5
Adam ele gergeu edad
* OM 1.27-28Adam aea titnga ga bedane:
Ngan ado toaiua Deo ikado gid eababa ga tiuot, eine ikado ga tiuot mambe ei. * Mt 19.4, Mk 10.6Ikado gid ga tiuot arangaranga ga taine. Ngan ado toaiua ikado gid ga tiuot, ikado posanga kemi ngan pamatuanga gid ta iuato gid “eababa.”
Adam aea rai buno ede sangaul tol (130), be iadaoa ipopo gergeu aranga ga iuot mambe ei. Ta iuato ieda Set. Adam iadaoa ipopo Set ga kus ta Adam imamado irangrang ngan rai buno lima buno tol (800). Be ele gergeu arangaranga ga taine padengada. Adam aea rai toa ngada oa iuot buno lima buno pange sangaul tol (930), ga kus ta imate.
Set aea rai buno ede igegea lima (105), be iadaoa ipopo gergeu aranga ieda Enos. Set iadaoa ipopo Enos ga kus ta Set imamado irangrang ngan rai buno lima buno tol igegea lima ga rua (807). Be ele gergeu arangaranga ga taine padengada. Set aea rai toa ngada oa iuot buno lima buno pange sangaul ede igegea rua (912), ga kus ta imate.
Enos aea rai sangalima sangaul pange, be iadaoa ipopo gergeu aranga ieda Kenan. 10 Enos iadaoa ipopo Kenan ga kus ta Enos imamado irangrang ngan rai buno lima buno tol sangaul ede igegea lima (815). Be ele gergeu arangaranga ga taine padengada. 11 Enos aea rai toa ngada oa iuot buno lima buno pange igegea lima (905), ga kus ta imate.
12 Kenan aea rai sangalima sangaul rua, be iadaoa ipopo gergeu aranga ieda Maalalel. 13 Kenan iadaoa ipopo Maalalel ga kus ta Kenan imamado irangrang ngan rai buno lima buno tol sangaul pange (840). Be ele gergeu arangaranga ga taine padengada. 14 Kenan aea rai toa ngada oa iuot buno lima buno pange sangaul ede (910), ga kus ta imate.
15 Maalalel aea rai sangalima sangaul ede igegea lima, be iadaoa ipopo gergeu aranga ieda Iaret. 16 Maalalel iadaoa ipopo Iaret ga kus ta Maalalel imamado irangrang ngan rai buno lima buno tol sangaul tol (830). Be ele gergeu arangaranga ga taine padengada. 17 Maalalel aea rai toa ngada oa iuot buno lima buno tol sangalima sangaul pange igegea lima (895), ga kus ta imate.
18 Iaret aea rai buno ede sangalima sangaul ede igegea rua (162), be iadaoa ipopo gergeu aranga ieda Enok. 19 Iaret iadaoa ipopo Enok ga kus ta Iaret imamado irangrang ngan rai buno lima buno tol (800). Be ele gergeu arangaranga ga taine padengada. 20 Iaret aea rai toa ngada oa iuot buno lima buno pange sangalima sangaul ede igegea rua (962), ga kus ta imate.
21 Enok aea rai sangalima sangaul ede igegea lima, be iadaoa ipopo gergeu aranga ieda Metusela. 22 Enok iadaoa ipopo Metusela ga kus ta Enok ilalala toman ngan Deo irangrang ngan rai buno tol. Be ele gergeu arangaranga ga taine padengada. 23 Enok aea rai toa ngada oa iuot buno tol sangalima sangaul ede igegea lima (365). 24  * Ibr 11.5, Jut 14Enok ilalala toman ngan Deo. Be Deo ibada ei ga ila, ta panua tigera ei pade mao.
25 Metusela aea rai buno ede sangalima sangaul tol igegea lima ga rua (187), be iadaoa ipopo gergeu aranga ieda Lamek. 26 Metusela iadaoa ipopo Lamek ga kus ta Metusela imamado irangrang ngan rai buno lima buno rua sangalima sangaul tol igegea rua (782). Be ele gergeu arangaranga ga taine padengada. 27 Metusela aea rai toa ngada oa iuot buno lima buno pange sangalima sangaul ede igegea lima ga pange (969), ga kus ta imate.
28 Lamek aea rai buno ede sangalima sangaul tol igegea rua (182), be iadaoa ipopo gergeu aranga 29 ta iuato ieda Noa* Ngan posanga Ibru, edaeda Noa itang lalaede mambe posanga ede pade ipu bedane: iaran gita.. Ngansa Lamek ikeo, “Mugaeai Maron ipanas gita ta ipaeabu ngan tano, ta takakado naurata kulupulupu tau dadangai. Be gergeu toa ne ga iaran gita ngan leda naurata kulupulupu.” 30 Lamek iadaoa ipopo Noa ga kus ta Lamek imamado irangrang ngan rai buno lima sangalima sangaul pange igegea lima (595). Be ele gergeu arangaranga ga taine padengada. 31 Lamek aea rai toa ngada oa iuot buno lima buno rua sangalima sangaul rua igegea lima ga rua (777), ga kus ta imate.
32 Noa aea rai buno lima, be iadaoa ipopo gergeu arangaranga tol: Siem ga Am ga Iapet.

*5:1: OM 1.27-28

*5:2: Mt 19.4, Mk 10.6

*5:24: Ibr 11.5, Jut 14

*5:29: Ngan posanga Ibru, edaeda Noa itang lalaede mambe posanga ede pade ipu bedane: iaran gita.