^
2 TIMOTI
Vaikala Peletoto
Itema sou Xaixai Noxou Lataua E Anu Musosovosou
Voxo Kaluxu
Vaikala Peletoto Ulai Noxou Timoti
Paulo Mumasaxa Lexe Timoti Upalea Ulai Noxou
Vaikala Kaluxu