13
Oangga maeg iposaposa ngan gid posanga imata ede ga ede togid eababa ga togid anggelo, be nanasi kadonga kimnga aea mao, eine gau mambe golo kreng ga kreng sapaean, mao mambe kude ede king ga king sapaean. * Mt 17.20Be oangga narangrang ngan badanga Deo iaoa, ga naoatai ngan danga mumulnga imata ede ga ede, ga leg oatainga kapei ngan danga imata ede ga ede, ga ngan leg kadonga lolo matua aea narangrang ngan nasarung gid lusi ga krik ga tila, be nanasi kadonga kimnga aea mao, eine gau eaba sapaean. Be oangga napan leg danga sisid toa ngada ne ga ila pagid panua lululunga ad, ga nalongean panua ga tinono tinig ngan dinga ga namate,* Laulau edengada ngan posanga Grik ikeo ngan dinga inono itin mao, be ikeo, Oangga nalongean gau ga namate ta irangrang ngan napakuru ngan gau mulian … be nanasi kadonga kimnga aea mao, kadonga toa ne ilua gau eta mao.
Eaba inasnasi kadonga kimnga aea, saoa ieieinga iuotot ngan ei, eine iririak ngan mao. Be inasi kadonga lolo marum aea, ga ilolo paeamao ngan eaba eta pade mao, ga ipakuru ngan ei mulian mao, ga iparim ngan ei mulian mao pade. Ei ikado kadonga tanga balbal aea mao, ga iloilo edap ngan luanga ei mulian mao, ga ilolo imasmasi mao, ga imata nanan panua led kadonga sasat ngan ei mao pade. * Ro 12.9Be saoa kadonga itutui mao, eine itin igelgel ngan mao, be itin igelgel ngan posanga tautaunga. * 1Pe 4.8Eaba inasnasi kadonga kimnga aea ibisi kadonga kulupulupu imata ede ga ede, be somisomi ilolo matua ngan Deo, ga igaga imata ngan sanganga Deo, ga imadid matua ngan saoa kadonga iuotot ngan ei.
Kadonga kimnga aea irangrang ngan itap mao, be oangga panua tibada Deo iaoa, eine ga tikaput ngan. Ga oangga panua maed iposaposa ngan posanga imata ede ga ede, eine ga tikaput ngan pade. Ga oangga oatainga isaoa ienono, eine ga oas ga ila. Ngansa gita leda oatainga imata karanga maitne, ga saoa posanga tabada Deo iaoa ngan, eine imata karanga maitne. 10 Be oangga Deo ipasala danga toa ngada ne ga iuot tautaunga muriai, eine gid danga labone aea toa imata karanga mao ne ga oas ga ila. 11 Ngan ado toaiua gau gergeu maitne, naposaposa mambe gid gergeu, ga leg oatainga mambe gid gergeu, ga nanasi gid gergeu led oatainga. Be muriai nadae kapei ta natnan kadonga togid gergeu. 12 Ngansa labone gita tageragera masaeai tau mao. Leda geranga eine mambe eaba itlo ianun. Be ngan ado toaiua, eine ga tagera Deo imata tautaunga. Labone leg oatainga imata karanga maitne, be ngan ado toaiua, eine ga naoatai kemi ngan ei, mambe ei labone iuatai kemi ngan gau.
13  * 1Te 1.3Ta labone kadonga ga tol ne ienono: kadonga lolo matua aea, kadonga ngan gaganga matada ngan sanganga Deo, ga kadonga kimnga aea. Be kadonga toa iasal gid kadonga toa ngada ne eine kadonga kimnga aea.

*13:2: Mt 17.20

*13:3: Laulau edengada ngan posanga Grik ikeo ngan dinga inono itin mao, be ikeo, Oangga nalongean gau ga namate ta irangrang ngan napakuru ngan gau mulian …

*13:6: Ro 12.9

*13:7: 1Pe 4.8

*13:13: 1Te 1.3