai nyahɨ napɨtɨwitɨhaawe?” unda nunjendo tatɨ nehɨ napuwataise. Aihɨ Pitaaho napwɨtatɨ bimihɨ tunnɨwɨ yahwɨnohiyɨhiya iwinjaawɨ bitotawaayopo. Aihɨ isɨhiya Jisaasihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiya Autaahaatɨho Pitaahoai iwɨtatamanatɨ andɨtɨwiwɨtandɨ gaapundawaatopo.
Autaahaatɨhomɨ Enjerɨho Otɨpɨpatɨho Yamɨhapataatɨhɨ Bimisɨho Pitaaho Napwɨtatɨ Bimihɨ Notɨ Numwaataise
Erotɨho Pitaahoai bousonɨhɨ pɨwɨha pɨwaatɨtaatɨwɨhapɨhapɨ numwaasi nutotatɨ gwɨnyaatɨ bindataise. Aihɨ Pitaahoai senɨhandɨ watɨpɨhanda komɨ ikwɨhatɨmuretɨ wɨrapesi tingaatɨhaisahuramɨ ikwɨretɨ wɨrawaayopo. Saiwɨ kiyauhɨ tingaatɨhaisahuramɨ otɨhapɨhɨ nanotɨ bimainjahore. Aihɨ amɨ tunnɨwɨ yahwɨnohiyɨhiya usa napwɨtotɨhandamɨ maasomwaaŋɨ jaawɨ bitotawaayopo. Aihɨ suraanɨhɨ apatɨhɨ Autaahaatɨhomɨ enjerɨho otɨpɨpatɨho yamɨhapataatɨhɨ bimisɨho napihɨ komɨ nausainjɨtɨhandɨ Pitaaho bimirɨhɨrotɨ mɨhatɨhɨ nausaatataise. Nausaatihɨhura Autaahaatɨhomɨ enjerɨho otɨpɨpatɨho Pitaahomɨ bopitatainɨ tiwatɨ ahowimataise. Ahowimatɨ sata kaundataase, “Kɨnyɨ ketɨ nepape,” undataase. Undihɨhura Pitaahomɨ ikwɨhatɨmuretɨ senɨhaurɨ watɨpɨhaurɨ wɨsasohɨwaurɨ sawɨ nesɨpandɨwa yapɨpataapɨhɨ tɨmahiyataise. Aihɨ Autaahaatɨhomɨ enjerɨho otɨpɨpatɨho Pitaahoai saundataase, “Kinyɨ yamepatunɨ asuipatunɨ nepɨ wɨsasanɨpɨ nipaate,” undataase. Undihɨ Pitaaho atisa tɨtɨhɨ kaundimumwaaŋɨ kamwaaŋɨ kiyataise. Aihɨ Autaahaatɨhomɨ enjerɨho otɨpɨpatɨho sata kaundataase, “Kinyɨ apotɨhɨrɨ mbɨpaapɨhɨrɨ nepɨ nipaatɨpɨ nɨngi nanipinjai namme,” undataase. Undihɨ katɨ kiyatɨ komɨ nanototirɨhɨrotɨ namasi Autaahaatɨhomɨ enjerɨho otɨpɨpatɨhoai nɨwipinjai notaise. Notaatɨ Pitaaho sandɨ Autaahaatɨhomɨ enjerɨho otɨpɨpatɨho akɨtɨnɨhɨ auta kaihɨhandɨ kandɨ kohɨ sɨwipatɨ mmonataayo tatɨ gwɨnyaataise. 10 Aihɨ Pitaahotihɨ Autaahaatɨhomɨ enjerɨho otɨpɨpatɨhotihɨ kurɨ nomaise. Numwɨ jaawɨ bitohohɨpɨpɨhɨ jɨhapɨhɨ nusatipapɨ numwɨ otɨhapɨhɨ jaawɨ bitohohɨpɨpɨhɨ nusatipapɨ numwɨ matambɨpaamɨ onepatɨ awaipataapɨhɨ noaipamaise. Noaipasɨhɨ onepatɨ awaindɨhandisɨ sawɨ nundɨwihɨ kurɨ noaipamaise. Noaipasi aunahɨpatamɨ Otɨhatɨhɨ daihaiwa daundiwaiwaamɨ daihɨra wɨra kurɨ nomaise. Aimɨ kurɨ maasɨ nomaahetɨ Autaahaatɨhomɨ enjerɨho otɨpɨpatɨho Pitaahoai namasi naihɨ ketɨ womendaise. 11 Wometihɨ Pitaaho gwɨnyapenataatɨ sata kandaase, “Nɨnɨ wanɨ gwɨnyaataayo, Awaisɨho komɨ enjerɨho otɨpɨpatɨhoai natausaasihɨ nasatɨ Erotɨhomɨ ikwɨraatɨhapunɨ isɨhiya Judaahiya naaŋɨhaiwa wiwa nanɨmɨtotɨwiyauhɨ nanɨmaataise,” tatɨ kandaase. 12 Siyatɨ Pitaaho gwɨnyapenamapɨ apopaatɨ waatɨ Mariyaahaatisɨ kaatamɨ aŋɨpɨpɨhapɨ notaise. Iyataatɨ Mariyaahaatamɨ mwaaho Jonɨhoe. Iyataatɨ komɨ ambɨpatɨ wɨtɨ Maakɨhoe. Aihɨ sandɨ Mariyaahaatamɨ aŋɨndaatɨhɨ isɨhiya tɨtaahiyɨhiya ahoyanɨwɨ bindawa taawɨ Autaahaatɨhopɨ gaapundawaayopo. 13 Taawɨ gaapundauhɨ Pitaaho notɨ ipaahaapɨ bitonda maasomwaaŋɨ totota tiwataise. Tiwihɨ waatɨ apopa otɨpɨpatɨhaatɨ kaatamɨ ambɨpatɨ Rotaahaatɨ maasomwaaŋɨ nuwɨtota nohaatɨ, “Daŋe?” undataase. 14 Undihɨ Pitaaho, “Nɨne,” undataase. Aihɨ kaatɨ Pitaahomɨ maahomwaaŋɨ atisataatɨ Pitaahoso tatɨ gwɨnyapenataise. Aihɨ kaatɨ atisataatɨ Pitaahotihɨ maaritataise. Maaritataatɨ kaatɨ wɨndɨ ketɨ maasomwaaŋɨ namuwatɨ jahɨra mɨhatɨhɨ niyatɨ kiyai sata kaundataase. “Pitaaho yamo maasomwaaŋɨ bitondaise,” undataase. 15 Undihɨ kiya kaati, “Kɨnyɨ naharɨtapaase,” undawaatopo. Aihɨ kaatɨ waatɨ andɨtitatɨ sata kaundataase. “Nɨnɨ naharɨndaamaato. Owetise. Akɨtɨnɨhɨ Pitaaho yamo maasomwaaŋɨ bitosɨhopɨto,” undataase. Undihɨ kiya satawaatopo, “Wiwa Autaahaatɨhomɨ enjerɨho otɨpɨpatɨho yamɨhapataatɨhɨ bimisɨho Pitaahoaisatɨtisɨhotɨtaise,” tawaatopo. 16 Kiya taawɨ sanɨhauhɨ Pitaaho konɨhɨ bitonda maasomwaaŋɨ tiwataise. Tiwihɨ kiya maasomwaaŋɨ nuposawɨ Pitaahoai usonawaawɨ kiya waatɨ yaiwɨmawaayopo. 17 Aihɨ kiya pɨwaatɨtotɨwɨhiyai, “pɨwɨha namɨhaapɨse,” undatɨ Pitaaho mɨtɨho tunisaunjataise. Aihɨ Pitaahoai Awaisɨho napwɨtotɨhandaatɨhapɨ numwaasi naindɨhandapɨ kaundataase. Iyatosatɨ wa satatɨ kaundataase, “Sahɨ baiwɨ Jemɨsihoaisunɨ isɨhiya usa Jisaasihopɨ gɨwuyaahohiyɨhiyaisunɨ kɨmandapɨ ausaapɨ kaundɨwɨse,” undamapɨ Pitaaho noaipasi wihoaaŋapɨ notaise. 18 Siyatɨ Pitaaho notɨ nanɨpimainjɨhɨ asisɨhaatɨhɨ ipɨho sangɨ noaipasɨhɨ tunnɨwɨ yahwɨnohiyɨhiya mmonawa Pitaaho wometihɨ yaiwɨmawosawɨ Pitaaho maahɨra naise tɨwɨ ŋuŋaatɨwɨ sawana kanawaatopo. 19 Aihɨ Erotɨho tunnɨwɨ yahwɨnohiyɨhiyai natausaasihɨ kiya pɨhɨtɨwɨ Pitaahopɨ daawaahandɨ kandɨ ko wometihɨ wɨndɨ namumwaahopo. Aihɨ saiwɨ dambɨwɨ wometihɨ Erotɨho namatɨ tunnɨwɨ yahwɨnohiyɨhiya murɨtihɨ muritihɨ Pitaahoai iwinjaawɨ bitohowɨhiyai, “Sahɨ napitiyauhɨ Pitaaho womendaise?” undatɨ Erotɨho nunjenatɨ itɨhundataase. Iyatosatɨ tunnɨwɨ yahwɨnohiyɨhiya usai saundataase, “Tunnɨwɨ yahwɨnohiyɨhiya kɨmiyai numwaasi nuwɨ tipɨse,” undihɨ kiya numwaasi nuwɨ tiwauhɨ napowaayopo. Aihɨ Erotɨho sura Judiyaahanda namasi notɨ aunahɨpa Sisariyaahanda gohɨ bindataise.
Erotɨho Napotaise
20 Erotɨho jɨhura isɨhiya aunahɨpa Tayaahandaahiyaapunɨ Saitonɨhandaahiyaapunɨ ahoyatɨ aungwohandɨ itɨhɨtahore. Itɨhɨtahotihɨ Erotɨhoenda nutotɨwɨhiya namapɨ Bɨrasɨtaasiho Erotɨhomɨ aŋaaŋɨ ja bimisɨhoaapɨhɨ ko Erotɨhoai pɨwɨha napaisɨha kaundɨtotɨwɨ nowaayopo. Aihɨ Bɨrasɨtaasiho Erotɨhoaapɨhɨ notɨ komɨ maarɨho napaisaatumwatɨha pɨwɨha kaundataase. Sandɨ kiya Erotɨho itɨhɨtindɨhandɨ owetɨtotɨwɨ kaundohɨtɨndɨ apaapɨmaahe, isɨhiya satɨ yapitaahapɨhiya nandapa Erotɨho yapɨpatɨ ja bimipataahapɨ nawɨho nunyawɨ nepɨ nanɨwɨhiyaasɨ kandapɨ kaundawaatopo. 21 Aihɨ Bɨrasɨtaasiho Erotɨhoai kaundihɨ Erotɨho namatɨ isɨhiyai jɨhura itɨhundisawɨhiyai pɨwɨha kaundɨtandɨ asisɨha ahiyataise. Aihɨ asisɨha ahaisɨhetɨtihɨ ko apotɨhɨrɨ awaisawɨhiyaamɨ nipaatɨwɨ niyohohɨpɨpa netɨ niyotɨ nipaatataise. Iyatosatɨ awaisawɨhiyaamɨ bimohɨpataasɨnɨ autaahɨ bindataise. Bindataatɨ kiyai pɨwɨha awaisɨha utaarɨha kaundɨmɨ notaise. 22 Aihɨ isɨhiya Erotɨhomɨ maahomwaaŋɨ atisawaawɨ satɨwɨ katawaatopo, “Maahomwaaŋɨ samwaaŋɨ utaaho womɨhamwaaŋɨmaahe. Owetise autaahaatɨho womɨhamwaaŋe,” tawaatopo. 23 Tɨwɨ katauhɨ Erotɨho wɨndɨ Autaahaatɨhomɨ ambɨpatɨ namaawimaatɨ isɨhiyai nɨnɨ nehɨ utaahonɨnisɨ nisɨ ambɨpatɨ namaanimaapɨse maundihɨ ketɨ kuraanɨhɨ Awaisɨhomɨ enjerɨho otɨpɨpatɨho timbɨpa numwihɨ timbiyatɨ pindɨpɨho omaaŋɨtɨtɨhɨ netɨ nusopɨsasihɨ napotaise. 24 Napwihɨhura Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha waatɨ noaipatɨ aunahɨpa nahatewaara naihɨ isɨhiya baiwɨ atiwɨ Jisaasihopɨ gɨwunyaawaayopo. 25 Aihɨ Banapaasiyɨ Soriya isɨhiya Andiyokɨhandaahapɨhiya kaundohɨrɨhɨrɨ kɨretɨ kaimɨ nawɨho nandapaapɨho isɨhiya Jisaasihopɨ gɨwunyaahohiyɨhiya Jerusaremɨhandaahiyai nunyamɨ owemamapɨ japɨhɨ Andiyokɨhandaahapɨ nomaise. Nomaamɨ kurɨ Jonɨho komɨ ambɨpatɨ wɨtɨ Maakɨhosɨ koai numwaasi maasɨ nomaise.